Rakennusteollisuus RT ry tukee korjausrakentamisen tehostettua verovalvontaa - myös hartiapankkirakentamisen harmaa talous saatava kuriin

LEHDISTÖTIEDOTE 30.6.2009 vapaa julkaistavaksi

Verohallinto tiedotti eilen ryhtyvänsä valvomaan tehostetusti asunto- ja kiinteistöyhtiöiden saneerauksia ja niiden aliurakkaketjuja, jotta lakisääteiset velvollisuudet tulisivat hoidettua. Valvonnan kohteena ovat erityisesti ne taloyhtiöt, jotka ovat saaneet valtiolta suhdanneluonteista avustusta korjaus- ja saneeraustoimiin. Rakennusteollisuus RT ry pitää Verohallinnon toimenpidettä tärkeänä toimenpiteenä harmaan markkinan torjunnassa. Viranomaisresursseja on edelleen kasvatettava ja viranomaisten välistä tietojen välitystä on tehostettava ja reaaliaikaista valvontaa lisättävä. Harmaan talouden suomalaiselle yhteiskunnalle aiheuttamat taloudelliset menetykset ovat erittäin merkittäviä. Yksinomaan rakennusalalla arvioidaan vahinkojen olevan vuosittain 400 — 500 miljoonaa euroa. Ala onkin erittäin huolissaan harmaan talouden lisääntymisestä nyt matalasuhdanteessa, jolloin talousrikollisuus lisääntyy ja terve kilpailu ja rehellisten yritysten asema vaikeutuvat. Koska julkista rekisteriä tilaajavastuutietojen saamiseksi ei ole, on ala kehittänyt omia menetelmiään tilaajavastuulain tietojen saamiseksi, näitä ovat esimerkiksi Tilaajavastuu.fi-palvelu. ”Viranomaisvalvontaa on pystyttävä laajentamaan koskemaan korjausrakentamisessa myös muita kuin valtion korjausavustuskohteita — sekä putkikorjauksissa että muissa taloyhtiöiden remonteissa. Harmaa talous on saatava kitkettyä tuotantoketjuista viimeiseen aliurakoitsijaan ja työntekijään. RT on huolissaan järjestäytyneiden yritysten kilpailuedellytyksistä ja niiden työntekijöiden työllisyydestä kiristyvässä markkinatilanteessa”, kiteyttää tilanteen RT:n Tekninen urakointi -toimialan johtaja, LVI-Tekniset Urakoitsijat LVI-TU ry:n toimitusjohtaja Jari Syrjälä. Pimeän työvoiman käyttö hartiapankkirakentamisessa tuo lukuisia riskejä Yksi iso rakentamisen sektori, jossa harmaata markkinaa edelleen esiintyy, on omakotitalorakentaminen, ja siellä erityisesti hartiapankkirakentaminen. Viranomaisvalvonnan tiukentaminen tulisi ulottaa nyt myös siihen toimintaan. Työn tilaaja ei ehkä aina tule ajatelleeksi pimeän työn vaikutuksia. Sen paljastuessa veroseuraamukset ovat merkittäviä sekä työn tilaajalle että sen tekijälle yhteiskunnan periessä sille kuuluvat lakisääteiset osuudet reilusti korotettuina. Vielä merkittävämmiksi taloudelliset seuraamukset muodostuvat, jos pimeä työntekijä on työttömyyskortistoon ilmoittautunut henkilö. Merkittävimmät muut riskit pimeää työvoimaa käytettäessä liittyvät rakennusvirheisiin. Ne jäävät harmaata taloutta hyödyntävän tilaajan murheiksi. Hämäräyritykset eivät jätä takuutodistusta työstään. Yksittäisen henkilön tueksi ja turvaksi luotu kuluttajalainsäädäntö toimii vain silloin, kun työstä on selkeät sopimukset yrittäjän tai ammattilaisen kanssa. Suuri riski liittyy myös työtapaturmiin, joita varten otettava pakollinen vakuutus jää pimeää työvoimaa käytettäessä usein hoitamatta. ”Riskeistä muistuttaminen pimeän työvoiman ja hartiapankkirakentamisen yhteydessä saattaa tuntua pelottelulta, mutta sitä se ei ole. Väärällä tavalla rakennustöissä säästettäessä riskit työn tilaajalle kasvavat erittäin suuriksi”, sanoo Rakennusteollisuus RT ry:n Tuoteteollisuus-toimialan johtaja Risto Pesonen. Rakentamisen suhdanteiden kannalta on nyt se oikea aika panna paikat kuntoon. Kuluttajilla on kaikki mahdollisuudet viedä hankkeensa läpi tavallista nopeammin ja myös edullisemmin. Sekä työvoimaa että rakennustarvikkeita on nyt saatavilla ja korot ovat matalalla. Vaikka pulaa rakennustuotteista ei loppuvuonna synny, kertarakentajien kannattaa kuitenkin tilata ne ajoissa”, toteaa Pesonen. Lisätiedot: toimitusjohtaja Tarmo Pipatti, p. 040 506 5021 johtaja Risto Pesonen, p. 050 517 3229 Rakennusteollisuus RT ry on rakennusalan elinkeinopoliittisten ja työmarkkina-asioiden edunvalvoja. RT-liittoyhteisöön kuuluvat Keskusliitto ja viisi toimialaa: Talonrakennus, Tuoteteollisuus, Infra, Pinta ja Tekninen urakointi. Tämä tiedote on luettavissa myös osoitteessa www.rakennusteollisuus.fi

Yrityksestä

Rakennusteollisuus RT ry on koko rakennusteollisuuden liittoyhteisö, joka muodostuu Rakennusteollisuus RT ry:stä keskusliittona ja siihen kuuluvista viidesta toimialasta. Viiden toimialan yhteensä yli 2000 jäsenyrityksen palveluksessa on lähes 55 000 henkilöä. Jäsenyritysten yhteenlaskettu liikevaihto on noin 10 miljardia euroa.