Rakennusalan valtakunnallisen työturvallisuuskilpailun finalistit on valittu

​Rakennusalan työturvallisuudessa on tapahtumassa selkeä käänne parempaan, minkä osoittavat myös valtakunnallisen työturvallisuuskilpailun finaaliin selviytyneet työmaat. ”Merkittävintä jo kilpailun karsintakierroksella oli se, että kilpailuun osallistuneista 32 työmaasta 19 oli sellaisia, joissa ei ollut tapahtunut yhtään työtapaturmaa. Parhaat työmaat olivat siistejä ja niissä oli muutenkin hyvä järjestys”, kertoo sosiaali- ja terveysministeriön työsuojeluosaston yli-insinööri Esa Virtanen. 

”Turvallisuus alkaa minusta” -työturvallisuuskilpailuun osallistuvien työmaiden turvallisuusarvioinnin suorittivat karsintakierroksella helmikuun ja kesäkuun välisenä aikana aluehallintovirastojen työsuojelun vastuualueen tarkastajat. Elokuussa 2010 kilpailun kehittämisryhmä valitsi kevään karsintojen perusteella 15 työmaata jatkoon syksylle 2010.

Kilpailulla haetaan talonrakennustyömaata, jolla työturvallisuusasiat on hoidettu esimerkillisellä tavalla. Kilpailu kestää vuoden 2010 loppuun saakka. Yhteensä kilpailuun ilmoittautui eri puolilta maata 32 talonrakennustyömaata.

Työturvallisuuskilpailun toteuttavat yhteistyössä sosiaali- ja terveysministeriö, Aluehallintoviraston Työsuojelun vastuualueet, Talonrakennusteollisuus ry, Asunto-, toimitila- ja rakennuttajaliitto RAKLI ry, Infra ry, Rakennusliitto ry, Toimihenkilöunioni TU ry ja Työturvallisuuskeskus.

Kilpailu hakee turvallisen rakennustyömaan profiilikuvaa
 
Kilpailutyömaiden työturvallisuutta analysoimaan palkattu Ramboll Finland Oy:n asiantuntija tutkii kilpailutyömaita tarkemmin ja pyrkii löytämään parhaan rakennustyömaan profiilikuvan. ”Analysoimme kilpailussa kerättyä aineistoa ja laadimme vuoden lopulla selvityksen sekä rakennustyömaan että rakennuttajan toiminnan hyvistä turvallisuuskäytännöistä”, kertoo Ramboll Finland Oy:n vanhempi asiantuntija Eeva Rantanen.

Kilpailun myötä syntyvä aineisto toimii jatkossa lisäksi hyvänä perehdyttämisaineistona. 
”Hyvien käytännön esimerkkien avulla edistetään hyvien työturvallisuuskäytäntöjen leviämistä työmaille laajemmin”, painottaa Talonrakennusteollisuus ry:n työturvallisuusasiantuntija Reijo S Lehtinen.

Myös rakennuttajan toiminta suurennuslasin alle

Rakennuttajien turvallisuustoiminnan tarkastelussa kiinnitetään huomiota siihen, miten rakennuttaja on ottanut huomioon työturvallisuuden varmistamisen. Rakennuttajan toiminnan arvioinnissa tarkasteltiin turvallisuusnäkökulman ottamista huomioon suunnittelussa, työturvalli-suustehtävien hoitamista ja rakennuttajan aktiivisuutta rakentamisen aikana.

”Myös työturvallisuuden osalta rakennuttajan toiminnassa on perimmiltään kysymys siitä, mi-ten hyvin rakennuttaja yleensä johtaa rakennushankettaan”, korostaa Asunto-, toimitila- ja rakennuttajaliitto RAKLI ry:n tekninen johtaja Ilpo Peltonen.
 
