Infra ry:n edustajisto: Infraurakoitsijat sitoutuvat tuottavuustalkoisiin

Maa- ja vesirakennus- sekä asfalttialaa edustava Infra ry suhtautuu positiivisesti Liikenneviraston pääjohtajan Juhani Tervalan toiveeseen nostaa tuottavuuden kehittäminen infra-alan ykkösasiaksi. Jos näin käy, tulee innovointien mahdollistaminen varmasti painottumaan Liikenneviraston hankintakäytännöissä. Infra ry pitää suuntausta kannattavana.

Tuottavuuden nostopaineet ovat suuret. Valtion mukaan nykyrahoituksella pitää saada enemmän aikaan. Tuottavuuden kehittäminen on tähän oikea keino. Infrarakentamisessa alan osatuottavuudet ovat kehittyneet, mutta kokonaistuottavuus on tilastojen valossa laahannut perässä. Tilastoissa on ollut tosin myös harhaa: Rakennus- ja kiinteistöala teetti vuonna 2006 VTT:llä raportin alan tuottavuuden kehittymisestä, kun tuottavuuskehitys Tilastokeskuksen tilastoissa näytti miinusta vuosilta 1995-2003. Rakennus- ja kiinteistöalan raportti päätyi siihen, että maa- ja vesirakennusalan tuottavuus oli Tilastokeskuksen -3,2 prosentin sijasta +7 prosenttia vuosina 1999-2004. Alalla jo tapahtunutta ja koko ajan tapahtuvaa tuottavuuden kehitystä, innovointia ja uuden tekniikan hyödyntämistä ei siis kannata vähätellä. Tuottavuutta heikentäviä määräyksiä ja normeja on tullut rakentamiseen lisää. Yhteiskunta sääntelee rakentamista aiempaa enemmän muun muassa ympäristö- ja työturvallisuussääntelyillä. Infra ry hyväksyy määräykset ja normit: niillä pyritään koko yhteiskunnan tasapainoiseen ja hallittuun kehitykseen. Infra ry suosittaa, että urakoitsijoille jätetään nykyistä enemmän pelivaraa toteutustapaan kuitenkin niin, että lopputuote on tilaajan vaatimusten mukainen. Järjestö kannattaa myös sitä, että tilaaja vaatisi urakoitsijan ilmoittamaan aliurakoitsijatkin jo tarjousvaiheessa. Urakoitsijoiden näkökulmasta oleellista on se, kuinka tilaaja käsittelee innovaatioita. Yrityksillä on myös pelkoja omien innovaatioiden päätymisestä tilaajan kautta kilpailijoiden hyödyksi. On koko alan etu, että yritykset kykenevät tekemään keksinnöillään ja tuotekehittelyillään kannattavaa liiketoimintaa. Innovaatiomyönteinen ilmapiiri aikaansaa positiivisia kerrannaisvaikutuksia, joista hyötyy koko yhteiskunta ja lopulta suomalainen veronmaksajakin. Infra ry kannustaa alan yrityksiä pohtimaan keinoja tuottavuuden nostamiseen myös työvoiman käytön näkökulmasta. Alan työntekijät tekevät edelleen noin 90 % töistä aikatyönä. Kannustavien palkkausmuotojen käytöllä voi parantaa työn tuottavuutta. Infra ry on maa- ja vesirakennus- sekä asfalttialan yrittäjien ja yritysten etujärjestö, joka hoitaa sekä elinkeino- että työmarkkina-asioita. Jäsenet toteuttavat 80 prosenttia maa- ja vesirakennusalan uudistuotannosta. Infra ry on osa Rakennusteollisuus RT -liittoyhteisöä. Lisätietoja: Per Fjäder, puheenjohtaja, Infra ry, 0400 222 781 Paavo Syrjö, toimitusjohtaja, Infra ry, 040 560 1803

Yrityksestä

Rakennusteollisuus RT ry on koko rakennusteollisuuden liittoyhteisö, joka muodostuu Rakennusteollisuus RT ry:stä keskusliittona ja siihen kuuluvista viidesta toimialasta. Viiden toimialan yhteensä yli 2000 jäsenyrityksen palveluksessa on lähes 55 000 henkilöä. Jäsenyritysten yhteenlaskettu liikevaihto on noin 10 miljardia euroa.

Tilaa