RAISION VUODEN 2004 VEROTUKSEEN EI MUUTOSTA

Helsingin hallinto-oikeus on käsitellyt konserniverokeskuksen veroasiamiehen tekemän verovalituksen Raision kemian liiketoimintojen myynnistä vuonna 2004 syntyneen luovutusvoiton verotuksesta. Hallinto-oikeus on päätynyt samalle kannalle kuin ensin konserniverokeskus säännönmukaisessa verotuksessa ja sittemmin konserniverokeskuksen verotuksen oikaisulautakunta. Noin 220 miljoonan euron luovutusvoitto on hallinto-oikeudenkin päätöksen mukaan verovapaa.

Hallinto-oikeuden päätös saa lainvoiman 60 päivän kuluessa sen tiedoksisaannista, ellei veronsaajien edustaja hae valituslupaa ja muutosta korkeimmalta hallinto-oikeudelta.

RAISIO OYJ

Heidi Hirvonen
viestintäpäällikkö
p. 050 567 3060

Lisätiedot:
rahoitusjohtaja Janne Martti, p. 050 55 66521
toimitusjohtaja Matti Rihko, p. 0400 830 727


Jakelu:
OMX:n Pohjoismainen Pörssi, Helsinki
Keskeiset mediat
www.raisio.com


Yrityksestä

Raisio on elintarvike- ja rehualan edelläkävijä ja kasvipohjaisen ravinnon erityisosaaja. Kasvipohjaiset raaka-aineet takaavat hyvät mahdollisuudet kehittyä yrityksenä, jonka toiminta on ekologisesti ja eettisesti kestävällä pohjalla. Raision päätuotteita ovat elintarvikkeet ja niiden terveysvaikutteiset ainesosat sekä rehut ja maltaat. Raisio on merkittävä toimija turvallisen ja jäljitettävän laatuketjun varmistamisessa pellolta pöytään.