RAISION VAIHTO-OSAKKEIDEN LISÄERÄ PÖRSSILISTALLE

Raisio Oyj:n hallitus on 26.8.2008 pitämässään kokouksessa päättänyt muuntaa 100 kantaosaketta (sarja K) vaihto-osakkeiksi (sarja V). Päätös on tänään 10.9.2008 merkitty kaupparekisteriin. Kyseinen vaihto-osakkeiden lisäerä otetaan kaupankäynnin kohteeksi OMX Nordic Exchange Helsinki Oy:n arvopaperipörssissä 11.9.2008 alkaen.

Yhtiön kantaosakkeita on vuoden 2008 alusta lukien muunnettu vaihto-osakkeiksi yhteensä 100 kappaletta. Yhtiön liikkeeseen laskemien vaihto-osakkeiden määrä on nyt 130 674 880 kappaletta ja kantaosakkeiden määrä
34 474 150 kappaletta. Osakekanta tuottaa 820 157 880 ääntä.

Koska muuntaminen tapahtuu osakelajien kesken, ei se vaikuta yhtiön rekisteröityyn osakepääomaan, joka on edelleen 27 776 072 euroa ja jakaantuu 165 149 030 osakkeeseen.

Muunnetuilla vaihto-osakkeilla on yhtäläiset oikeudet aiemmin liikkeeseen laskettujen vaihto-osakkeiden kanssa, joten ne tuottavat oikeuden lähinnä seuraavaksi jaettavaan voittoon ja muut osakasoikeudet tästä päivästä lähtien.

Rahoitustarkastus on päätöksellään 29.5.1998 myöntänyt yhtiölle poikkeusluvan listalleottoesitteen julkistamisesta silloin, kun kantaosakkeista muunnettu vaihto-osakkeiden lisäerä otetaan kaupankäynnin kohteeksi pörssissä.

Raisio Oyj

Heidi Hirvonen
viestintäpäällikkö
p. 050 567 3060

Jakelu
OMX:n Pohjoismainen Pörssi, Helsinki
Keskeiset mediat


Yrityksestä

Raisio on elintarvike- ja rehualan edelläkävijä ja kasvipohjaisen ravinnon erityisosaaja. Kasvipohjaiset raaka-aineet takaavat hyvät mahdollisuudet kehittyä yrityksenä, jonka toiminta on ekologisesti ja eettisesti kestävällä pohjalla. Raision päätuotteita ovat elintarvikkeet ja niiden terveysvaikutteiset ainesosat sekä rehut ja maltaat. Raisio on merkittävä toimija turvallisen ja jäljitettävän laatuketjun varmistamisessa pellolta pöytään.