Rakennusteollisuus RT:n vuoden 2008 apurahat: Yhdyskuntarakentamisen kehittäminen ja kauppakeskusten sijoittuminen palkittujen väitöskirjahankkeiden aiheita

Rakennusteollisuus RT jakaa vuosittain apurahoja ansioituneille jatkokouluttautumishankkeille, joiden odotetaan edistävän merkittävällä tavalla suomalaista rakentamista ja sen kansainvälistymistä. Tiistaina 18.11.2008 kahdeksatta kertaa jaetut, suuruudeltaan 8 000 euron apurahat saivat tänä vuonna väitöskirjatyötään varten OTK Antti Tieva, TkL Fahim Al-Neshawy, DI Arhi Kivilahti sekä DI Matti Kuronen.

Lehdistötiedote vapaa julkaistavaksi 18.11.2008

Jatkokoulutusrahaston avulla Rakennusteollisuus RT haluaa edistää rakennusalan teknologista ja liiketaloudellista osaamista ja niiden käyttöä alan yrityksissä. Osaaminen merkitys kasvaa koko ajan rakentamisen toimintaympäristön muuttuessa nopeaan tahtiin: ilmastonmuutoksen, kansainvälistymisen, väestön ikääntymisen, aluemuutosten sekä asiakkaiden asettamiin haasteisiin on kyettävä vastaamaan ennakoivalla tutkimus-, kehitys- ja innovaatiotoiminnalla.

Korkeatasoinen tutkimus on edellytyksenä laadukkaan opetuksen ja sen varmistamiselle, että alalle saadaan parhaat osaajat. Tarvitaan uudenlaista näkökulmia, uutta osaamista ja enemmän resursseja. Alan tutkimus-, kehitys- ja innovaatiotoiminnassa on tapahtumassa merkittäviä muutoksia, kuten Rakennetun ympäristön strategian huippuosaamisen keskittymän (SHOK) valmistelu ja Aalto-yliopiston toiminnan käynnistäminen osoittavat.

Apurahahakemusten arvioinnissa on kiinnitetty huomiota myös niiden soveltuvuudesta rakennusalan SHOKin teemoihin. Painopisteaiheita ovat muun muassa energia- ja ympäristöteknologia, rakentamisen prosessit ja tiedonhallinta sekä korjausrakentaminen.

RT:n jatkokoulutusrahaston vuoden 2008 apurahojen saajat ja aiheet

TkL Fahim Al-Neshawy, väitöskirjahankkeeseen ” Computerized monitoring and performance predicting of concrete and masonry facades”, 8 000 euroa.
Työssä kehitetään betonisten ja muurattujen julkisivujen käyttöikämallinnusta, jonka avulla voidaan ennustaa ja määritellä julkisivujen huolto- ja kunnostustarpeita. Tulokset edesauttavat kasvavan korjausrakentamistoiminnan kohdistamista oikeisiin kohteisiin.
DI Arhi Kivilahti, väitöskirjahankkeeseen ”Essays on shopping center management”, 8 000 euroa.
Työssä käsitellään kauppakeskusten sijoittumiseen sekä liikekokoonpanoon liittyvää problematiikkaa ja siinä yhdistyvät perinteinen kiinteistö- ja rakennusalan tutkimus strategisen johtamisen tutkimukseen.
DI Matti Kuronen, väitöskirjahankkeeseen “Sustainable community construction”, 8 000 euroa.
Työssä tutkitaan kestävän yhdyskuntarakentamisen mallin kehittämistä ja soveltamista julkis-yksityisessä aluekehitysyhteistyössä (Public-Private-People Partnership). Aihe on myös valmisteilla olevassa Rakennetun ympäristön SHOKissa yhtenä pääteemana.
OTK Antti Tieva, väitöskirjahankkeeseen ”Pitkäkestoisuus kiinteistö- ja rakennusalan liikesopimuksissa”, 8 000 euroa.
Sopimusten merkitys on jatkuvasti lisääntynyt kiinteistö- ja rakennusalalla, jolloin tutkimuksella saadaan syvällistä tietoa sopimuskäytäntöjen muutoksista. Työn avulla edistetään kiinteistö- ja rakennusklusterissa toimivien yritysten verkottumista ja vuorovaikutusta.

Lisätiedot: Johtaja Jukka Pekkanen, Rakennusteollisuus RT, puh. 050 527 6966

Tämä tiedote löytyy myös sivulta www.rakennusteollisuus.fi.
Rakennusteollisuus RT ry on rakennusalan elinkeinopoliittisten ja työmarkkina-asioiden edunvalvoja.
RT-liittoyhteisöön kuuluvat Keskusliitto ja viisi toimialaa: Talonrakennus, Tuoteteollisuus, Infra, Pinta ja Tekninen urakointi.

Yrityksestä

Rakennusteollisuus RT ry on koko rakennusteollisuuden liittoyhteisö, joka muodostuu Rakennusteollisuus RT ry:stä keskusliittona ja siihen kuuluvista viidesta toimialasta. Viiden toimialan yhteensä yli 2000 jäsenyrityksen palveluksessa on lähes 55 000 henkilöä. Jäsenyritysten yhteenlaskettu liikevaihto on noin 10 miljardia euroa.