RAISION VAIHTO-OSAKKEIDEN LISÄERÄ PÖRSSILISTALLE

Raisio Oyj:n hallitus on 27.8.2007 pitämässään kokouksessa päättänyt muuntaa 88 992 kantaosaketta (sarja K) vaihto-osakkeiksi (sarja V). Päätös on tänään 11.9.2007 merkitty kaupparekisteriin. Kyseinen vaihto-osakkeiden lisäerä otetaan kaupankäynnin kohteeksi Helsingin Pörssissä 12.9.2007 alkaen.

Yhtiön kantaosakkeita on vuoden 2007 alusta lukien muunnettu vaihto-osakkeiksi yhteensä 88 992 kappaletta. Yhtiön liikkeeseen laskemien vaihto-osakkeiden määrä on nyt 130 674 780 kappaletta ja kantaosakkeiden määrä 34 474 250 kappaletta.

Koska muuntaminen tapahtuu osakelajien kesken, ei se vaikuta yhtiön rekisteröityyn osakepääomaan, joka on edelleen 27 776 072 euroa ja jakaantuu 165 149 030 osakkeeseen.

Muunnetuilla vaihto-osakkeilla on yhtäläiset oikeudet aiemmin liikkeeseen laskettujen vaihto-osakkeiden kanssa, joten ne tuottavat oikeuden lähinnä seuraavaksi jaettavaan voittoon ja muut osakasoikeudet tästä päivästä lähtien.

Rahoitustarkastus on päätöksellään 29.5.1998 myöntänyt yhtiölle poikkeusluvan listalleottoesitteen julkistamisesta silloin, kun kantaosakkeista muunnettu vaihto-osakkeiden lisäerä otetaan kaupankäynnin kohteeksi Helsingin Pörssissä.

Raisio Oyj

Heidi Hirvonen
viestintäpäällikkö
p. 050 567 3060Jakelu:
Helsingin Pörssi
Keskeiset mediat

Yrityksestä

Raisio on elintarvike- ja rehualan edelläkävijä ja kasvipohjaisen ravinnon erityisosaaja. Kasvipohjaiset raaka-aineet takaavat hyvät mahdollisuudet kehittyä yrityksenä, jonka toiminta on ekologisesti ja eettisesti kestävällä pohjalla. Raision päätuotteita ovat elintarvikkeet ja niiden terveysvaikutteiset ainesosat sekä rehut ja maltaat. Raisio on merkittävä toimija turvallisen ja jäljitettävän laatuketjun varmistamisessa pellolta pöytään.