ASUNTOTUOTANTO JATKUU LÄHES NYKYTASOLLA

Asuntojen kysyntä ja tuotanto jatkuvat vilkkaana edelleen. Rakennusteollisuus RT ry:n jäsenyritykset arvioivat aloittavansa tänä vuonna 11 700 uuden vapaarahoitteisen rivi- ja kerrostaloasunnon rakennustyöt perustajaurakointina. Se on hieman enemmän kuin yritysten arvio viime tammikuussa vuoden 2007 aloituksista.

”Tuotanto jatkuu vahvana, vaikka valmiiden myymättömien asuntojen määrä on hieman kasvanut viime tammikuusta. Nyt toukokuussa niitä oli yhteensä 850 kappaletta. Määrä ennakoi tuotantolukujen vakaata, mutta aavistuksen laskevaa tasoa tulevina vuosina. Asuntotuottajien tuleekin olla valppaita suunnitellessaan uusien kohteiden käynnistämistä”, toteaa Rakennusteollisuus RT ry:n toimitusjohtaja Tarmo Pipatti liiton tuoreesta asuntotuotantokyselystä.

Rakennusteollisuus RT ry suorittaa vuosittain kaksi kertaa kyselyn RT:n asuntotuotantoa harjoittaville jäsenyrityksille. Tuoreen kyselyn tulosten mukaan yritykset arvioivat aloittavansa vuonna 2007 noin 11 700 uuden vapaarahoitteisen rivi- ja kerrostaloasunnon rakennustyöt perustajaurakointina. Tammikuussa 2007 RT:n jäsenyritykset arvioivat aloittavansa noin 11 000 asunnon rakentamisen.

Merkittävin haitta tuotannon käynnistämiselle tuoreen kyselyn mukaan on edelleen rakennuskelpoisen tonttimaan puute ja siitä aiheutuva tonttikustannusten nousu, minkä merkitys on selvästi noussut haittatekijänä. Lisäksi rakennuskustannusten nousu nähdään yhä useammin asuntotuotantoa haittaavana tekijänä. Etenkin rakennustarvikkeiden viimeaikainen nousu ja joidenkin tuotteiden saatavuusongelmat ovat korostuneet viime aikoina. Rakentamismääräyksiin ja kuntien lisääntyviin kaavavaatimuksiin liittyvät tekijät selittävät osittain tonttikustannusten nousun. Keskipinta-alavaatimukset ohjaavat myös asuntorakentamista liikaa.

Myymättömien valmiiden asuntojen määrä oli vuoden vaihteessa miltei kaksinkertaistunut edellisestä kesästä. Toukokuussa niiden määrä oli hieman lisääntynyt, yhteensä 850 kappaleeseen. Tämä vastaa kuitenkin vain vajaan kuukauden tuotantomäärää. Asuntojen tarjonta on hieman supistunut, kun myynnissä oli toukokuussa 500 asuntoa vähemmän kuin viime tammikuussa.

Rakennusteollisuus RT:n kyselyyn vastanneista yrityksistä lähes 90 prosenttia edellyttää enimmillään 50 prosentin ennakkovarausastetta ennen hankkeen käynnistämistä. Keskimääräinen ennakkovarausaste oli 40 prosenttia.

Eniten asuntoja rakennetaan tänäkin vuonna pääkaupunkiseudulla, jossa aloitetaan yhteensä 4 815 vapaarahoitteisen rivi- ja kerrostaloasunnon rakentaminen. Seuraavaksi eniten vapaarahoitteista tuotantoa käynnistyy Tampereen seutukunnassa, missä aloitetaan yli 1 500 asunnon rakennustyöt. Turun seudulla käynnistyy runsaat 900, Oulun seutukunnan alueella 850, Jyväskylän seutukunnan alueella 380 ja Kuopion seudulla yli 200 asunnon rakentaminen.

Asuntoaloitukset kasvavat viime vuoteen verrattuna eniten Helsingin, Turun ja Jyväskylän seuduilla. Tampereen, Oulun ja Kuopion seutukunnissa käynnistetään viimevuotista vähemmän asuntoja perustajaurakointina.

Muuttoliike ja hyvä työllisyys pitävät yllä asuntojen kysyntää

Asuntoluottojen korot ovat viimeisen runsaan vuoden aikana nousseet tasaisesti. Keskimäärin uusien asuntolainojen korko oli viime vuonna 3,7 prosenttia. Huhtikuussa uusien nostettujen asuntolainojen korko oli kohonnut 4,6 prosenttiin. Uusien asuntoluottojen määrä on kuitenkin jatkanut kasvuaan, joskin selvästi hidastuen. Asuntojen kysyntää ylläpitävät edelleen väestön muuttoliike, hyvä työllisyys ja korkeat asunnonostoaikomukset. Vapaarahoitteisen asuntotuotannon kysynnän kasvu on laskenut ARA-tuotannon suosiota. Valtion tuen turvin käynnistettäneen tänä vuonna 3 000 - 4 000 asuntoa.

Vuonna 2006 aloitettiin yhteensä 34 000 asunnon rakennustyöt, mikä oli hieman vähemmän kuin edellisenä vuonna. Tänä vuonna arvioidaan käynnistyvän yhteensä 33 000 asunnon rakennustyöt.

Lisätietoja antavat:
Rakennusteollisuus RT ry:n toimitusjohtaja Tarmo Pipatti, puh. (09) 1299 200 ja
pääekonomisti Bo Salmén, puh. (09) 1299 279.Rakennusteollisuus RT ry on rakennusalan elinkeinopoliittisten ja työmarkkina-asioiden edunvalvoja. RT-liittoyhteisöön kuuluvat Keskusliitto ja viisi toimialaa: Talonrakennus, Tuoteteollisuus, Infra, Pinta ja Tekninen urakointi.


Tämä tiedote on myös Rakennusteollisuus RT ry:n verkkosivuilla osoitteessa: http://www.rakennusteollisuus.fi

Yrityksestä

Rakennusteollisuus RT ry on koko rakennusteollisuuden liittoyhteisö, joka muodostuu Rakennusteollisuus RT ry:stä keskusliittona ja siihen kuuluvista viidesta toimialasta. Viiden toimialan yhteensä yli 2000 jäsenyrityksen palveluksessa on lähes 55 000 henkilöä. Jäsenyritysten yhteenlaskettu liikevaihto on noin 10 miljardia euroa.