Rakennusalan julkaisuissa ja koulutustilaisuuksissa siirrytään entistä vahvemmin verkkoon

Suomen Rakennusmedia Oy on avannut aivan uuden verkkopalvelun osoitteessa www.rakennusmedia.fi. Verkkopalvelu kokoaa yhteen hyvin kattavasti rakennusalan tietopalveluja, julkaisuja, oppimateriaaleja ja kurssi- ja seminaaripalveluja.

Palvelu vaatii rekisteröitymisen, mikä mahdollistaa personoidun käyttökokemuksen, nopeamman ostotapahtuman ja täysin avointa palvelua korkeamman tietoturvan. Valtaosan uusista koulutustilaisuuksista, seminaareista ja tiedotustilaisuuksista voi nyt hyödyntää juuri silloin kun se käyttäjälle sopii, ajasta ja paikasta riippumatta. Esimerkiksi monipuoliset webinaarit mahdollistavat koulutustilaisuuksien ja seminaarien katsomisen koska tahansa ja millä tahansa tietokoneella, jossa on riittävä Internet-yhteys. Webinaarit sisältävät videoidun esityksen lisäksi kaikki tilaisuuteen liittyvät materiaalit, kuten luennoitsijan Powerpoint-esitykset ja kirjallista meteriaalia. Uusi verkkopalvelu sisältää myös yhden Suomen laajimmista rakennusalan kirjakaupoista. Yhä useampi kirja on saatavilla myös sähköisessä muodossa. Tätä eKirjaa voidaan lukea suoraan sopivan päätelaitteen näytöltä Internet-yhteyden kautta ja on mahdollista ladata osa tuotteista mukaan vaikka mobiililaitteeseen. Rakennusmedian verkkopalvelun kehitystyö on jatkuvaa. Kehitys fokusoidaan erityisesti parhaaseen mahdolliseen käytettävyyteen myös monipuoliset päätelaitteet huomioiden, ensiluokkaiseen ja jatkuvasti päivittyvään sisältöön ja kaikessa mahdollistetaan ja huomioidaan käyttäjien palautteet. Nopeasti kehittyvät sosiaalisen median ratkaisut mahdollistavat jo nyt aktiivisen ja osallistuvan keskustelun myös yhteisön sisällä. Keskustelua ovat herättämässä myös rakennusalan vaikuttajista koostuvat blogistit. Ensimmäisiin koulutuspalveluihin kuuluvat mm. Talonrakennusteollisuuden TES-info 2010 ja uuden 1.7.2010 voimaan tulevan asunto-osakeyhtiölain kattava webinaari. Lisätiedot: Suomen Rakennusmedia Oy, eBusiness Manager Antti Tolonen, puhelin: 09-1299 211, sähköposti: antti.tolonen@rakennusmedia.fi Suomen Rakennusmedia Oy on Rakennusteollisuus RT:n, Infra Ry:n ja Suomen Betoniyhdistyksen omistama kustannus- ja mediayhtiö. Yhtiö kehittää, tuottaa, myy ja markkinoi RT:n ja sen eri toimialojen sekä muiden kustantajien tuotteita; kirjoja, verkkojulkaisuja, verkkopalveluja, webinaareja, lomakkeita sekä uutis- ja tietopalveluja. Yhtiö suunnittelee ja toteuttaa rakennusalan ajankohtaisia alueellisia ja valtakunnallisia seminaareja ja tapahtumia. Se tarjoaa audiovisuaalista tuotantopalvelua oman kuvausstudion puitteissa ja lisäksi sähköistä kulkulupajärjestelmää (ELKU) rakennustyömaille

Yrityksestä

Rakennusteollisuus RT ry on koko rakennusteollisuuden liittoyhteisö, joka muodostuu Rakennusteollisuus RT ry:stä keskusliittona ja siihen kuuluvista viidesta toimialasta. Viiden toimialan yhteensä yli 2000 jäsenyrityksen palveluksessa on lähes 55 000 henkilöä. Jäsenyritysten yhteenlaskettu liikevaihto on noin 10 miljardia euroa.

Tilaa

Liitteet & linkit