Infrarakentaja-lehti täyttää 50 vuotta

Tänä vuonna tulee kuluneeksi 50 vuotta Infrarakentaja-lehden edeltäjän Maansiirto-lehden perustamisesta. Helmikuussa 2010 ilmestyy lehden 50-vuotisjuhlanumero, jossa ovat haastateltavina muun muassa Rakennusteollisuus RT ry:n toimitusjohtaja Tarmo Pipatti ja Pellervon taloudellisen tutkimuslaitoksen toimitusjohtaja Pasi Holm.

Vuodesta 1960 ilmestyneen lehden julkaisija oli alkuun Suomen Maansiirtourakoitsijoiden Liitto. Neljä vuotta myöhemmin, vuonna 1964, liiton nimeksi tuli Suomen Maarakentajien Keskusliitto ry. Seuraava merkittävä askel otettiin vuonna 2007, kun liiton nimi muuttui Infra ry:ksi ja samassa yhteydessä Maansiirto-lehden nimeksi tuli Infrarakentaja. Ensimmäisestä numerostaan lähtien liiton lehti on ollut maa- ja vesirakennusalan tärkein tietolähde. Alan asiantuntijat ovat kautta vuosikymmenten antaneet suopeasti tietämystään lehden käyttöön. Perustamisestaan lähtien lehdellä on ollut viisi päätoimittajaa: Jukka Luoma, Kaarlo Mala, Kauko Maijala, Osmo Mettänen ja Jukka Lyytinen. ”Ensimmäisissä lehdissä korostettiin liiton edunvalvontatoiminnan tärkeyttä ja perättiin ponnistuksia yhteiseksi hyväksi. Liiton piiriyhdistystoiminta käynnistyikin pääosin vuoden 1960 kuluessa. Keskustelua herätti alkuvuosina tuolloisen tie- ja vesirakennushallituksen työnteettämismuodot. Tietyöt teetettiin suurelta osin työllisyysmäärärahoin miestyönä, mutta työmailla oli myös tuntitaksalla urakoitsijoiden koneita. Urakoitsijoiden toiveena olikin, että enenevässä määrin siirryttäisiin osa- ja kokonaisurakointiin”, nykyinen päätoimittaja Jukka Lyytinen sanoo. ”Koneiden ylikapasiteetti ja konevuokrauksen alhainen hintataso olivat jo tuolloin ongelmana. Vaikka maailma ympärillä on muuttunut, painii ala vieläkin samojen ongelmien kanssa.” Uusien työmenetelmien ja innovaatioiden sekä koneuutuuksien esittely ovat asiantuntija-artikkeleiden ohella olleet aina lehden tärkeintä sisältöä. Infrarakentaja-lehteä julkaiseva Infra ry on maa- ja vesirakennus- sekä asfalttialan yrittäjien ja yritysten etujärjestö, joka hoitaa sekä elinkeino- että työmarkkina-asioita. Jäsenet toteuttavat 80 prosenttia Suomen maa- ja vesirakennusalan uudistuotannosta. Infra ry on osa Rakennusteollisuus RT-liittoyhteisöä, jonka toimialat ovat Talonrakennus, Tuoteteollisuus, Infra, Pinta ja Tekninen urakointi. Lisätietoja: Infrarakentaja-lehden päätoimittaja Jukka Lyytinen, 050 545 1937.

Yrityksestä

Rakennusteollisuus RT ry on koko rakennusteollisuuden liittoyhteisö, joka muodostuu Rakennusteollisuus RT ry:stä keskusliittona ja siihen kuuluvista viidesta toimialasta. Viiden toimialan yhteensä yli 2000 jäsenyrityksen palveluksessa on lähes 55 000 henkilöä. Jäsenyritysten yhteenlaskettu liikevaihto on noin 10 miljardia euroa.