Rakennusteollisuus vaatii tiedonsaannin helpottamista liiketoimintakiellossa olevista henkilöistä

Liiketoimintakieltoon määrätyistä henkilöistä on vaikea saada tietoja, mikä hankaloittaa harmaan talouden torjuntaa erityisesti rakennusalalla. Rakennusteollisuus RT ry:n mukaan ongelma on kahtalainen: liiketoimintakiellon saaneita vastuuhenkilöitä ei poisteta kaupparekisteristä automaattisesti eikä liiketoimintakiellossa olevista henkilöistä ole mahdollista saada maksutta kattavaa listaa. Rakennusyrityksen on siten työlästä selvittää, onko aliurakoitsijan edustajana henkilöitä, jotka on asetettu liiketoimintakieltoon

Kun henkilö määrätään liiketoimintakieltoon lakisääteisten velvollisuuksiensa laiminlyönneistä tai rikollisesta toiminnasta, hän ei lain mukaan voi toimia yrityksessä minkäänlaisessa vastuuasemassa ja esimerkiksi perustaa uutta yritystä. Tieto liiketoimintakiellosta ei kuitenkaan päivity viranomaisteitse kaupparekisteriin, minkä vuoksi tälläkin hetkellä rekisteristä löytyy satoja yrityksiä, joiden toimitusjohtajaksi on merkitty liiketoimintakiellossa oleva henkilö.

”Epärehellinen yrittäjä voi siten edelleen esiintyä yhtiön nimissä, kun kaupparekisteritietojen perusteella asiat näyttäisivät olevan kunnossa. Lakia onkin muutettava, jotta merkintä liiketoimintakieltoon määrättyjen henkilöiden vastuuasemasta poistettaisiin kaupparekisteristä automaattisesti”, esittää Rakennusteollisuus RT:n työmarkkinajohtaja Tapio Kari.

Tapio Karin mielestä pelkkä kaupparekisteritietojen kuntoon saaminen ei tosin riitä. ”Liiketoimintakiellossa olevat henkilöt käyttävät usein bulvaaneja eli näennäistoimijoita, kun eivät itse enää voi olla yrityksen vastuuhenkilöinä. Tällöin esimerkiksi toimitusjohtajalla saattaa olla puhtaat paperit, mutta liiketoimintakiellossa oleva henkilö ohjailee toimintaa taustalta ja voi myös toimia edelleen yrityksessä muissa tehtävissä kuin vastuuhenkilönä. Tämän vuoksi olisi tärkeä pystyä selvittämään, onko yrityksen toiminnassa ylipäänsä mukana liiketoimintakieltoon joutuneita henkilöitä”, Tapio Kari painottaa.

Nykykäytännön mukaan Oikeusrekisterikeskuksesta voi tarkistaa yksitellen henkilötunnuksen avulla, onko tietty henkilö liiketoimintakiellossa. Helpointa valvonta olisi, jos saatavissa olisi veloituksetta esimerkiksi verkkopalvelusta ajantasainen lista kaikista liiketoimintakielloista.

”Oikeusrekisterikeskus on ilmoittanut, että otteen tulostaminen maksaa 10 euroa jokaisesta henkilöstä. Tällä hetkellä lista kaikista liiketoimintakiellossa olevista henkilöistä maksaisi yli 11 000 euroa”, Tapio Kari hämmästelee. Listan tiedot pitäisi myös tuoreuttaa säännöllisesti, mikä moninkertaistaisi vuosikustannukset.

Hankala ja kallis menettely suosii talousrikollisuutta. ”Liiketoimintakiellon tietojen muuttaminen avoimeksi vaikeuttaisi talousrikollisten toimintaa ja estäisi näitä hyötymästä rehellisten yrittäjien ja yhteiskunnan kustannuksella”, Tapio Kari sanoo ja perää muutoksia käytäntöön.

Talousrikollisuus ja harmaa talous on yleisintä pienissä yrityksissä, mikä rakentamisessa tarkoittaa yleensä aliurakointiketjujen loppupäätä. Rakennusyrityksiltä edellytetään omien aliurakoitsijoidensa valvontaa, mutta monet viranomaiskäytännöt eivät tue sitä. Rakennusala on itse ryhtynyt useisiin vapaaehtoisiin toimiin vaikeuttaakseen talousrikosten ja pimeän työn tekemistä. Talousrikollisuuden ja pimeän työn suomalaiselle yhteiskunnalle aiheuttamat taloudelliset menetykset ovat erittäin merkittäviä. Yksinomaan rakennusalalla arvioidaan vahinkojen olevan vuosittain 400–500 miljoonaa euroa.

Lisätiedot:
Työmarkkinajohtaja Tapio Kari, Rakennusteollisuus RT ry, puh. 0500 300 990

Rakennusteollisuus RT ry on rakennusalan yritysten elinkeinopoliittisten ja työmarkkina-asioiden edunvalvoja. RT-liittoyhteisöön kuuluvat Keskusliitto ja viisi toimialaa: Talonrakennus, Tuoteteollisuus, Infra, Pinta ja Tekninen urakointi.
Tämä tiedote on myös Rakennusteollisuus RT ry:n verkkosivuilla osoitteessa:
http://www.rakennusteollisuus.fi

Yrityksestä

Rakennusteollisuus RT ry on koko rakennusteollisuuden liittoyhteisö, joka muodostuu Rakennusteollisuus RT ry:stä keskusliittona ja siihen kuuluvista viidesta toimialasta. Viiden toimialan yhteensä yli 2000 jäsenyrityksen palveluksessa on lähes 55 000 henkilöä. Jäsenyritysten yhteenlaskettu liikevaihto on noin 10 miljardia euroa.