REHURAISIOLTA UUSIA RATKAISUJA TUOTETURVALLISUUDEN PARANTAMISEKSI

Rehuraisiossa selvitetään parhaillaan mm. teknisiä ratkaisuja rehuseosten prosessilämpötilojen nostolle tuoteturvallisuuden parantamiseksi. Valmistustekniset muutokset tulevat vaikuttamaan myös tuotevalikoimiin.

Rehuseosten kuljetus tiloille on tuoteturvallisuuden ja vastuukysymysten kannalta oleellisen tärkeä asia. Omien sopimusautoilijoiden hoitamana vastuu on yksiselitteisesti Rehuraisiolla tilalle asti.

Tavoitteena on keskittää kaikki irtorehukuljetukset omien sopimusautoilijoiden hoitoon niin nopeasti kuin se käytännössä on mahdollista. Irtorehujen osuus on nykyisin yli 90 prosenttia kaikista toimituksista. Niistä vajaa 70 prosenttia toimitetaan Rehuraision sopimusautoilijoiden toimesta ja loput niin sanottuina noutoina asiakkaan sopiman autoilijan toimesta.

Lisätietoja:
Leif Liedes, johtaja, Rehuraisio Oy, p. 050 608 26
Bengt-Erik Rosin, markkinointijohtaja, Rehuraisio Oy, p.050 557 4323

www.rehuraisio.com

Yrityksestä

Raisio on elintarvike- ja rehualan edelläkävijä ja kasvipohjaisen ravinnon erityisosaaja. Kasvipohjaiset raaka-aineet takaavat hyvät mahdollisuudet kehittyä yrityksenä, jonka toiminta on ekologisesti ja eettisesti kestävällä pohjalla. Raision päätuotteita ovat elintarvikkeet ja niiden terveysvaikutteiset ainesosat sekä rehut ja maltaat. Raisio on merkittävä toimija turvallisen ja jäljitettävän laatuketjun varmistamisessa pellolta pöytään.

Tilaa