Rakennustuoteteollisuudella lyhyet toimitusajat kesällä — pientalorakentajan kannattaa kuitenkin tilata ajoissa

Normaalin kausivaihtelun mukaisesti rakennustuoteteollisuuden käyttöasteet kohoavat kesään mennessä. Tänä vuonna tilanne on ostajan kannalta hyvä, sillä asuntotuotannon elpymisestä huolimatta tuoteteollisuuden käyttöasteet ovat edelleen alhaiset ja varaa kapasiteetin kasvattamiselle löytyy. Tilaukset kannattaa kuitenkin tehdä ajoissa, jotta kesällä ei jää ilman tarvitsemiaan rakennustuotteita.

”Yleensä rakennustuoteteollisuuden käyttöasteet kohoavat kesään mennessä ja rakentajat - sekä omakotirakentajat, remontoijat että ammattirakentajat - joutuvat tekemään tilaukset hyvissä ajoin. Tänä vuonna tilanne on tuotteiden saatavuuden kannalta parempi ”, toteaa Rakennusteollisuus RT ry:n Tuoteteollisuus-toimialan johtaja Juha Luhanka. Pientalotuotannossa käytettävien materiaalien kysyntä kasvaa kesän aikana, mutta sielläkin on rakennustuotteiden saatavuus edelleen hyvä ja useimpia tavaroita saa lyhyellä toimitusajalla. Toimitusajat ovat nyt keväällä olleet keskimäärin 5 viikkoa, eikä toimitusaikojen odoteta pidentyvän ensi syksyyn mennessä. Pulaa rakennustuotteista ei tänä vuonna synny, vaikka pientalotuotannon odotetaankin kasvavan viime vuodesta. Lisäksi teollisuus pystyy nostamaan tuotantoa lyhyellä viiveellä. Raken-nustuotteiden saatavuuden varmistamiseksi kertarakentajien kannattaa myös tänä kesänä tilata tavarat ajoissa. Korjausrakentaminen yhdessä piristyneen asuntotuotannon kanssa pitää materiaalien kysynnän melko vilkkaana koko vuoden. Rakennustuoteteollisuuden kapasiteetin käyttöaste oli huhtikuussa keskimäärin 73 prosenttia. Kesään mennessä yritykset arvioivat kapasiteetin käyttöasteen kohoavan 85 prosenttiin. Käyttöasteet ovat kohonneet viime vuodesta noin 20 prosenttiyksiköllä. Puutuoteteollisuudessa käyttöaste on nyt korkein: 91 prosenttia, mutta rakennusmateriaaliteollisuudessa vain 55 prosenttia. Betoniteollisuudessa kapasiteetin käyttöaste oli kohonnut jo 75 prosenttiin ja nousee kesän aikana yli 80 prosentin. Käyttöasteet eivät muutu syksyyn mennessä. Puutuoteteollisuudessa käyttöaste pysyy korkeana aina syksyyn saakka. Ikkunoiden ja ovien toimitusajat ovat tällä hetkellä 5 viikkoa, eivätkä pitene syksyyn mennessä. Valmisbetonia ja lämmöneristeitä saa periaatteessa heti, samoin sekä kevytsora-, että betoniharkkoja. Omakotirakentajan on syytä tilata ontelolaatat ja mahdollisesti tarvitsemansa seinäelementit vähintään kaksi kuukautta ennen asennusajankohtaa. Kesän aikana kannattaa muistaa, että kotitalousvähennystä voi saada myös vapaa-ajan asunnolla teetetyistä töistä. Vähennyksen suuruus työkustannuksista on jopa 3 000 euroa henkilöä kohden. Vähennyksen voi saada tavanomaisista kunnossapito- ja perusparannustöistä. Tiedot perustuvat Rakennusteollisuus RT:n huhtikuussa 2010 tuoteteollisuuden jäsenyrityksilleen tekemään tilauskanta- ja käyttöastekyselyyn. Liite: kyselyn tulokset Lisätietoja pääekonomisti Bo Salmén, p. (09) 1299 279 toimialajohtaja Juha Luhanka, p. (09) 1299 302 Rakennusteollisuus RT ry on rakennusalan elinkeinopoliittisten ja työmarkkina-asioiden edunvalvoja. RT-liittoyhteisöön kuuluvat Keskusliitto ja viisi toimialaa: Talonrakennus, Tuoteteollisuus, Infra, Pinta ja Tekninen urakointi. Tämä tiedote on myös Rakennusteollisuus RT ry:n verkkosivuilla osoitteessa: http://www.rakennusteollisuus.fi

Yrityksestä

Rakennusteollisuus RT ry on koko rakennusteollisuuden liittoyhteisö, joka muodostuu Rakennusteollisuus RT ry:stä keskusliittona ja siihen kuuluvista viidesta toimialasta. Viiden toimialan yhteensä yli 2000 jäsenyrityksen palveluksessa on lähes 55 000 henkilöä. Jäsenyritysten yhteenlaskettu liikevaihto on noin 10 miljardia euroa.

Tilaa

Liitteet & linkit