RAISION YT-NEUVOTTELUT PÄÄTTYIVÄT

Raision marraskuussa tuotannollisista ja taloudellisista syistä käynnistämät yt-neuvottelut on saatettu päätökseen. Niiden seurauksena irtisanotaan yhdeksän henkilöä. Yt-neuvottelut koskivat Business to Business -yksikköä sekä raaka-ainehankintaa ja vastaanottoa, yhteensä noin 80 raisiolaista. Tehostamistoimenpiteillä Raisio jatkaa toimintojensa virtaviivaistamista ja selkeyttämistä kannattavuuden turvaamiseksi. RAISIO OYJ Heidi Hirvonen viestintäpäällikkö p. 050 567 3060 Jakelu NASDAQ OMX Keskeiset mediat www.raisio.com

Yrityksestä

Raisio on elintarvike- ja rehualan edelläkävijä ja kasvipohjaisen ravinnon erityisosaaja. Kasvipohjaiset raaka-aineet takaavat hyvät mahdollisuudet kehittyä yrityksenä, jonka toiminta on ekologisesti ja eettisesti kestävällä pohjalla. Raision päätuotteita ovat elintarvikkeet ja niiden terveysvaikutteiset ainesosat sekä rehut ja maltaat. Raisio on merkittävä toimija turvallisen ja jäljitettävän laatuketjun varmistamisessa pellolta pöytään.