KIINTEISTÖNVÄLITYSSTANDARDI LAUSUNTOVAIHEESSA

Eurooppalainen standardisointijärjestö CEN on laatinut luonnoksen eurooppalaiseksi kiinteistönvälitysstandardiksi (Services of real estate agents). CEN:n työryhmän puheenjohtajana toimii hollantilainen André Groot. Standardi on nyt lausuntovaiheessa.

”Standardissa tullaan käsittelemään mm. alan terminologiaa, tiedonantovelvollisuutta, asiakkaan kanssa tehtävän sopimuksen sisältöä ja tehtävän hoitoa, vastuuvakuutusta, kiinteistönvälittäjän taitovaatimuksia ja hyvää kiinteistönvälitystapaa. Tämänhetkinen versio on kuitenkin vasta luonnos”, kertovat toimitusjohtaja Jukka Malila Kiinteistönvälittäjäliitosta ja lakimies Kirsi Palviainen Rakennusteollisuus RT ry:stä.

Suomi on aktiivisesti ollut mukana laatimassa luonnosta ja omalta osaltaan hyväksynyt sen lähetettäväksi lausuntovaiheeseen. Suomen lausunto laaditaan taustaryhmässä, jonka vetovastuu on Rakennusteollisuus RT ry:n Kirsi Palviaisella. Taustaryhmässä on edustus lisäksi Suomen Kiinteistönvälittäjäliitosta, Kauppa- ja teollisuusministeriöstä, Oikeusministeriöstä, Kuluttajavirastosta, Kuluttajaliitosta, Etelä-Suomen lääninhallituksesta, Teknillisestä korkeakoulusta ja Igglo Oy:stä.

Standardiluonnoksesta kiinnostuneet voivat pyytää standardiluonnoksen Kirsi Palviaiselta (sähköpostiosoite on muotoa etunimi.sukunimi@rakennusteollisuus.fi), jolle myös kommentit Suomen lausuntoa varten pyydetään toimittamaan 10. tammikuuta 2008 mennessä.

Standardin on tarkoitus tulla voimaan vuonna 2008. Kaupalliset ja muut oikeudet tulevaan standardiin kuuluvat SFS:lle. Voimaantulon jälkeen standardia voi tiedustella SFS:n standardimyynnistä.

Lisätietoja:
- www.rtstandardisointi.fi/komiteat/SSA10/index.html
- lakimies Kirsi Palviainen, Rakennusteollisuus RT ry, puh. 050 5481 742 ja
- toimitusjohtaja Jukka Malila, Suomen Kiinteistönvälittäjäliitto ry, puh. 050 5112 100

Yrityksestä

Rakennusteollisuus RT ry on koko rakennusteollisuuden liittoyhteisö, joka muodostuu Rakennusteollisuus RT ry:stä keskusliittona ja siihen kuuluvista viidesta toimialasta. Viiden toimialan yhteensä yli 2000 jäsenyrityksen palveluksessa on lähes 55 000 henkilöä. Jäsenyritysten yhteenlaskettu liikevaihto on noin 10 miljardia euroa.