Asunnonostajan asiakkuuskokemus paransi mielikuvaa rakennusliikkeestä - parhaat osa-alueet asiakaspalvelukyky ja palvelualttius

Lehdistötiedote 19.3.2009 vapaa julkaistavaksi

Asunnonostajan kokemuksen kautta rakennusliikkeistä syntynyttä yrityskuvaa selvittäneessä tutkimuksessa imagokäsitykset saivat keskimäärin arvosanan hyvä. Parhaita asuntotuottajien osa-alueita olivat asiakaspalvelukyky ja palvelualttius sekä asuntovalikoiman kiinnostavuus.

”Mielenkiintoista on, että omistusasunnon ostajien käsitys rakennusliikkeen imagosta on selvästi parempi asiakkuuskokemuksen jälkeen kuin ennen sitä. Tämä on myönteinen lisä ammattirakennuttajien piirissä tehdyissä tutkimuksissa saaduille tuloksille. Ammattilaisten mielestä tuottajien ammattitaito jo aiemminkin on ollut hyvää tasoa”, toteaa Rakennusteollisuus RT ry:n teettämän tutkimuksen tuloksista johtaja Ensio Hakkarainen.

Innolink Research Oy toteutti RT:n toimeksiannosta rakennusalan yrityskuvatutkimuksen loppuvuodesta 2008. Kohderyhmän muodostivat alle vuoden vanhaan asuntoon muuttaneet taloudet taloyhtiöissä, joissa on vähintään kuusi asuntoa. Suurin osa vastaajista asuu kahden aikuisen taloudessa (50%) ja muut suurimmat vastaajaryhmät ovat yhden hengen taloudet (26%) ja lapsiperheet (23%). Tutkimuksen tavoitteena oli luoda mittaristo, joka kertoo asuntotuottajien yrityskuvan kehittymisestä ruohonjuuritasolla eli asunnonostajien kokemusten kautta.

Aineistosta voidaan todeta, että omistusasunnon ostajien käsitys rakennusliikkeen imagosta on selvästi parempi asiakkuuskokemuksen jälkeen kuin ennen sitä. Ero ei johdu siitä, että asiakas valitsisi asuntotuottajan sen imagon perusteella. Tutkimuksessa havaittiin, että esimerkiksi asunnon sijainti ja tilaratkaisut ovat moninkertaisesti asuntotuottajasta saatua mielikuvaa tärkeämmät asunnonvalintakriteerit.

Asiakaskokemuksiin perustuvat, asuntotuottajan toiminnan onnistumisen saamat arvosanat ovat keskimäärin selvästi positiivisen kokemuksen puolella, ja pääosin hyvänä pidettävällä tasolla. Asuntotuottajien toiminnassa parhaaksi arvioitiin palveluhenkisyys ja -alttius, asuntovalikoiman kiinnostavuus ja houkuttelevuus sekä hyvä maine ja arvostettuus. Asunnonostajien tyytyväisyys asuntoon kokonaisuutena sai asteikolla 1-5 arvosanan 4,1, eli asuntotuottajien saama arvosana tässä kysymyksessä on keskimäärin hyvä.

Asuntotuottajille tärkeä ammattitaito rakentamisessa / rakennuttamisessa on keskiarvolla 7,9 koulusanan hyvä kupeessa. Asuntovalikoiman runsaus ja monipuolisuus, edistyksellisyys energia- ja ympäristöasioissa sekä asuntojen hinta-laatusuhde saivat matalimmat keskiarvot, jotka nekin kuitenkin pyöristyvät lähinnä hyvään arvosanaan. Eniten parantamisen varaa suurimmalla osalla asuntotuottajista olisi edelleen asiakastyytyväisyydestä huolehtimisessa ja osin jopa asiakkaan kokemassa raken-tamisen laadussa. Asiakkaiden vaatimustaso on erittäin korkealla tänä päivänä, ja siihen vastaaminen onnistuu vain hoitamalla rakennustyö pieniäkin yksityiskohtia myöten kunnolla.

Lisätietoja antavat Rakennusteollisuus RT ry:stä johtajat Ensio Hakkarainen, puh 050 516 9854 ja Risto Pesonen, puh. 050 517 3229

Rakennusteollisuus RT ry on rakennusalan elinkeinopoliittisten ja työmarkkina-asioiden edunvalvoja. RT-liittoyhteisöön kuuluvat Keskusliitto ja viisi toimialaa: Talonrakennus, Tuoteteollisuus, Infra, Pinta ja Tekninen urakointi.
Tämä tiedote on myös Rakennusteollisuus RT ry:n verkkosivuilla osoitteessa: http://www.rakennusteollisuus.fi

Yrityksestä

Rakennusteollisuus RT ry on koko rakennusteollisuuden liittoyhteisö, joka muodostuu Rakennusteollisuus RT ry:stä keskusliittona ja siihen kuuluvista viidesta toimialasta. Viiden toimialan yhteensä yli 2000 jäsenyrityksen palveluksessa on lähes 55 000 henkilöä. Jäsenyritysten yhteenlaskettu liikevaihto on noin 10 miljardia euroa.

Tilaa