KILPAILUNEUTRALITEETIN SÄILYTTÄMINEN TÄRKEÄÄ JULKISEN SEKTORIN TÖISSÄ

Julkisen sektorin töiden avautuessa markkinoille Infra ry tulee olemaan aktiivinen vaikuttaja. Liitto tukee kuntien toimia markkinoiden avaamiseksi kuitenkin niin, että pahoilta markkinahäiriöiltä vältytään. ”Tällä hetkellä Mikkelin kaupunki on hakemassa kilpailumenettelyllä kumppania yhteisyritykseen. Malli on Infra ry:n näkemysten mukaan kokeilemisen arvoinen. Kilpailuneutraliteetin säilyttämiseen tulee kiinnittää kuitenkin erityistä huomiota”, linjaa Infra ry:n uusi hallituksen puheenjohtaja, Lemcon Oy:n johtaja Timo Kohtamäki.

Infra-ala, jolla tarkoitetaan maa- ja vesirakennusalaa laajalti, on ollut jo muutaman vuoden ajan myötätuulessa. Suuret ja onnistuneesti toteutetut infrahankkeet ovat tuoneet positiivista julkisuutta. Työllisyystilanne on kohtuullisen hyvä.

Infra ry:n tavoitteena tulee edelleen olemaan infra-alan määrärahoihin ja erityisesti niiden pitkäjänteistämiseen vaikuttaminen. Infrahankkeet koetaan vielä valitettavan usein kuluina sen sijaan, että ne koettaisiin yhteiskunnan kehitykselle välttämättöminä investointeina, joiden takaisinmaksuaika on lisäksi usein varsin lyhyt. Alan kehitykselle olisi lisäksi tärkeää, että rakentamisen volyymivaihtelut niin vuosi- kuin kausitasollakin olisivat mahdollisimman pieniä.

Infra ry tulee olemaan aktiivinen vaikuttaja nyt, kun julkisen sektorin työt avautuvat markkinoille. Tavoitteena tulee olla markkinahäiriöiltä välttyminen. Liitto vastusti taannoin Tieliikelaitoksen ja kuntien yhteisyrityksiä, jotka olisi muodostettu neuvottelupohjalta. Yritykset olisivat olleet alueellisesti ylivoimaisen suuria. Lisäksi ne olisivat saaneet neuvottelu-urakoina kunnan työt ja samalla ne olisivat kilpailleet markkinoilla yksityisten yritysten kanssa. Tilanne ei olisi taannut tasapuolista kilpailua. Mikkelin kaupungin malli, jossa kumppani etsitään kilpailumenettelyllä, on kokeilemisen arvoinen.

Infra ry jatkaa Suomen Maarakentajien Keskusliiton ja Asfalttiliiton työtä

Infra ry muodostui vuodenvaihteessa SML:n ja Asfalttiliiton toimintojen yhdistyessä. Uudessa liitossa on 1 650 jäsentä ja liiton jäsenten yhdistetty liikevaihto on 2,3 miljardia euroa. Henkilöstöä liiton jäsenillä on noin 12 000. Uuden liiton muodostaminen oli looginen seuraus koko rakennusalan liittoyhteisössä toteutetussa kehitysprosessissa. Rakennusteollisuus RT ry:n uudessa järjestörakenteessa RT-liittoyhteisö muodostuu Keskusliitosta ja viidestä toimialasta, joista yhden muodostaa Infra.

Lisätietoja antavat:
Infra ry:n puheenjohtaja Timo Kohtamäki puh. 040 585 3113 ja
Infra ry:n toimitusjohtaja Osmo Mettänen, puh. 0400 652 950

Tämä tiedote on myös Rakennusteollisuus RT:n verkkosivuilla osoitteessa www.rakennusteollisuuus.fi

Yrityksestä

Rakennusteollisuus RT ry on koko rakennusteollisuuden liittoyhteisö, joka muodostuu Rakennusteollisuus RT ry:stä keskusliittona ja siihen kuuluvista viidesta toimialasta. Viiden toimialan yhteensä yli 2000 jäsenyrityksen palveluksessa on lähes 55 000 henkilöä. Jäsenyritysten yhteenlaskettu liikevaihto on noin 10 miljardia euroa.