Asuntorakentamisen laatu kehittynyt ilahduttavasti asukkaiden ohjaamana -Kuntien vapaakaavakokeilu mahdollistaisi uudet ratkaisut ja kilpailukeinot

Lehditötiedote 4.6.2008 vapaa julkaistavaksi

Tänään julkistettu ympäristöministeriön VTT:llä teettämä selvitys asuntotuotannon laatukehityksestä valottaa sitä myönteistä kehitystä, mikä asukastoiveiden huomioinnissa on rakennusalalla viimeisen vuosikymmenen aikana tapahtunut. Tämä on kuitenkin nostanut vääjäämättä rakennuskustannuksia, kuten nykyisetkin haasteet tulevat tekemään. RT:n näkemyksen mukaan onkin tärkeää välttää kaikkea muuta, esimerkiksi rakentamismääräysten lisäämisestä johtuvaa, kustannuspainetta.

”Tulevaisuudessa vaihtoehtoisia, energiatehokkaampia ratkaisuja sekä elinkaariominaisuudet ja muun erityisvarustetason sisältäviä asuntoratkaisuja tulee lisätä, ja siten tarjota asukkaiden toiveiden mukaisia, yksilöllisempiä ratkaisuja”, Rakennusteollisuus RT ry:n elinkeinopoliittinen johtaja Ensio Hakkarainen sanoo.

”Rakentamismääräysten kustannuksia nostavaa vaikutusta voi vähentää niin sanotulla vapaakaavakokeilulla. Elokuun loppuun saakka on kasvukeskusten kunnilla mahdollisuus ilmoittaa ympäristöministeriölle osallistumisestaan tähän kokeiluun, jossa käytetään kevennettyjä rakennusmääräyksiä. Kokeilun tavoitteena on lisätä kasvukeskusten asuntotarjontaa ja asuntotuotannon kustannustehokkuutta. Tätä mahdollisuutta ei laajemmin tunneta, koska tällaisia hankkeita ei tietojemme mukaan ole riittävästi lähdössä liikkeelle”, Hakkarainen harmittelee.

”Pidämme myönteisinä useimpia energia- ja muihin käyttökuluihin sekä varustetasoon vaikuttavia määräyksiä. Asuntojen hintataso ei kuitenkaan mahdollista hinnannousuja ja tarjonta uhkaa edelleen tasapäistyä ilman uusia keinoja”, toteaa Hakkarainen.


Nyt VTT:llä tehty tutkimus kertoo asuntorakentamisen erinomaisesta laadun kehityksestä vuodesta 1990 vuoteen 2005. Asuntojen teknisen laadun nousu ja muut ominaisuuksien muutokset ovat tutkimuksen mukaan lisänneet rakennuskustannuksia vähintään 25 prosenttia. Ensio Hakkarainen arvioi kehityksen olleen vähintään yhtä vauhdikasta jo 70- ja 80-luvuilla.

Rakennusteollisuus RT:n teettämä tutkimus kahden vuoden takaa kertoi, että julkishallinnon toimenpiteet synnyttivät kymmenen vuoden aikana asunnonostajalle 900 euron lisälaskun asuinneliötä kohti.

Lisätiedot:
Johtaja Ensio Hakkarainen, Rakennusteollisuus RT, puh. 050 516 9854

Rakennusteollisuus RT ry on rakennusalan elinkeinopoliittisten ja työmarkkina-asioiden edunvalvoja. RT-liittoyhteisöön kuuluvat Keskusliitto ja viisi toimialaa: Talonrakennus, Tuoteteollisuus, Infra, Pinta ja Tekninen urakointi.

Tämä tiedote on luettavissa myös osoitteessa www.rakennusteollisuus.fi

Yrityksestä

Rakennusteollisuus RT ry on koko rakennusteollisuuden liittoyhteisö, joka muodostuu Rakennusteollisuus RT ry:stä keskusliittona ja siihen kuuluvista viidesta toimialasta. Viiden toimialan yhteensä yli 2000 jäsenyrityksen palveluksessa on lähes 55 000 henkilöä. Jäsenyritysten yhteenlaskettu liikevaihto on noin 10 miljardia euroa.