RAISION TULOS JA LIIKEVAIHTO KASVOIVAT HEINÄ-SYYSKUUSSA

OSAVUOSIKATSAUS 1.1.–30.9.2008

• Raision heinä-syyskuun liikevaihto kasvoi 22,5 prosentilla vertailukaudesta ja oli 134,5 miljoonaa euroa (109,8 milj. euroa heinä-syyskuussa 2007).
• Liiketulos heinä-syyskuussa kaksinkertaistui 7,6 miljoonaan euroon ilman kertaeriä (3,7 milj. euroa), mikä on 5,6 prosenttia liikevaihdosta.
• Kaikki yksiköt paransivat liikevoittoaan.
• Liiketoiminnan rahavirta heinä-syyskuussa oli 36,3 miljoonaa euroa positiivinen (25,6 milj. euroa).
• Raision arvio konsernin vuoden 2008 näkymistä on muuttumaton.

LÄHIAJAN RISKIT JA EPÄVARMUUSTEKIJÄT

Yleinen talouden epävarmuus, elintarviketeollisuuden murros sekä kaupan, teollisuuden ja tuottajien kiristyneet kustannuspaineet pitävät ulkoisen toimintaympäristön edelleen haastavana.

Helsingin hallinto-oikeus on käsitellyt konserniverokeskuksen veroasiamiehen tekemän verovalituksen Raision kemian liiketoimintojen myynnistä vuonna 2004 syntyneen luovutusvoiton verotuksesta. Hallinto-oikeus on päätynyt samalle kannalle kuin ensin konserniverokeskus säännönmukaisessa verotuksessa ja sittemmin konserniverokeskuksen verotuksen oikaisulautakunta. Noin 220 miljoonan euron luovutusvoitto on hallinto-oikeudenkin päätöksen mukaan verovapaa. Hallinto-oikeuden päätös saa lainvoiman 60 päivän kuluessa sen tiedoksisaannista, ellei veronsaajien edustaja hae valituslupaa ja muutosta korkeimmalta hallinto-oikeudelta.

NÄKYMÄT

Raision arvio konsernin koko vuoden 2008 näkymistä on muuttumaton. Raision liikevaihdon arvioidaan kasvavan ja jatkuvien toimintojen vuoden 2008 liiketuloksen ilman kertaluonteisia eriä paranevan vertailuvuodesta. Kaikkien yksiköiden liiketulosten arvioidaan vuositasolla olevan voitollisia, vaikka rehun kannattavuuspaineet jatkuvat. Elintarvikeyksikön koko vuoden liiketuloksen arvioidaan olevan voitollinen, mutta tavoitteena olevaa viiden prosentin liikevoittotasoa ei kuitenkaan arvioida saavutettavan, sillä markkinointipanostuksia lisätään ja uutuustuotelanseerauksia sekä uusille markkina-alueille etenemistä valmistellaan. Ainesosat-yksikön liikevaihdon arvioidaan kasvavan ja kannattavuuden paranevan vertailuvuodesta.

Lisätietoja:
toimitusjohtaja Matti Rihko, p. 0400 830 727
talousjohtaja Jyrki Paappa, p. 050 5566 512
viestintäpäällikkö Heidi Hirvonen, p. 050 567 3060

Analyytikko- ja lehdistötilaisuus pidetään 31.10.2008 klo 10.00 alkaen Helsingissä hotelli Scandic Simonkentän Bulsa-Freda -kabinetissa osoitteessa Simonkatu 9, Helsinki

Englanninkielinen puhelinkonferenssi pidetään 31.10.2008 klo 16.00, p. +358 (0)9 8248 6504, PIN-koodi 9373.Yrityksestä

Raisio on elintarvike- ja rehualan edelläkävijä ja kasvipohjaisen ravinnon erityisosaaja. Kasvipohjaiset raaka-aineet takaavat hyvät mahdollisuudet kehittyä yrityksenä, jonka toiminta on ekologisesti ja eettisesti kestävällä pohjalla. Raision päätuotteita ovat elintarvikkeet ja niiden terveysvaikutteiset ainesosat sekä rehut ja maltaat. Raisio on merkittävä toimija turvallisen ja jäljitettävän laatuketjun varmistamisessa pellolta pöytään.

Liitteet & linkit