RAISION TULOS PARANI RAAKA-AINEHINTOJEN NOUSUSTA HUOLIMATTA

Heinä-syyskuu 2007
- Liikevaihto kasvoi 5,5 prosentilla
- Liiketulos parani ja oli jaksolla 4,2 miljoonaa euroa ilman rationalisointikuluja
- Liiketoiminnan kassavirta positiivinen eli 25,6 miljoonaa euroa
- Omavaraisuusaste korkea eli 76,9 %
- Benecolille uusi alku oikeuksien palautumisen myötä

• Raision kolmannen vuosineljänneksen liikevaihto kasvoi edellisestä vuosineljänneksestä 5,5 prosentilla ja oli 112,9 miljoonaa euroa (107,0 milj. euroa huhti-kesäkuussa 2007).

• Liiketulos kolmannella vuosineljänneksellä parani edellisestä vuosineljänneksestä raaka-ainehintojen ennätyksellisen nopeasta noususta ja 1,2 miljoonan euron rationalisointikuluista huolimatta. Liiketulos oli 3,0 miljoonaa euroa (2,5 milj. euroa) ja kertaerien kanssa 2,8 miljoonaa euroa.

• Käyttöpääoma on käännetty laskuun. Käyttöpääoma syyskuun lopussa oli 96,5 miljoonaa euroa eli lähes 20 miljoonaa euroa vähemmän kuin kesäkuun 2007 lopussa.

• Raisio, McNeil Nutritionals LLC ja Cilag GmbH International ovat allekirjoittaneet sopimusmuutoksen, jonka myötä oikeudet kasvistanoliesterimolekyyliin palautuvat Raisiolle USA:ssa, Iso-Britanniassa, Ranskassa, Irlannissa ja Benelux-maissa. Lisäksi Raisio saa oikeudet Benecol-tavaramerkkiin Ranskassa ja Yhdysvalloissa niissä kategorioissa, joissa McNeil ja Cilag eivät tällä hetkellä aktiivisesti toimi.

• Raision vuoden 2007 liiketuloksen ilman kertaluonteisia eriä arvioidaan olevan selvästi voitollinen. Viimeisellä vuosineljänneksellä Elintarvikeyksikön tappion arvioidaan olevan kuluvan vuoden aikaisempien vuosineljännesten tasoa ja koko vuoden liiketuloksen merkittävästi viime vuotta parempi, mutta edelleen tappiollinen. Ainesosat- sekä Rehu & Mallas –yksiköiden liiketulosten arvioidaan paranevan viime vuodesta.

Toimitusjohtaja Matti Rihko:

"Raision toimenpiteet liiketoimintojen tehostamiseksi ja sopeuttamiseksi markkinatilanteeseen kannattavuuden parantamiseksi ovat olleet tehokkaita ja parantaneet konsernin tulosta vuoden jokaisella neljänneksellä siitä huolimatta, että viljaraaka-aineiden hinnat nousivat ennätyksellisen nopeasti kolmannella vuosineljänneksellä.

Tuloksen riippuvuutta viljan hintaheilahtelusta on vähennetty lisäämällä ennustettavuutta ostohintoihin ja joustavuutta myyntihintoihin. Joustavaa hinnoittelumallia sovelletaan myös päivittäistavarakaupassa tammikuusta 2008 alkaen.

Raisio on ottanut käyttöön uuden toimintojen ohjausmallin, jossa brändit ja business to business –toiminnot on eriytetty. Uudella ohjausmallilla varmistetaan kuluttaja- ja asiakaslähtöinen sekä kustannustehokas toiminta. Lisäksi organisaatiota on tehostettu ja madallettu, toimintoja virtaviivaistettu ja tuotannon ylikapasiteettia leikattu.

Diagnostiikkaliiketoiminta siirtyi uudelle omistajalle syyskuun alussa. Diagnostiikan myynnin myötä Raisio keskittyy yhä selkeämmin kasvipohjaiseen, terveelliseen ja luonnolliseen ravintoon. Uskon, että viljan kysynnän globaali kasvu tekee elintarviketeollisuudesta kasvualan.”


Raisiossa 30.10.2007

RAISIO OYJ

Hallitus

Lisätietoja:
toimitusjohtaja Matti Rihko, p. 0400 830 727
talousjohtaja Jyrki Paappa, p. 050 5566 512
viestintäpäällikkö Heidi Hirvonen, p. 050 567 3060

Analyytikko- ja lehdistötilaisuus pidetään 30.10.2007 klo 10.00 hotelli Presidentin Juho-Kusti-kabinetissa osoitteessa Eteläinen Rautatiekatu 4, Helsinki.

Englanninkielinen puhelinkonferenssi pidetään 30.10.2007 klo 15.30. Pyydämme osallistujia soittamaan numeroon 020 699 121.

Yrityksestä

Raisio on elintarvike- ja rehualan edelläkävijä ja kasvipohjaisen ravinnon erityisosaaja. Kasvipohjaiset raaka-aineet takaavat hyvät mahdollisuudet kehittyä yrityksenä, jonka toiminta on ekologisesti ja eettisesti kestävällä pohjalla. Raision päätuotteita ovat elintarvikkeet ja niiden terveysvaikutteiset ainesosat sekä rehut ja maltaat. Raisio on merkittävä toimija turvallisen ja jäljitettävän laatuketjun varmistamisessa pellolta pöytään.

Liitteet & linkit