RAKENNUSTEOLLISUUDEN TOIMITUSAJAT PITENEVÄT - KAPASITEETTI VIIMEVUOTISTA PAREMMIN KÄYTÖSSÄ

Tavanomaisen kausivaihtelun mukaisesti teollisuuden käyttöasteet kohoavat kesään mennessä, ja pysyvät korkeina aina syksyyn asti. Etenkin vilkas omakoti- ja rivitalotuotanto lisää pientalotuotannossa käytettävien materiaalien kysyntää, mikä voi pidentää tuotteiden toimitusaikoja hetkittäisesti. Pulaa rakennustuotteista ei kuitenkaan pitäisi syntyä, sillä teollisuus pystyy nostamaan tuotantoa lyhyellä viiveellä. Valmiiden tuotteiden ja puolivalmisteiden tuontia lisäämällä voidaan kysyntähuippuja myös tasata. Rakentamisen määrä kasvaa tänä vuonna viimevuotisesta, mikä pitää materiaalien kysynnän vilkkaana koko vuoden. Tämä aiheuttaa pitkiä toimitusaikoja vielä ensi syksynäkin.

Rakennustuoteteollisuuden kapasiteetin käyttöaste oli maaliskuussa keskimäärin 86 prosenttia. Kesään mennessä yritykset arvioivat kapasiteetin käyttöasteen kohoavan 97 prosenttiin. Vuonna 2005 käyttöaste oli 94 prosenttia. Puutuoteteollisuudessa kapasiteetti on kesällä tavanomaiseen tapaan täyskäytössä, rakennusmateriaaliteollisuuden käyttöaste kohoaa 96 prosenttiin ja betoniteollisuudessa 93 prosenttiin. Teräsrakenneteollisuuden kapasiteetin arvioidaan olevan myös täyskäytössä ensi kesänä. Kapasiteettia voidaan teollisuudessa nostaa keskimäärin noin kuudenneksen lähinnä lisäämällä työvuoroja ja palkkaamalla lisätyövoimaa. Nostomahdollisuudet ovat tänä vuonna yhtä suuret kuin vuosi sitten. Toimitusaika oli maaliskuussa keskimäärin 4 viikkoa, mutta esimerkiksi keittiökalusteiden kohdalla se oli jo 8 viikkoa. Ikkunoiden ja ovien toimitusajat ovat tällä hetkellä 4-5 viikkoa, mutta pidentyvät 5-6 viikkoon alkusyksystä. Valmisbetonia saa periaatteessa heti, samoin sekä kevytsora- että betoniharkkoja. Elementtien keskimääräinen toimitusaika on nyt peräti 12 viikkoa verrattuna melkein kuukautta lyhyempään toimitusaikaan viime vuoden keväällä. Pisimmät toimitusajat ovat seinäelementeillä, lyhimmät ontelolaatoilla. Elementtien toimitusajan ennakoidaan lyhenevän 3 viikolla ensi syksyyn mennessä. Tilauskanta on suurin piirtein yhtä suuri kuin vuosi sitten. Betonielementtien ja puutuotteiden tilauskannan pituus on viikon pidempi tänä vuonna kuin viime vuonna samaan aikaan. Rakennustuoteteollisuuden kapasiteetin käyttöasteen ennustetaan alenevan vain hieman syksyyn mennessä. Ikkunoiden ja ovien osalta kapasiteetti on vielä syksyllä täyskäytössä, ja betoniteollisuudessa se pysyy 93 prosentissa. Perusmateriaaleissa käyttöaste pysyy keskimäärin 94 prosentissa. Tiedot perustuvat Rakennusteollisuus RT:n maalis-huhtikuussa 2006 tuoteteollisuuden jäsenyrityksilleen tekemään tilauskanta- ja käyttöastekyselyyn. Lisätietoja: pääekonomisti Bo Salmén, p. (09) 1299 279 johtaja Risto Pesonen, p. (09) 1299 281

Yrityksestä

Rakennusteollisuus RT ry on koko rakennusteollisuuden liittoyhteisö, joka muodostuu Rakennusteollisuus RT ry:stä keskusliittona ja siihen kuuluvista viidesta toimialasta. Viiden toimialan yhteensä yli 2000 jäsenyrityksen palveluksessa on lähes 55 000 henkilöä. Jäsenyritysten yhteenlaskettu liikevaihto on noin 10 miljardia euroa.

Tilaa

Liitteet & linkit