Turvallisuutta arvioidaan kolmella osa-alueella

Kilpailutyömaiden työturvallisuutta arvioidaan jatkoon menevien työmaiden kohdalla edelleen kolmella eri osa-alueella, jotka ovat työmaan turvallisuustasoa mittaava TR-mittaus, kaikkien työmaalla työskentelevien tehtyihin työtunteihin suhteutettu työtapaturmien määrä kilpailun aikana sekä rakennuttajan turvallisuustoiminnan taso. Osa-alueet ovat painoarvoltaan saman-arvoisia arvioitaessa työmaan kokonaisturvallisuutta. Myös kevään tulokset otetaan huomioon kilpailun lopullisissa tuloksissa.

Työturvallisuuskilpailussa jatkoon menevät 15 työmaata aakkosjärjestyksessä

Rakennuskohde, paikkakunta - urakoitsija / rakennuttajatoimisto - rakennuttaja
• As Oy Helsingin Aries, Helsinki - YIT Rakennus Oy - YIT Rakennus Oy
• Asunto Oy Helsingin Neitsytpolku 1b, Helsinki - Peab Oy – Peab Oy
• As Oy Helsingin Viikinportti, Helsinki - NCC Rakennus Oy - Keskinäinen Vakuutusyhtiö Fennia
• Asunto Oy Kuopion Ratavahti, YIT Rakennus Oy, Kuopio - YIT Rakennus Oy - YIT Rakennus Oy/Asunto Oy Kuopion Ratavahti
• As Oy Lappeenrannan Kuunari, Lappeenranta - Skanska Talonrakennus Oy - As Oy Lappeen-rannan Kuunari
• Asunto Oy Pirkkalan Partolanaarre, Pirkkala - Rakennustoimisto Arkta Oy - Propertos Oy
• As Oy Platvormu, Turku - Skanska Talonrakennus Oy - Skanska Kodit Oy
• As Oy Rauman Teinipolku, Rauma - Skanska Talonrakennus Oy - As Oy Rauman Teinipolku
• City Center, rakennusvaihe 09-11, Helsinki - Skanska Talonrakennus Oy - Sponda Oyj
• Helsinki - Vantaa lentoasema T2, Vantaa - Rakennuttajatoimisto HTJ Oy - Finavia Oyj
• Koy Siilinjärven Viinamäentie 3, Siilinjärvi - NCC Rakennus Oy - Siilinjärven Asumisoikeus Oy
• Technopolis, Viestikatu 1-3, 2A-rakennusvaihe, Kuopio - Skanska Talonrakennus Oy -
Kiinteistö Oy Technopolis
• Vehkalahden yläkoulu, Hamina - NCC Rakennus Oy - Haminan kaupunki Tekninen toimi
• VVO/Hippoksentie 31 talo B, Turku - Peab Oy - VVO Asunnot Oy
• VVO/Piilipuuntie 9 ja 11, Espoo - Lujatalo Oy - VVO Asunnot Oy

Lisätiedot
Sosiaali- ja terveysministeriön työsuojeluosasto, yli-insinööri Esa Virtanen,
puh. (09)160 72429
Talonrakennusteollisuus ry, asiamies Reijo S Lehtinen, puh. 0500 415 577,
asiamies Ahti Niskanen, puh. 050 548 1694
Asunto-, toimitila- ja rakennuttajaliitto RAKLI ry, tekninen johtaja Ilpo Peltonen,
puh 040 551 9404.
Tämä tiedote löytyy myös Rakennusteollisuus RT:n verkkosivuilta
www.rakennusteollisuus.fi

Yrityksestä

Rakennusteollisuus RT ry on koko rakennusteollisuuden liittoyhteisö, joka muodostuu Rakennusteollisuus RT ry:stä keskusliittona ja siihen kuuluvista viidesta toimialasta. Viiden toimialan yhteensä yli 2000 jäsenyrityksen palveluksessa on lähes 55 000 henkilöä. Jäsenyritysten yhteenlaskettu liikevaihto on noin 10 miljardia euroa.