Rakennusteollisuus RT linjaa tiukasti energiatehokkuutta: tulevaisuuden rakennukset matalaenergia- tai passiivitaloja

Rakennusteollisuus RT ry on teettänyt energiatehokkuusselvityksen, jonka pohjalta se esittää merkittäviä muutoksia uudis- ja korjausrakentamiseen. Rakennusten energiatehokkuuden lisääminen edellyttää rakennusalalta uudenlaisia toimintamalleja, mutta lisäksi tarvitaan julkisen vallan toimenpiteitä. Koko rakennusteollisuus on nyt suurten haasteiden edessä.

”Tavoitteena on uudisrakentamisessa siirtyä rakentamaan pelkästään matala- ja passiivienergiataloja. Energiatehokkaan korjausrakentamisen käynnistämiseksi tarvitaan erilaisia veroihin pohjautuvia tukia sekä normiohjausta. Tämä tarkoittaa alalle uutta teknologiaa, uusia toimintamalleja ja liiketoimintaratkaisuja”, linjasi Rakennusteollisuus RT:n toimitusjohtaja Tarmo Pipatti tänään Helsingissä energiatehokkuuden parantamista käsittelevässä seminaarissa.

Vastapainoksi tulee julkisen vallan edistää energiatehokkaan korjausrakentamisen käynnistämistä erilaisilla veroihin pohjautuvilla tuilla, kuten kotitalousvähennyksen laajentamisella asunto-osakeyhtiöitäkin koskevaksi ja energiatehokasta korjausrakentamista tukevilla ALV-vähennyksillä, vaatii Pipatti. Korjausrakentamiseen pitää synnyttää uusia rahoitusmalleja. Uudisrakennuspuolella matalaenergiarakentaminen pyritään saamaan vallitsevaksi uudisrakennuksen muodoksi vuoteen 2015 ja passiivirakentaminen vuoteen 2020 mennessä.

”Liikenneväyliin ja toimivaan infrarakenteeseen tulee panostaa, ja kaavoituksen tulee ohjata yhdyskuntarakenteen tiivistämistä ja täydennysrakentamista”, Pipatti jatkoi. Hänen mukaansa uudisrakentamisen määräyksiä ei saa kiristää kahden vuoden välein. Aikajänteen tulee olla viisi vuotta, koska rakennusteollisuus ei voi tehdä merkittäviä muutoksia suunnitelmiinsa ja tuotantomenetelmiinsä joka toinen vuosi.

”Suunnittelun pohjana pitää olla rakennuksen energiatehokkuuden kokonaisoptimointi, hyvin toimiva rakennus hyvälaatuisella sisäilmalla. Suunnittelua tulee laajentaa tarkastelemaan koko rakennuksen elinkaarta”, kertoi diplomi-insinööri Juha Luhanka Rakennusteollisuus RT:stä seminaarissa.

Ilmastohaasteeseen vastaaminen rakennusten energiatehokkuutta parantamalla edellyttää nyt nopeita toimia sekä rakennus-, valtio- että kuntasektorilta. Rakentajien tulee sopeutua nopeaan kehitykseen ja toimintatavan muutokseen. Sen lisäksi tarvitaan yhteiskunnan taloudellista tukea ja rakentamisen ohjausta, jotta tulevaisuudessa asutaan ja työskennellään energiatehokkaissa rakennuksissa.

Lisätiedot:
toimitusjohtaja Tarmo Pipatti, puh. 040 506 5021
diplomi-insinööri Juha Luhanka, puh. 050 414 0084


Rakennusteollisuus RT ry on rakennusalan elinkeinopoliittisten ja työmarkkina-asioiden edunvalvoja.
RT-liittoyhteisöön kuuluvat Keskusliitto ja viisi toimialaa: Talonrakennus, Tuoteteollisuus, Infra, Pinta ja Tekninen urakointi.

Tämä tiedote löytyy myös Rakennusteollisuus RT:n verkkosivuilta www.rakennusteollisuus.fi

Yrityksestä

Rakennusteollisuus RT ry on koko rakennusteollisuuden liittoyhteisö, joka muodostuu Rakennusteollisuus RT ry:stä keskusliittona ja siihen kuuluvista viidesta toimialasta. Viiden toimialan yhteensä yli 2000 jäsenyrityksen palveluksessa on lähes 55 000 henkilöä. Jäsenyritysten yhteenlaskettu liikevaihto on noin 10 miljardia euroa.

Tilaa