Rahoitusyhtiöillä merkittävä rooli pk-yritysten likviditeettiongelmien torjunnassa

INFRA ry
LEHDISTÖTIEDOTE 6.2.2009 vapaa julkaistavaksi

Infra-ala on erittäin pääomaintensiivinen toimiala. Tyypillisellä maarakennusalan yrittäjällä konekantaa on muutamasta koneesta useampaan kymmeneen. Yhden työkoneen hinta vaihtelee kymmenen tuhannen ja useamman sadan tuhannen välillä. Alan yritykset ovat joutuneet sopeuttamaan taantuman lähestyessä toimintaansa mahdollisuuksien mukaan, mutta rahoitusyhtiöiden rahoittamien työkoneiden maksuerien sopeuttaminen ei kuitenkaan näytä onnistuvan. Rahoitusyhtiöt ovat haluttomia tai reagoivat hitaasti maksujärjestelypyyntöihin, sillä niillä on satojen rahoitusjärjestelyhakemusten jono odottamassa päätöksiä.

”Nykyisessä suhdanteessa ja markkinatilanteessa, jossa rahoittajan vaihto on lähes mahdotonta, yksittäisen yrityksen neuvotteluasetelma on hyvin heikko. Investointi tehokkaaseen konekalustoon on ollut kilpailukyvyn ja tuottavuuden parantamisen kannalta välttämätöntä ja nyt tilanne on muodostunut monille yrityksille kestämättömäksi. Likviditeettikonkurssien välttämiseksi on maksuhelpotusten tarve ja maksujärjestelyjen nopeampi käsittely välttämätöntä infra-alan pk-yrityskentässä", toteaa huolestuneena Infra ry:n toimitusjohtaja Paavo Syrjö.

Rahoittajien anomusten käsittelyresursseja lisättävä ja maksuaikoja pidennettävä

Maamme hallituksen viime perjantaina julkaisema elvytyspaketti luo uskoa infra-alan yrityksiin. Huolimatta vaikeasta suhdannetilanteesta hallituksen päättämä 141 miljoonan euron elvytyspaketti luo pohjan varsin tasaisen tuotannon turvaamiseksi.

Väyläverkoston parantaminen, joka kansantaloudellisesti on erittäin tärkeää, vaatii tehokasta tuotantokoneistoa. Konekannan rahoitusongelman ratkaisu on rahoitusyhtiöiden käsissä. Ne voivat halutessaan myöntää tapauskohtaisesti lyhennysvapaita jaksoja tai tehdä muita järjestelyjä maksuohjelmaan, minkä avulla asiakasyritykset voivat sopeuttaa toimintaansa markkinatilannetta vastaavaksi.

Infra ry on esittänyt rahoitusyhtiöille, että ne osoittaisivat lisäresursseja maksuaikapyyntöjen käsittelyyn ja myöntyisivät elinkelpoisten yritysten osalta helpommin maksuaikojen pidennyksiin ja lyhennysvapaisiin. Lisäksi Infra ry on esittänyt, että rahoitusyhtiöt ohjeistaisivat kattavasti asiakasrajapinnassa toimivia rahoituspäälliköitään näistä järjestelymahdollisuuksista.

"Infra-alan yritysten näkymät katsottuna akuutin suhdannetilanteen yli ovat hyvät ja odotettavissa on, että infra-alan tuotantomäärä pysyy kohtuullisen tasaisena. Rahoitusjärjestelyihin liittyvät ongelmat on saatava ratkaistuksi. Infra-alalla ei ole varaa menettää elinkelpoisia yrityksiä likviditeettikonkurssien vuoksi – eikä rahoitusyhtiöillä asiakkaitaan", muistuttaa Paavo Syrjö kolikon toisestakin puolesta.

Lisätietoja antaa Infra ry:n toimitusjohtaja Paavo Syrjö, puh. 040 560 1803

Infra ry on Rakennusteollisuus RT ry:n Infra-toimialan jäsenyritysten etujärjestö. Muut RT:n toimialat ovat Talonrakennus, Tuoteteollisuus, Pinta ja Tekninen urakointi.
Tämä tiedote on myös Rakennusteollisuus RT ry:n verkkosivuilla osoitteessa: http://www.rakennusteollisuus.fi

Yrityksestä

Rakennusteollisuus RT ry on koko rakennusteollisuuden liittoyhteisö, joka muodostuu Rakennusteollisuus RT ry:stä keskusliittona ja siihen kuuluvista viidesta toimialasta. Viiden toimialan yhteensä yli 2000 jäsenyrityksen palveluksessa on lähes 55 000 henkilöä. Jäsenyritysten yhteenlaskettu liikevaihto on noin 10 miljardia euroa.

Tilaa