Infra ry:n edustajisto: Lopettaako uusi kaivoslaki kaivostoiminnan Suomessa?

Maa- ja vesirakennus- sekä asfalttialaa edustava Infra ry pitää tärkeänä uusien kaivosten avaamista Suomessa. Lähiaikoina eduskuntakäsittelyyn menevä uusi kaivoslaki viitoittaa kaivostoiminnan tulevaisuutta maassamme.

Kaivosluvan voimassaoloajaksi on esitetty kymmentä vuotta. Ajanjakso on riittämätön. Kaivostoiminnan aloittaminen edellyttää laajaa suunnitteluprosessia huomattavasti pidemmälle ajanjaksolle. Lyhyt voimassaoloaika vähentää alan investointeja. Tekeillä olevan lain nojalla sekä Talvivaara-hanke että Kittilän kultakaivos olisivat jääneet toteutumatta. Nykyisenkin lain vaatimien lupaprosessien hankaluuksista huolimatta kaivoshankkeita on saatu alulle. Infra ry uskoo, että eri osapuolten intressit ovat sovitettavissa yhteen, ympäristönsuojelullisia näkökulmia unohtamatta. Soklin ja Kevitsan kaivoksia ollaan avaamassa. Infra ry muistuttaa, että pelkkä kaivostoiminta ei riitä. Kaivosteollisuus tarvitsee tasokasta infrastruktuurirakentamista: teitä, ratoja ja vesiväyliä. Soklin ja Kevitsan kaivoksia ei voi avata ilman logistiikan toimivuutta. Elinkeinoelämän kilpailukyky vaatii toimivaa väyläverkostoa: uusia väyläinvestointeja ja olemassa olevien väylien kunnossapidosta huolehtimista. Kaivoshankkeiden tuottama piristys työllisyyteen kohdistuu ensin rakentamisen ja mineraalien kaivuun toimialoille. Myöhemmin muutkin teolliset toimialat hyötyvät. Seuraukset ovat positiiviset myös palvelualoille. Kaivostoiminnan logistiikka edellyttää infrastruktuurirakentamista, joka elvyttää suomalaista yhteiskuntaa tehokkaasti. Kerrannaisvaikutukset toisivat maahamme tuhansia työpaikkoja lisää. Samalla valtion ja kuntien verotulot kasvaisivat. Kaivoshankkeet piristävät myös Suomen vientiteollisuutta. Vientikysynnän kasvu johtaa kansantalouden kasvuun. Aluetaloudellisesti ja paikallisesti infrahankkeet ovat erittäin merkittäviä. Infrarakentaminen tekee hyvää koko suomalaiselle yhteiskunnalle. Infra ry on maa- ja vesirakennus- sekä asfalttialan yrittäjien ja yritysten etujärjestö, joka hoitaa sekä elinkeino- että työmarkkina-asioita. Jäsenet toteuttavat 80 prosenttia maa- ja vesirakennusalan uudistuotannosta. Infra ry:n edustajiston julkilausuma julkistettiin tänään 13.11. Infra ry:n liittopäivillä Kuopiossa. Lisätietoja: Paavo Syrjö Toimitusjohtaja, Infra ry puh. 040-560 1803 Infra ry kuuluu Rakennusteollisuus RT ry:hyn. RT-liittoyhteisöön kuuluvat Keskusliitto ja viisi toimialaa: Talonrakennus, Tuoteteollisuus, Infra, Pinta ja Tekninen urakointi.

Yrityksestä

Rakennusteollisuus RT ry on koko rakennusteollisuuden liittoyhteisö, joka muodostuu Rakennusteollisuus RT ry:stä keskusliittona ja siihen kuuluvista viidesta toimialasta. Viiden toimialan yhteensä yli 2000 jäsenyrityksen palveluksessa on lähes 55 000 henkilöä. Jäsenyritysten yhteenlaskettu liikevaihto on noin 10 miljardia euroa.

Tilaa