REHURAISIO JA VALIO SELVITTÄVÄT NAUTOJEN METAANIN MUODOSTUSTA

Lypsylehmillä metaanin osuus rehuannoksen kokonaisenergiasta on noin 6-7 %. Rehuraisio ja Valio ovat yhdessä päättäneet panostaa tutkimukseen, jossa haetaan keinoja metaanin muodostuksen vähentämiseksi nurmirehuvaltaisessa ruokinnassa. Tutkimus tehdään väitöskirjatyönä. Väitöskirjatyön tekijäksi on valittu Mohammad Ramin ja työn ohjaajana toimii prof. Pekka Huhtanen Ruotsin Maatalousyliopiston Uumajan yksiköstä. Tutkimusprojektia koskeva yhteistyösopimus allekirjoitettiin torstaina 8.10.2009 Uumajassa.

Tutkimusprojekti aloitetaan kirjallisuuskatsauksella, jolla kartoitetaan kaikki metaanin muodostukseen vaikuttavat tekijät erityisesti nurmirehuun perustuvalla ruokinnalla. Seuraavassa vaiheessa tullaan hyödyntämään pohjoismaista Karoline-mallia, joka on kehitetty kuvaamaan lypsylehmän ruoansulatus- ja aineenvaihduntatapahtumia. Mallia testataan ja parannetaan hyödyntämällä jo aikaisemmin tuotettua tutkimusaineistoa, jossa on todella mitattu metaanin muodostusta eri ruokinnoilla. Viimeisessä vaiheessa arvioidaan tilatason ruokintararatkaisujen vaikutuksia metaanin muodostukseen ja mallinnetaan koko nautasektorin (maidon- ja naudanlihantuotanto) kasvihuonekaasujen vähentämismahdollisuudet. Tavoitteena on tuottaa luotettavaa tietoa metaanin muodostuksen syistä…. "On tosiasia, että nautakarja tuottaa metaania. Usein kuitenkin unohdetaan, että lihanaudat ja lypsylehmät tuottavat arvokasta valkuaista raaka-aineista, joita ihminen ei pysty suoraan hyödyntämään. Tämän tutkimuksen tavoitteena onkin tuottaa puolueetonta tietoa metaanin muodostuksesta ja ennen kaikkea luoda välineitä metaanin muodostukseen vaikuttavien tekijöiden arvioimiseksi Suomen olosuhteissa", tiivistää kehityspäällikkö Juha Nousiainen Valiolta. … ja pienentää metaanipäästöjä "Metaanin muodostuksen syyt tiedetään varsin hyvin. Tilatason valintojen vaikutuksia ei kuitenkaan ole vielä mallinnettu, joten nyt aloitettava tutkimus tulee toivottavasti piirtämään niin sanotun "ison kuvan" asioista, mikä auttaa metaanipäästöjen pienentämisessä", toteaa tutkimus- ja kehitysjohtaja Ilmo Aronen Rehuraisiosta. Lisätietoja: Ilmo Aronen, tutkimus- ja kehitysjohtaja, Rehuraisio Oy, p. 050 511 0081 Juha Nousiainen, kehityspäällikkö, Valio Oy, 050 384 0242

Yrityksestä

Raisio on elintarvike- ja rehualan edelläkävijä ja kasvipohjaisen ravinnon erityisosaaja. Kasvipohjaiset raaka-aineet takaavat hyvät mahdollisuudet kehittyä yrityksenä, jonka toiminta on ekologisesti ja eettisesti kestävällä pohjalla. Raision päätuotteita ovat elintarvikkeet ja niiden terveysvaikutteiset ainesosat sekä rehut ja maltaat. Raisio on merkittävä toimija turvallisen ja jäljitettävän laatuketjun varmistamisessa pellolta pöytään.

Tilaa