RAKENNUSALAN KOULUTUSBUUMI JATKUU

Rakennusalan toisen asteen ammatillinen koulutus kiinnostaa nuoria entistä enemmän. Tämän kevään yhteishaussa arkkitehtuurin ja rakentamisen koulutuslinjalle haki 5763 nuorta, mikä on 20 prosenttia enemmän kuin vuonna 2005. Lukuun sisältyvät rakennusalan, talotekniikan ja maanmittausalan perustutkintoihin hakeneet.

Kiinnostus rakennusalan opintoja kohtaan on kasvanut jo useita vuosia. Vuonna 2003 ensisijaisia hakijoita oli 2607, seuraavana vuonna 3718 ja vuonna 2005 hakijoita oli jo 4638. Aloituspaikkojen määrä nuorisoasteen oppilaitoksissa on myös hienoisessa kasvussa. Tämä ei kuitenkaan riitä täyttämään alalta poistuvan työvoiman tarvetta. Lisää työvoimaa saadaan alalle myös ammatillisen aikuiskoulutuksen kautta. Vetovoimatyö tuo tulosta "Kasvava kiinnostus rakennusalan ammattikoulutusta kohtaan on seurausta sekä alan tasaisesta kasvusta että alan järjestöjen ja yritysten pitkään jatkuneesta vetovoimatyöstä", arvioi kehitystä Rakennusteollisuus RT ry:n työmarkkinajohtaja Tapio Kari. Rakentaminen on työtä, joka tullaan aina tekemään Suomessa. Koulutettu rakennusalan ammattilainen työllistyy varmasti, sillä vanha sanonta "rakentaminen ei lopu koskaan" pitää edelleen paikkansa. Rakentamisen ammattilaisia arvostetaan entistä enemmän. Ala tarjoaa koulutetuille ammattilaisille turvatun toimeentulon. "Nämä ovat niitä keskeisiä viestejä, joita nuorille on haluttu rakennusalasta kertoa, ja huomattava hakijamäärän kasvu on osoitus siitä, että viestit ovat olleet oikeita", toteaa Tapio Kari. Rakennusalan yritysten on myös omalta osaltaan kannettava vastuuta tulevista työntekijöistään. Opiskelijoiden työssäoppimis- ja harjoittelupaikat ja sitoutuneet työnohjaajat ovat tärkeitä viestejä nuorille siitä, että tulevat työnantajat panostavat omalta osaltaan heidän osaamisensa kehittymiseen. Lisätietoja johtaja Tapio Kari, p. (09) 1299 213 tiedottaja Arja Koski, p. (09) 1299 294

Yrityksestä

Rakennusteollisuus RT ry on koko rakennusteollisuuden liittoyhteisö, joka muodostuu Rakennusteollisuus RT ry:stä keskusliittona ja siihen kuuluvista viidesta toimialasta. Viiden toimialan yhteensä yli 2000 jäsenyrityksen palveluksessa on lähes 55 000 henkilöä. Jäsenyritysten yhteenlaskettu liikevaihto on noin 10 miljardia euroa.

Tilaa