RAISION VARSINAINEN YHTIÖKOKOUS 27.3.2008

Raisio Oyj:n yhtiökokous vahvisti tilinpäätöksen tilikaudelta 1.1.-31.12.2007 ja myönsi hallintoneuvoston ja hallituksen jäsenille sekä toimitusjohtajalle vastuuvapauden. Yhtiökokous päätti jakaa osinkona viime vuodelta 0,04 euroa osakkeelta. Hallituksen esitykset yhtiökokoukselle hyväksyttiin sellaisinaan.


Turussa pidettyyn yhtiökokoukseen osallistui henkilökohtaisesti tai asiamiehen edustamana 2 483 osakasta, jotka omistivat 27,7 miljoonaa osaketta eli 16,8 prosenttia koko osakekannasta.

OSINGONMAKSU

Yhtiökokous päätti 0,04 euron osingon maksamisesta 31.12.2007 päättyneeltä tilikaudelta jokaiselta kantaosakkeelta ja jokaiselta vaihto-osakkeelta. Osinko maksetaan 8.4.2008 osakkeenomistajalle, joka täsmäytyspäivänä 1.4.2008 on merkitty omistajaluetteloon. Osinkoa ei kuitenkaan makseta niille osakkeille, jotka ovat yhtiön hallussa.

YHTIÖJÄRJESTYKSEN MUUTTAMINEN

Yhtiöjärjestyksen toimialamääräyksestä (3 pykälä) päätettiin poistaa maininta elintarvikediagnostiikasta hallituksen ehdotuksen mukaisesti.

OMIEN OSAKKEIDEN HANKKIMISVALTUUS JA OSAKEANTIVALTUUDET

Yhtiökokous valtuutti hallituksen päättämään enintään 6 000 000 vaihto- ja 1 500 000 kanta-osakkeen hankkimisesta yhtiölle. Valtuutus on voimassa 27.9.2009 asti.

Edelleen, yhtiökokous valtuutti hallituksen päättämään osakeanneista (1) luovuttamalla kaikki yhtiön hallussa olevat ja mahdollisesti hankittavat omat osakkeet, yhteensä enintään 16 500 000 osaketta, joista enintään 2 269 500 voi olla kanta-osakkeita sekä (2) antamalla maksua vastaan yhteensä enintään 16 500 000 uutta vaihto-osaketta. Osakeantivaltuutukset ovat voimassa enintään 27.3.2013 asti.

Valtuutusten yksityiskohdat käyvät ilmi 13.2.2008 annetusta pörssitiedotteesta.

Yhtiökokouksen vuonna 2007 myöntämä omien osakkeiden hankkimisvaltuutus ja valtuutus omien osakkeiden luovuttamiseen (osakeantivaltuutus) lakkaavat 27.3.2008.

HENKILÖVALINTOJA

Hallintoneuvoston jäsenmääräksi vahvistettiin 25. Hallintoneuvoston jäseniksi päättyneestä yhtiökokouksesta alkaneeksi ja vuoden 2011 varsinaisessa yhtiökokouksessa päättyväksi toimikaudeksi valittiin Michael Hornborg, Pentti Kalliala, Paavo Myllymäki, Yrjö Ojaniemi, Kari Niemistö, Raine Rekikoski ja Hannu Tarkkonen.

Hallituksen jäsenmääräksi vahvistettiin viisi ja hallituksen jäseniksi valittiin uudelleen Anssi Aapola, Erkki Haavisto, Satu Lähteenmäki, Simo Palokangas ja Michael Ramm-Schmidt päättyneestä yhtiökokouksesta alkaneeksi toimikaudeksi. Järjestäytymiskokouksessaan hallitus valitsi puheenjohtajakseen Palokankaan ja varapuheenjohtajakseen Ramm-Schmidtin.

Varsinaisiksi tilintarkastajiksi tilikaudelle 2009 valittiin Johan Kronberg, KHT ja Mika Kaarisalo, KHT. Varatilintarkastajiksi valittiin KHT-yhteisö PricewaterhouseCoopers Oy ja Kalle Laaksonen, KHT.

RAISIO OYJ

Heidi Hirvonen
viestintäpäällikkö
puh. 050 567 3060

Lisätietoja:
rahoitusjohtaja Janne Martti, puh. 050 556 6521Jakelu:
OMX:n Pohjoismainen Pörssi, Helsinki
Keskeiset mediat

Yrityksestä

Raisio on elintarvike- ja rehualan edelläkävijä ja kasvipohjaisen ravinnon erityisosaaja. Kasvipohjaiset raaka-aineet takaavat hyvät mahdollisuudet kehittyä yrityksenä, jonka toiminta on ekologisesti ja eettisesti kestävällä pohjalla. Raision päätuotteita ovat elintarvikkeet ja niiden terveysvaikutteiset ainesosat sekä rehut ja maltaat. Raisio on merkittävä toimija turvallisen ja jäljitettävän laatuketjun varmistamisessa pellolta pöytään.