Rakennusalan yritysten kansainvälinen toiminta jatkoi kasvuaan toissavuonna: Skandinavia merkittäväksi kohdealueeksi Itä-Euroopan lisäksi

LEHDISTÖTIEDOTE 3.3.2009
vapaa julkaistavaksi

Tuore tutkimus selvitti, missä maissa suomalaisten rakennusalan yritysten ulkomaiset tytäryhtiöt toimivat ja mikä oli niiden toiminnan laajuus. Tutkimus käsittelee vuotta 2007, edellisen kerran asiaa tutkittiin vuonna 2005. Kahden vuoden aikana, vuosina 2006 ja 2007, suomalaisten rakennusalan yritysten kansainvälisen toiminnan arvo kasvoi yhteensä noin 30 prosenttia.

Vuonna 2007 suomalaisten rakennusalan yritysten ulkomaisten tytäryhtiöiden liikevaihto oli yhteensä 13,5 miljardia euroa. Neljä suurinta yritystä vastasi kahdesta kolmasosasta koko liikevaihdosta. Näillä yrityksillä ulkomaisten tytäryhtiöiden liikevaihto ylitti miljardi euroa. Kymmenen suurinta tutkittua yhtiötä muodosti 92 prosenttia kaikesta ulkomaisesta toiminnasta.

Tutkimuksessa Skandinavia oli noussut suomalaisten rakennusalan yritysten kansainvälisessä toiminnassa merkittävimmäksi kohdealueeksi. Itä-Euroopan ja Venäjän osuus ulkomaisesta toiminnasta oli kasvanut 23 prosenttiin ja alue on jo lähes yhtä merkittävä kuin Länsi-Eurooppa. Pohjois-Amerikassa toimivien tytäryhtiöiden osuus kaikkien ulkomaisten tytäryhtiöiden liikevaihdosta jatkoi laskuaan ollen 9 prosenttia. Aasian osuus oli 5 prosenttia. Skandinaviassa toimialoista vähenivät vain puu-, kivi- sekä metallituoteteollisuus ja suunnittelu. Itä-Euroopan eniten kasvaneet toimialat olivat puutuoteteollisuus, kauppa ja urakointi.

Toimialakohtaisesti tarkasteltuna suurin sektori oli kone- ja laiteteollisuus. Eniten osuuttaan toimialoista kasvattivat kauppa ja urakointi. Selvimmin osuus väheni betoni- ja kiviteollisuu-dessa. Myös puutuote-, sähkötuote- ja metallituoteteollisuudessa tapahtui vähennystä ulkomaisessa toiminnassa.

Lukumäärällisesti ulkomaisia tytäryhtiöitä omistavien rakennusalan yritysten lukumäärä on kasvanut jonkin verran edellisestä tutkimuksesta vuodesta 2005.

Liitekuva: liikevaihto toimialoittain (kuva 1) ja liikevaihto alueittain (kuva 2)

Lisätiedot:
Pääekonomisti Bo Salmén, Rakennusteollisuus RT ry, puh. 050 553 7175
Erikoistutkija Terttu Vainio, VTT, puh. 040 508 0983

Rakennusteollisuus RT ry on rakennusalan elinkeinopoliittisten ja työmarkkina-asioiden edunvalvoja. RT-liittoyhteisöön kuuluvat Keskusliitto ja viisi toimialaa: Talonrakennus, Tuote-teollisuus, Infra, Pinta ja Tekninen urakointi.
Tämä tiedote on myös Rakennusteollisuus RT ry:n verkkosivuilla osoitteessa: http://www.rakennusteollisuus.fi

Yrityksestä

Rakennusteollisuus RT ry on koko rakennusteollisuuden liittoyhteisö, joka muodostuu Rakennusteollisuus RT ry:stä keskusliittona ja siihen kuuluvista viidesta toimialasta. Viiden toimialan yhteensä yli 2000 jäsenyrityksen palveluksessa on lähes 55 000 henkilöä. Jäsenyritysten yhteenlaskettu liikevaihto on noin 10 miljardia euroa.

Tilaa

Liitteet & linkit