Luotettavat urakoitsijat torjuvat harmaata taloutta

lehdistötiedote 19.8. vapaa julkaistavaksi

Rakennusteollisuus huolissaan harmaan talouden lisääntymisestä Harmaan talouden suomalaiselle yhteiskunnalle aiheuttamat taloudelliset menetykset ovat erittäin merkittäviä. Yksinomaan rakennusalalla arvioidaan vahinkojen olevan vuosittain 400 – 500 miljoonaa euroa. Yritysten ja viranomaisten yhteisin toimenpitein on harmaata taloutta vastaan taisteltu vuosikausia. Tämän työn tärkeys korostuu taloudellisissa laskusuhdanteissa, jolloin talousrikollisuus lisääntyy ja rehellisten yritysten asema ja terve kilpailu vaikeutuvat. ”Rakennusala on erittäin huolissaan harmaan talouden lisääntymisestä nyt matalasuhdanteessa. Kilpailutilanne vääristyy, kun alalla on epärehellisiä toimijoita. Samalla siitä aiheutuu velvoitteensa oikein hoitaville yrityksille ylimääräistä työtä. Harmaan talouden yhteydessä syyllistetään koko rakennusala, ja sen seurauksena kärsii myös luotettavien toimijoiden maine, vaikka rikollisesti toimivat olisi saatava vastuuseen. Rakennusteollisuus RT ja sen jäsenyritykset ovat tehneet jo pitkään toimenpiteitä harmaan talouden torjumiseksi, kuten urakoitsijailmoitukset verottajalle, kulkulupa, henkilötunnisteet, oppaat ja tilaajavastuulain selvitysmenettelyt. Tilaajavastuulakia tukeva yrityssektorin kehittämä Luotettava kumppani –ohjelma on hyvä lisä keinoihin harmaan talouden poiskitkemiseksi, mutta se yksin ei riitä”, toteaa Talonrakennusteollisuuden Sisä-Suomen Piiri ry:n hallituksen jäsen SRV Keski-Suomen aluejohtaja Erkki Jaala. ”Myös valtiovallan on kannettava vastuunsa ja rakennusteollisuus pitää tärkeänä harmaan talouden torjuntakeinona viranomaisresurssien nopean kasvattamisen. Myös viranomaisten välistä tietojen välitystä on tehostettava ja reaaliaikaista valvontaa lisättävä. Paljon mainostettu Käännetty ALV -menettely ei ratkaise harmaan talouden ongelmaa”, Jaala painottaa. Tilaajavastuulaki toimivaksi Taloudellisen matalasuhdanteen aikana lisääntyvät harmaan talouden toimijat osaavat kiertää verovastuut ja tilaajan selvitysvelvollisuuteen liittyvät velvollisuudet kertakäyttöyritysten avulla. Tätä ei ole pystynyt estämään tilaajavastuulakikaan, joka astui voimaan 1.1.2007. Se edellyttää tilaajaa selvittämään alihankkijoittensa lakisääteisten velvoitteiden noudattamisen. Verotusongelmien lisäksi harmaan talouden lisääntymiseen liittyy myös sosiaalivakuuttamiseen ja työturvallisuuteen liittyviä laiminlyöntejä. ”Valvovat viranomaiset, poliisi, syyttäjät ja tuomioistuimet ovat tukkeutuneet talousrikosten aiheuttamasta työtaakasta. Huolestuttavinta on se, että pimeän työn tekijä itse jää lähes poikkeuksetta vaille rangaistusta. Resursseja lisäämällä ongelma ei ole niin suuri ja samalla yhteiskunnalle aiheutuvat vahingot vähenevät. Eri viranomaisten yhteistyössä suorittamat, oikein kohdennetut ja oikea-aikaiset valvontaiskut ovat tehokkainta harmaan talouden torjuntaa. Jotta asiansa hoitavia yrityksiä voidaan kannustaa toimimaan oikein, myös tilaajavastuulain tietoja on saatava viranomaisilta paremmin. Koska julkista rekisteriä tilaajavastuutietojen saamiseksi ei ole, on ala kehittänyt omia menetelmiään tilaajavastuulain tietojen saamiseksi, yksi näistä on esim. tilaajavastuu.fi-palvelu,” kertoo Talonrakennusteollisuuden Sisä-Suomen piiri ry:n asiamies Timo Kauppi. Luotettava kumppani -ohjelma Tilaajavastuulain toteutumista tukeva Tilaajavastuu.fi -palvelu on kehittymässä voimakkaasti. Luotettava kumppani!-ohjelman raportit ovat kaikille tilaajavastuu.fi:n käyttäjille maksutta ladattavissa suoraan palvelusta. ”Raportit ovat maksuttomia sekä niitä antaville yrityksille että tietojen tilaajille. Ohjelmaan mukaanpääsy tapahtuu antamalla valtakirja yrityksen tietojen saamiseksi palveluun ja 60 euron plus ALV:in vuosimaksulla”, kertoo Aspida Oy:n toimitusjohtaja Lars Albäck. Lisätietoja antavat: Talorakennusteollisuuden Sisä-Suomi ry:n hallituksen jäsen Erkki Jaala, puh 0400 857 300 Talonrakennusteollisuus ry:n asiamies Timo Kauppi, puh 050 505 4035 Aspida Oy:n toimitusjohtaja Lars Albäck, puh 040 503 3672 Rakennusteollisuus RT ry on rakennusalan elinkeinopoliittisten ja työmarkkina-asioiden edunvalvoja. RT-liittoyhteisöön kuuluvat Keskusliitto ja viisi toimialaa: Talonrakennus, Tuoteteollisuus, Infra, Pinta ja Tekninen urakointi.

Yrityksestä

Rakennusteollisuus RT ry on koko rakennusteollisuuden liittoyhteisö, joka muodostuu Rakennusteollisuus RT ry:stä keskusliittona ja siihen kuuluvista viidesta toimialasta. Viiden toimialan yhteensä yli 2000 jäsenyrityksen palveluksessa on lähes 55 000 henkilöä. Jäsenyritysten yhteenlaskettu liikevaihto on noin 10 miljardia euroa.

Tilaa