Pientalobarometri: nyt on omakotitalorakentajan aika

LEHDISTÖTIEDOTE 6.7.2009 vapaa julkaistavaksi

Heinäkuun alussa julkaistu Pientalobarometri kertoo, että myös pientalorakentaminen on kärsinyt lamasta. Mielenkiintoisempaa omakotitalorakentamista harkitsevan kannalta kuitenkin on, että barometrista löytyy useita seikkoja, jotka puoltavat oman rakentamispäätöksen tekemistä. Pientalobarometri ilmestyy kaksi kertaa vuodessa ja sen teettää Pientaloteollisuus PTT ry. ”Nyt on oikea aika pientalorakentamiseen. Korkotaso on Suomessa ennätyksellisen alhaalla, ja laskukauden vaikutukset rakentamistarvikkeisiin ja työvoimakustannuksiin näkyvät jo hinnoissa. Lisäksi ammattitaitoista työvoimaa on hyvin saatavissa”, luettelee rakentamispäätöksen perusteita PTT:n puheenjohtaja Antti Hietaniemi, Jetta-Talo Oy:n toimitusjohtaja. Hän muistuttaa, että tasaisen rakentamistason säilyttäminen on kaikkien, myös uutta kotia tarvitsevan asiakkaan etu. Tuore Pientalobarometri ennustaa tälle vuodelle noin 8 000 pientaloaloitusta, josta talopakettien osuus on 5 500. Laskua vuoden takaiseen on noin 30 prosenttia. Tämän vuosikymmenen huippu koettiin vuonna 2006, noin 16 000 pientaloaloitusta, josta talopakettien osuus oli 11 000. Viime huhtikuussa alkoi talopakettien myynnin hienoinen piristyminen, joka jatkuu edelleen. ”Lamasta huolimatta talomyyjien tilauskirjoissa on paljon merkintöjä, kiinnostus omakotitalorakentamiseen on säilynyt suurena koko ajan. Monet kuitenkin miettivät oikeaa ajankohtaa elämänsä suurimman investoinnin aloitukselle. Huonoin ja kallein vaihtoehto omakotitalorakentajalle on kuitenkin nyt odottaa ja aloittaa vasta sitten, kun tämä kiinnostus alkaa purkautua lukuisina aloituksina”, Antti Hietaniemi muistuttaa. Kotitalousvähennyksen laajentaminen uudispientalorakentamiseen aktivoisi omakotirakentamista Kotitalousvähennyksen voi saada tällä hetkellä oman kodin ja vapaa-ajan asunnon kunnossapitoon ja perusparannukseen, mutta ei sen uudisrakentamiseen liittyviin töihin. Vähennys on henkilökohtainen, jolloin puolisot voivat saada vähennystä yhteensä 6 000 euroa vuodessa. ”Kotitalousvähennyksen laajentaminen myös uudispientalorakentamiseen, edes määräaikaisesti vuosiksi 2009-2011, piristäisi omakotitalorakentamista, mutta se myös vähentäisi merkittävästi harmaata taloutta omakotitalorakentamisen puolella”, sanoo PTT:n johtaja Jaana Pullola. Pullolan mukaan Pientalorakentajan vähennyksessä voitaisiin soveltaa samoja periaatteita kuin kotitalousvähennyksessä, tosin määrän voisi jopa kaksinkertaistaa niissä tapauksissa, joissa omakotitalo rakennetaan vuoden 2010 energiamääräyksiä paremmin. Tällä tuettaisiin omakotirakentamisen aktivoinnin lisäksi ilmastopoliittisia tavoitteita. Kotitalousvähennyksen laajentaminen olisi myös yhteiskunnalle kannattavaa, kun työnantajavelvoitteet ja lakisääteiset maksut tulisi hoidettua asianmukaisesti. Jaana Pullola on erittäin huolissaan pankkien tämänhetkisistä asuntolainojen myöntämisperusteista. ”Erittäin tärkeää pientalorakentajalle on saada lainan vakuusasiat kuntoon. Pientalorakentamisen tukemiseksi olisi merkittävää, että valtiontakaus laajennettaisiin asuntolainoihin lähes täysimääräiseksi täytetakaukseksi, kun se tällä hetkellä on vain marginaalinen osa. Näin helpotettaisiin erityisesti nuorten perheiden mahdollisuuksia toteuttaa suunnitelmansa oman kodin rakentamisesta”, Jaana Pullola jatkaa. Lisätiedot: Pientaloteollisuus PTT ry, johtaja Jaana Pullola puhelin 09 1299 274, sähköposti: jaana.pullola@rakennusteollisuus.fi Pientaloteollisuus PTT ry on johtavien suomalaisten puu-, hirsi- ja kivitalovalmistajien vuonna 1999 perustama yhdistys. Vuoden 2009 alusta lähtien se kuuluu Rakennustuoteteollisuus RTT ry:hyn. PTT:n tavoitteena on pientalorakentamisen ja -asumisen edistäminen Suomessa. PTT:hen kuuluu 46 varsinaista jäsenyritystä ja 54 liitän-näisjäsentä. PTT:n jäsenyritykset kattavat yhteensä noin 80 % koko pientaloteollisuuden volyymista ja jäsenyri-tysten yhteenlaskettu talopakettitoiminnan liikevaihto on noin 800 miljoonaa euroa. Tämä tiedote on myös Rakennusteollisuus RT ry:n verkkosivuilla osoitteessa: http://www.rakennusteollisuus.fi

Yrityksestä

Rakennusteollisuus RT ry on koko rakennusteollisuuden liittoyhteisö, joka muodostuu Rakennusteollisuus RT ry:stä keskusliittona ja siihen kuuluvista viidesta toimialasta. Viiden toimialan yhteensä yli 2000 jäsenyrityksen palveluksessa on lähes 55 000 henkilöä. Jäsenyritysten yhteenlaskettu liikevaihto on noin 10 miljardia euroa.