Ilman kuittia remonttien takuut jäävät epäselviksi, remonttien kotitalousvähennys kaksinkertaistettava

Kotitalousvähennystä voi saada kotitalous-, hoiva- ja hoitotyöhön sekä asunnon kunnossapitoon ja perusparannukseen. Vähennyksen enimmäismäärä on vuodesta 2006 alkaen ollut 2 300 euroa, jos kyseessä on kotitalous- tai hoitotyö. Asunnon tai vapaa-ajan asunnon kunnossapitoon ja perusparannukseen saatavan kotitalousvähennyksen enimmäismäärä on kuitenkin tästä vain puolet, 1 150 euroa.

Rakennusteollisuus RT on yhdessä Rakennusliiton kanssa jo aiemmin esittänyt valtiovarainministeriölle, että kunnossapidon ja perusparannustyön kotitalousvähennyksen määrä kaksinkertaistettaisiin samalle tasolle muun kotitalousvähennyksen kanssa 2 300 euroon. Vähennysoikeuden määrää nostamalla voitaisiin tehokkaasti torjua rakennusalan harmaita markkinoita kotitalouksien kunnossapitosektorilla. Samalla kotitaloussektori saisi palvelutarjontaa vastuullisilta tekijöiltä, jotka toteuttavat remonttityöt määräysten mukaisesti.

”Alan yrittäjien arvion mukaan ennen kotitalousvähennystä siivous- ja remontointialoilla tehtiin peräti noin 60 prosenttia töistä pimeästi. Tällä hetkellä pimeästi tehdyn työn osuudeksi yrittäjät arvioivat noin neljänneksen. Vähennyksen määrää nostamalla työn teettäminen verollisena muuttuisi nykyistä houkuttelevammaksi sekä kuluttajan että työtä tekevien yritysten ja työntekijöiden näkökulmasta. Tästä hyötyisi välittömästi koko yhteiskunta”, sanoo RT:n toimitusjohtaja Tarmo Pipatti.

Kotitalousvähennys on jo nyt vähentänyt pimeän työn määrää, vähennyksen saa tehdä nimenomaan työkustannuksista. Kotitalousvähennystä nostamalla voitaisiin myös tasata rakennusalalle tyypillisiä kausivaihteluita.

Kotiaan tai vapaa-ajan asuntoaan remontoivan kotitalouden kannattaa teettää vaativat työt ammattirakentajilla. Urakkasopimus kannattaa aina tehdä kirjallisesti, ja ennen sopimuksen tekoa varmistaa yrityksen tiedot yritys- ja yhteisötietojärjestelmästä osoitteesta www.ytj.fi.

Ammattilainen vastaa työsuorituksesta kuluttajasuojalain mukaisesti, ja työt tehdään oikeilla menetelmillä ja materiaaleilla. Nyt kotitalousvähennyksen pienuus kuitenkin jarruttaa ammattiosaajien käyttöä ja harmaan talouden torjuntaa rakennusalalla.

Lisätiedot: Rakennusteollisuus RT, puh. (09) 12991

Tämä tiedote on luettavissa myös osoitteessa www.rakennusteollisuus.fi


Yrityksestä

Rakennusteollisuus RT ry on koko rakennusteollisuuden liittoyhteisö, joka muodostuu Rakennusteollisuus RT ry:stä keskusliittona ja siihen kuuluvista viidesta toimialasta. Viiden toimialan yhteensä yli 2000 jäsenyrityksen palveluksessa on lähes 55 000 henkilöä. Jäsenyritysten yhteenlaskettu liikevaihto on noin 10 miljardia euroa.

Tilaa