NEUVOTTELUTULOS RAKENNUSAINE- JA BETONITEOLLISUUDEN TOIMIHENKILÖIDEN TYÖEHTOSOPIMUKSESTA

Rakennustuoteteollisuus RTT ja Toimihenkilöunioni ovat 23.10.2007 saavuttaneet neuvottelutuloksen rakennusaine- ja betoniteollisuuden toimihenkilöitä koskevan työehtosopimuksen uudistamisesta. Sopimus koskee noin 1.500 alalla työskentelevää toimihenkilöä.

Neuvottelutuloksen mukainen sopimuskausi on 23.10.2007- 30.4.2010 ja palkankorotusten kustannusvaikutus sopimuskauden aikana on noin kymmenen prosenttia.

Palkkoja korotetaan ensimmäisen kerran 1.11.2007 alkaen 80 eurolla kuitenkin vähintään 3,4 prosentilla. Lisäksi marraskuussa 2007 maksetaan kaikille toimihenkilöille 80 euron suuruinen kertakorvaus. Toinen yleiskorotus on suuruudeltaan 2,6 prosenttia ja se maksetaan 1.9.2008 alkaen ja kolmas yleiskorotus on suuruudeltaan 2,5 prosenttia ja se tulee voimaan 1.5.2009 alkaen.

Neuvottelutuloksessa sovittiin myös, että 1.9.2008 maksetaan 0,5 prosentin ja 1.5.2009 0,6 prosentin paikallinen erä, joiden kohdentumisesta voidaan sopia paikallisesti. Jos erien kohdentumisesta ei sovita, työnantaja päättää niiden jakamisesta.

Näiden korotusten lisäksi neuvottelutuloksessa sovittiin 1.5.2008 maksettavasta 0,5 prosentin suuruisesta korotuserästä, jonka kohdentumisesta voidaan sopia paikallisesti. Jos erän kohdentumisesta ei sovita, se maksetaan tasan kaikille työntekijöille.

Lisätietoja:
Työmarkkinajohtaja Tapio Kari, puh. 0500 300 990, Rakennusteollisuus RT ryRakennusteollisuus RT ry on rakennusalan elinkeinopoliittisten ja työmarkkina-asioiden edunvalvoja. RT-liittoyhteisöön kuuluvat Keskusliitto ja viisi toimialaa: Tuoteteollisuus, Talonrakennus, Infra, Pinta ja Tekninen urakointi.
Yrityksestä

Rakennusteollisuus RT ry on koko rakennusteollisuuden liittoyhteisö, joka muodostuu Rakennusteollisuus RT ry:stä keskusliittona ja siihen kuuluvista viidesta toimialasta. Viiden toimialan yhteensä yli 2000 jäsenyrityksen palveluksessa on lähes 55 000 henkilöä. Jäsenyritysten yhteenlaskettu liikevaihto on noin 10 miljardia euroa.