Opas pientalon rakentamiseen

​Infra ry on julkaissut oppaan pientalon maarakennustöiden teettämisestä. Pientalon maarakennustyöt -oppaan voi tulostaa veloituksetta osoitteesta www.infrary.fi/konepalvelu.

Pientalohanke on suurimpia investointeja, joihin yksittäinen perhe tai henkilö elämänsä aikana
ryhtyy. Oman kodin rakennusprojekti on yleensä myös ensimmäinen tutustuminen
rakentamisen tai rakennuttamisen maailmaan. Tämän vuoksi hankkeeseen kannattaa
valmistautua huolella hankkimalla riittävästi tietoa ja osaamista eri lähteistä. Kyseessä on
pitkäkestoinen ja monimutkainen hankekokonaisuus, johon sisältyy paljon suunnittelua,
päätöksentekoa, sopimustekniikkaa ja valvontaa sekä lukuisa määrä hankeosapuolia kuten
viranomaisia, suunnittelijoita, urakoitsijoita ja tavarantoimittajia. Rakennushankkeeseen
ryhtyvä on vastuussa muun muassa näiden osapuolten töiden yhteensovittamisesta ja työmaalla
työskentelevien työturvallisuudesta.
Rakennushankkeen toteutus alkaa raivaus- ja maarakennustöillä. Nämä ovat ensimmäisiä
työvaiheita, joita työmaalle tilataan. Rakennushankkeeseen ryhtyvän tulee jo tässä vaiheessa
olla selvillä rakennuttajan ja urakoitsijoiden välisistä velvollisuuksista ja tarvittavista
sopimuksista. Jos maarakennustöihin lähdetään vajavaisilla tiedoilla tai osaamisella, voidaan päätyä riitatilanteisiin työn laadusta, laajuudesta tai korvauksista.
Infra ry:n opas perehdyttää pientalorakentajan maarakennustöihin liittyviin suunnitelmiin, olosuhteiden vaikutukseen, konepalvelun ja työurakoiden tilaamiseen sekä itse maarakennustöiden
tekemiseen.
Oppaan on laatinut DI Tuomas Palolahti Mittaviiva Oy:stä. Kirjoitustyössä on avustanut DI,
KM Tarja Mäki.

Infra ry on maa- ja vesirakennus- sekä asfalttialan yrittäjien ja yritysten etujärjestö, joka hoitaa sekä elinkeino- että työmarkkina-asioita. Jäsenet toteuttavat 80 prosenttia Suomen maa- ja vesirakennusalan uudistuotannosta. Infra ry on osa Rakennusteollisuus RT-liittoyhteisöä, jonka toimialat ovat Talonrakennus, Tuoteteollisuus, Infra, Pinta ja Tekninen urakointi.
Lisätietoja:
Kehityspäällikkö Tapani Karonen, Infra ry
040 55 12 127,
tapani.karonen@infrary.fi

Yrityksestä

Rakennusteollisuus RT ry on koko rakennusteollisuuden liittoyhteisö, joka muodostuu Rakennusteollisuus RT ry:stä keskusliittona ja siihen kuuluvista viidesta toimialasta. Viiden toimialan yhteensä yli 2000 jäsenyrityksen palveluksessa on lähes 55 000 henkilöä. Jäsenyritysten yhteenlaskettu liikevaihto on noin 10 miljardia euroa.