Rakennusteollisuus RT: Vain kovat otteet purevat rikolliseen toimintaan

Rakennusteollisuus on jo pitkään tehnyt yhteistyötä verottajan kanssa, jotta rikolliset toimijat saataisiin pois rakennusalalta. Tästä huolimatta rikollisen toiminnan määrä on alalla kasvanut myös viime vuosina. Rakennusteollisuus RT ry näkee, että nyt olisi otollinen hetki iskeä alan rikollisen toiminnan ytimeen ja kitkeä se pois lopullisesti.

”Äsken julkistettu viides rikoksentorjuntaohjelma pitää sisällään monia tehokkaita keinoja harmaan talouden torjuntaan. Niiden toteuttamiseen pitää nyt varata riittävästi resursseja”, sanoo Rakennusteollisuus RT ry:n työmarkkinajohtaja Tapio Kari. Karin mukaan rikollisen toiminnan juuret rakennusalalla johtavat pimeään työvoimaan ja kuittikauppaan, jolla pimeästi maksettuja palkkoja peitellään. Salattujen työtulojen arvo oli rakennusalalla vuonna 2007 yli 500 miljoonaa euroa, mikä menetetään harmaan talouden yrittäjille joka vuosi. Suurin osa tästä muodostuu maksamatta jääneistä pimeän työvoiman tuloveroista ja sosiaalimaksuista ja muista väärinkäytöksistä. Osuus vastasi 9 prosenttia rakentamisen työvoimasta ja 5 prosenttia rakennusalan tuotannosta. Tapio Karin mukaan rikollisen toiminnan kitkemisessä on iskettävä sen ytimeen. ”Jo tällä hetkellä osa yrityksistä tekee vapaaehtoiset neljännesvuosi-ilmoitukset verottajalle, jossa kaikki urakkasopimukset ilmoitetaan. Se on tehokas menetelmä jota pitää laajentaa. Rakennustoiminta voidaan myös tehdä luvanvaraiseksi. Se edellyttäisi sertifiointi-järjestelmää, johon kuuluisi esimerkiksi riittävä kokemus toimialalta ja tarvittava tietämys julkisoikeudellisten velvoitteiden hoitamisesta”, Kari luettelee keinoja. Rakennusteollisuus RT kannattaa myös viranomaisten tekemien työmaatarkastusten ja yritysten oman kulunvalvonnan tehostamista rikollisuuden torjunnassa. Käännetty alv ei poista rikollista toimintaa Sen sijaan ala on tyrmännyt esityksen käännetyn arvonlisäveron käyttöönotosta rikollisuuden torjunnassa. Se näkee käännetyssä alv:ssä paljon rajoitteita ja pitää muita keinoja sitä tehokkaampina. Käännetty alv ei poistaisi pimeän työvoiman ongelmaa. Pimitetyn arvonlisäveron osuus on rakennusalan harmaista markkinoista 130 miljoonaa euroa vuodessa, mikä on vajaa kolmannes harmaiden markkinoiden kokonaispotista. ”Käännetty alv koskisi vain tiettyjä yrityksiä, yritykset jotka eivät halua antaa tietoja verohallinnolle nykyisessä menettelyssä eivät antaisi niitä käännetyssäkään menettelyssä. Se synnyttäisi vilpillisille toimijoille uusia mahdollisuuksia uusiin rikoksiin. Käännetty alv olisi poikkeus arvonlisäverojärjestelmän yleisestä periaatteesta, jolloin sen hallinnointi sekä yrityksissä että viranomaisten taholla tulisi kalliiksi”, työmarkkinajohtaja Tapio Kari luettelee käännetyn alv:n heikkouksia. Lisätiedot: Johtaja Tapio Kari, Rakennusteollisuus RT ry, puh. 0500 300 990 Liitteenä taustapaketti: Mitä käännetty arvonlisäverojärjestelmä tarkoittaa — Käännetty alv toisi mukanaan paljon rajanvetoa — Käännetty alv ei poista rikollista toimintaa eikä kuittikauppaa — Keinoja rikollisen toiminnan torjumiseen — Esimerkki harmaasta taloudesta kirvesmiehen palkan yhteydessä. Rakennusteollisuus RT ry on rakennusalan elinkeinopoliittisten ja työmarkkina-asioiden edunvalvoja. RT-liittoyhteisöön kuuluvat Keskusliitto ja viisi toimialaa: Talonrakennus, Tuoteteollisuus, Infra, Pinta ja Tekninen urakointi. Tämä tiedote on myös Rakennusteollisuus RT ry:n verkkosivuilla osoitteessa: http://www.rakennusteollisuus.fi

Yrityksestä

Rakennusteollisuus RT ry on koko rakennusteollisuuden liittoyhteisö, joka muodostuu Rakennusteollisuus RT ry:stä keskusliittona ja siihen kuuluvista viidesta toimialasta. Viiden toimialan yhteensä yli 2000 jäsenyrityksen palveluksessa on lähes 55 000 henkilöä. Jäsenyritysten yhteenlaskettu liikevaihto on noin 10 miljardia euroa.

Liitteet & linkit