RAISION VARSINAINEN YHTIÖKOKOUS 26.3.2009

Raisio Oyj:n yhtiökokous vahvisti tilinpäätöksen tilikaudelta 1.1.-31.12.2008 ja myönsi hallintoneuvoston ja hallituksen jäsenille sekä toimitusjohtajalle vastuuvapauden. Yhtiökokous päätti jakaa osinkona viime vuodelta 0,07 euroa osakkeelta. Hallituksen esitykset yhtiökokoukselle hyväksyttiin sellaisinaan samoin kuin hyväksyttiin eräiden osakkeenomistajien ehdotus yhtiöjärjestyksen muuttamisesta hallituksen jäsenten iän osalta.

Turussa pidettyyn yhtiökokoukseen osallistui henkilökohtaisesti tai asiamiehen edustamana 2 904 osakasta, jotka omistivat 35,6 miljoonaa osaketta eli 21,6 prosenttia koko osakekannasta.

OSINGONMAKSU

Yhtiökokous päätti 0,07 euron osingon maksamisesta 31.12.2008 päättyneeltä tilikaudelta jokaiselta kantaosakkeelta ja jokaiselta vaihto-osakkeelta. Osinko maksetaan 7.4.2009 osakkeenomistajalle, joka täsmäytyspäivänä 31.3.2009 on merkitty omistajaluetteloon. Osinkoa ei kuitenkaan makseta niille osakkeille, jotka ovat yhtiön hallussa.

YHTIÖJÄRJESTYKSEN MUUTTAMINEN

Yhtiöjärjestyksen 14 pykälän 2. kappaletta päätettiin muuttaa siten, että hallituksen jäseneksi ei voida valita henkilöä, joka ennen toimikauden alkua on täyttänyt 68 vuotta.

OMIEN OSAKKEIDEN HANKKIMISVALTUUS JA OSAKEANTIVALTUUDET

Yhtiökokous valtuutti hallituksen päättämään enintään 5 500 000 vaihto- ja 1 375 000 kantaosakkeen hankkimisesta yhtiölle. Valtuutus on voimassa 26.9.2010 asti.

Edelleen, yhtiökokous valtuutti hallituksen päättämään osakeanneista (1) luovuttamalla kaikki yhtiön hallussa olevat ja mahdollisesti hankittavat omat osakkeet, yhteensä enintään 16 460 000 osaketta, joista enintään 1.801.500 voi olla kanta-osakkeita sekä (2) antamalla maksua vastaan yhteensä enintään 16 500 000 uutta vaihto-osaketta. Osakeantivaltuutukset ovat voimassa enintään 26.3.2014 asti.

Valtuutusten yksityiskohdat käyvät ilmi 12.2.2009 annetusta pörssitiedotteesta.

Yhtiökokouksen vuonna 2008 myöntämät omien osakkeiden hankkimisvaltuutus ja osakeantivaltuutus lakkaavat 26.3.2009.

HENKILÖVALINTOJA

Hallintoneuvoston jäsenmääräksi vahvistettiin 25. Hallintoneuvoston jäseniksi päättyneestä yhtiökokouksesta alkaneeksi ja vuoden 2012 varsinaisessa yhtiökokouksessa päättyväksi toimikaudeksi valittiin Cay Blomberg, Holger Falck, Johan Laurén, Antti Lithovius, Jarmo Mäntyharju, Heikki Pohjala, Rita Wegelius ja Tapio Ylitalo. Heistä Blomberg ja Mäntyharju ovat uusia jäseniä hallintoneuvostossa.
Hallituksen jäsenmääräksi vahvistettiin viisi ja hallituksen jäseniksi valittiin uudelleen Anssi Aapola, Erkki Haavisto, Satu Lähteenmäki, Simo Palokangas ja Michael Ramm-Schmidt päättyneestä yhtiökokouksesta alkaneeksi toimikaudeksi. Järjestäytymiskokouksessaan hallitus valitsi puheenjohtajakseen Palokankaan ja varapuheenjohtajakseen Ramm-Schmidtin.
Varsinaisiksi tilintarkastajiksi tilikaudelle 2010 valittiin Johan Kronberg, KHT ja Mika Kaarisalo, KHT. Varatilintarkastajiksi valittiin KHT-yhteisö PricewaterhouseCoopers Oy ja Kalle Laaksonen, KHT.

RAISIO OYJ

Heidi Hirvonen
viestintäpäällikkö
puh. 050 567 3060

Lisätietoja:
rahoitusjohtaja Janne Martti, puh. 050 556 6521Jakelu:
NASDAQ OMX Helsinki Oy
Keskeiset mediat


Yrityksestä

Raisio on elintarvike- ja rehualan edelläkävijä ja kasvipohjaisen ravinnon erityisosaaja. Kasvipohjaiset raaka-aineet takaavat hyvät mahdollisuudet kehittyä yrityksenä, jonka toiminta on ekologisesti ja eettisesti kestävällä pohjalla. Raision päätuotteita ovat elintarvikkeet ja niiden terveysvaikutteiset ainesosat sekä rehut ja maltaat. Raisio on merkittävä toimija turvallisen ja jäljitettävän laatuketjun varmistamisessa pellolta pöytään.

Tilaa