Lapsiperheiden kannattaa vierailla Valkeakosken asuntomessujen Pikkutaitajatalossa

Rakennus- ja kiinteistöpalvelualan vetovoima ry Lehdistötiedote 7.7.2009 vapaa julkaistavaksi

Käsillä tekeminen ja rakentaminen ovat lapsille luonnollisia asioita, joiden parista toiset löytävät myöhemmin jopa oman ammattinsa. Rakennus- ja kiinteistöpalvelualan vetovoima ry tarjoaa lapsille Valkeakosken asuntomessuilla mielenkiintoista tekemistä oikeiden tehtävien ja materiaalien parissa, asiantuntijoiden ohjauksessa. Nuoret messukävijät pääsevät itse kokeilemaan samoja töitä, joita messutalojen ja koko messualueen suunnittelu, rakentaminen ja ylläpito vaativat: Pikkutaitajatalolla lapset voivat kokeilla oikeaa kaivuria, maalata, muurata, suunnitella tulevaisuuden messutaloa, harjoitella talonrakentamista messutalon pienoismallilla, testata ikkunanpesutaitoja ja kokeilla kiinteistönhoitajan lehtipuhallinta. Pikkutaitajassa lapset ja vanhemmat oppivat, että rakentamisen ja kiinteistöpalveluiden parista löytyy monia mielenkiintoisia tulevaisuuden ammatteja. Pikkutaitajassa perheiden kannattaa vierailla ihan tosimielessäkin, sillä rakentamisesta ja kiinteistöpalveluista on lähiaikoina jäämässä eläkkeelle suuri joukko alan ammattilaisia ja uusia osaajia tarvitaan tulevaisuudessa alalle. Myöskään aikuisia ei ole unohdettu: pisteet on suunniteltu siten, että perheen kanssa yhdessä tekeminen on luontevaa. Tänä vuonna suunnittelussa on erityisesti painotettu ammattimaisuutta. Pikkutaitajaan tullessa kävijä saa itselleen henkilökortin, johon hän kerää kirjaimia kokeilemalla erilaisia tehtäviä esimerkiksi arkkitehti- tai maalariopiskelijan opastamina. Lehdistöpäivänä 9.7. Pikkutaitajassa on lehdistön haastateltavissa muun muassa ensimmäisen vuoden opiskelija ja tuleva rakennusmestari Iina Niskanen Tampereen ammattikorkeakoulusta (TAMK). Iinan tapaa Pikkutaitajassa torstaina klo 11-14. Rakentaminen kiinnostaa nuoria Voidaan perustellusti sanoa, että rakennus- ja kiinteistöklusterin menestys on keskeistä koko suomalaisen yhteiskunnan hyvinvoinnin kannalta. Rakennus- ja kiinteistöklusterin lähes 500 000 työntekijää huolehtivat koko rakennetun ympäristön kehittämisestä, rakentamisesta, korjaamisesta ja ylläpidosta. Tuota joukkoa täydentämään tarvitaan vuosittain tuhansia uusia osaajia. On tärkeää, että lapset, nuoret ja heidän vanhempansa tietävät alan mahdollisuuksista ja lapsille annetaan konkreettisia mahdollisuuksia kokeilla eri ammatteihin liittyviä tehtäviä. Pikkutaitajan tavoitteena on tarjota mieleenpainuva elämys koko perheelle rakentamisen ja kiinteistöpalvelualan eri tehtävistä. Taantumasta huolimatta nuoret hakevat edelleen vilkkaasti rakennusalan koulutuspaikkoja. Tämän kevään yhteishaussa esimerkiksi rakennusmestarikoulutukseen ensisijaisesti hakeneiden määrä kasvoi selvästi viime vuodesta. Arkkitehtuuri ja rakentaminen -koulutusohjelma keräsi kevään yhteishaussa yhteensä 5 500 hakemusta, ja oli edelleen suosituimpien alojen joukossa. Rakentaminen on nuorten suosiossa, sillä työssä näkee oman kättensä jäljen, työssä oppii ja kehittyy ja jatkokouluttautumiselle on paljon mahdollisuuksia. Lamasta huolimatta nuorille on pyritty varmistamaan kesätyöpaikat tänäkin kesänä. Alan työmarkkinajärjestöt ovat sopineet siitä, että lomautukset tai irtisanomiset eivät saa olla este harjoittelijoiden, opiskelijoiden ja vastavalmistuneiden palkkaamiselle työmaille ja tuotantolaitoksiin. Järjestäjinä kaikki rakennus- ja kiinteistöpalvelualan keskeiset järjestöt Rakennus- ja kiinteistöpalvelualan vetovoima ry:n taustalla vaikuttavat Rakennusteollisuus RT: Talonrakennusteollisuus ry, Rakennustuoteteollisuus RTT ry, Infra ry, Suomen maalarimestariliitto ry ja Kattoliitto ry sekä Rakennusliitto ry, Kiinteistöpalvelut ry, Palvelualojen Ammattiliitto PAM ry, Toimihenkilöunioni TU ry, Suomen Rakennusinsinöörien Liitto RIL ry, Rakennusmestarit ja -insinöörit AMK RKL ry, Suomen Arkkitehtiliitto ry SAFA, Arkkitehtitoimistojen liitto ATL ry, Koneyrittäjien liitto ry sekä Suomen Isännöintiliitto ry. Pikkutaitajassa tehdään lisäksi yhteistyötä paikallisten oppilaitosten ja toimialojen yritysten kanssa Ohjaajina Pikkutaitajassa toimii alan opiskelijoita toiselta asteelta korkeakouluun sekä Hämeen ammattikorkeakoulun ohjaustoiminnan opiskelijat, Valkeakosken Pikkutaitajan projektipäälliköt Riikka Koskela ja Mari Linna. Asuntomessut pidetään Valkeakoskella 10.7. — 9.8.2009. Lisätietoja: Toiminnanjohtaja Timo Piili, p. 040 573 32 54 Messujen aikana: Mari Linna, p. 040 731 80 76 Riikka Koskela, p. 040 736 83 32

Yrityksestä

Rakennusteollisuus RT ry on koko rakennusteollisuuden liittoyhteisö, joka muodostuu Rakennusteollisuus RT ry:stä keskusliittona ja siihen kuuluvista viidesta toimialasta. Viiden toimialan yhteensä yli 2000 jäsenyrityksen palveluksessa on lähes 55 000 henkilöä. Jäsenyritysten yhteenlaskettu liikevaihto on noin 10 miljardia euroa.