BETONITALO.FI ON AVATTU

Yhä useampi huomaa kysyä, miksei omakotitalon runkoa voisi valaa betonista. Miksei meluvyöhykkeillä rakennettaisi tiiviistä, eristävästä materiaalista. Miksei altalämmitettyä betonilattiaa voisi jättää näkyviin sen sijaan, että kuorruttaa sen jollakin kalliilla materiaalilla.

Betonin käyttöön omakotirakentamisessa kohdistuu jatkuvasti lisääntyvää kiinnostusta. Samaa tahtia lisääntyvät Rakennusteollisuus RT:lle esitetyt kysymykset betonin mahdollisuuksista. Nyt kysymyksiin vastataan myös uuden verkkosivuston avulla.

Rakentamisessa on nyt nähtävissä kaksi selkeää kehityspiirrettä.

Toisaalta kiinnostus perinteisiin paikallarakentamisen tekniikoihin on kasvanut. Jopa kerrostalojen rakentamisessa suositaan yhä enemmän paikalla muurattuja ja valettuja rakenteita.

Toisaalta kivirakentaminen on kasvussa. Pääkaupunkiseudulla kivirunkoisten pientalojen osuus lähentelee jo 50 prosenttia vuosikerrasta.

Molemmat näistä virtauksista ovat omiaan kohdistamaan omakotirakentajien kiinnostusta paikallavalettuihin betonisiin rakenteisiin.

Yleensä betoni on totuttu näkemään perustusten ja runkojen materiaalina. Nyt uutta on se, että moni toivoo betonisten rakenteiden jäävän näkyviin luomaan aitoa, karheaa kauneutta. Himmeästä, kovasta betonista toivotaan yksilöllistä kontrastia asuintilojen kiiltäville, pehmeille kalusteille.

Uudelle verkkosivustolle www.betonitalo.fi on koottu kiinnostuneiden yhteydenotoissa useimmin toistuvat kysymykset ja aiheet. Sivusto pyrkii myös antamaan virikkeitä betonin käyttöön, sillä esimerkkejä toteutuksista on suomalaisten naapurustossa vielä vähän.

Betonitalo.fi ei esittele mitään valmista myytävää tuotetta tai talomallistoa. Sivusto on valmisbetonitoimialan yhteinen väline palvella lujien, paikallarakennettujen ja yksilöllisten pientalojen nousua.

Lisätietoja:

tuoteryhmäpäällikkö Seppo Petrow, puh. 0500 422 652

Kuvia sivustonäkymistä toimittajien käyttöön:
http://www.betonitalo.fi/toimittajille

Yrityksestä

Rakennusteollisuus RT ry on koko rakennusteollisuuden liittoyhteisö, joka muodostuu Rakennusteollisuus RT ry:stä keskusliittona ja siihen kuuluvista viidesta toimialasta. Viiden toimialan yhteensä yli 2000 jäsenyrityksen palveluksessa on lähes 55 000 henkilöä. Jäsenyritysten yhteenlaskettu liikevaihto on noin 10 miljardia euroa.