Rakennustuoteteollisuuden kannattavuus heikkeni vuonna 2009 - Rakennusyritysten tulos pysyi niukasti tyydyttävällä tasolla

Rakennusyritysten tulokset heikkenivät vain hieman viime vuonna. Heikentyminen johtui rakentamisen supistumisesta ja kilpailun kiristymisestä. Talonrakentamisen aloitukset vähenivät vuodesta 2008 25 prosenttia. Rakennusyritysten tulos ennen satunnaisia eriä ja veroja laski edellisvuoden 4,5 prosentista 4,4 prosenttiin vuonna 2009. Kannattavuutta voi luonnehtia tyydyttäväksi.

Rakennustuoteteollisuuden kannattavuus heikkeni sen sijaan merkittävästi viime vuonna, sillä liikevoitto jäi 2,5 prosenttiin liikevaihdosta. Tuoteteollisuuden kannattavuutta heikensi vähentynyt tuotemenekki ja palkkakustannusten osuuden nousu.
Talonrakennusurakoitsijat arvioivat kannattavuutensa paranevan kuluvana vuonna. Käyttökatteen ennakoidaan tänä vuonna nousevan keskimäärin 5,5–6,5 prosentin tasolle ja tuloksen ennen satunnaiseriä ja veroja keskimäärin 4,5–5,5 prosenttiin liikevaihdosta. Rakennustuoteteollisuuden käyttökatteen ennustetaan paranevan 12 prosenttiin liikevaihdosta ja liikevoiton 5 prosenttiin.
Vuonna 2009 talonrakennusyritysten käyttökate oli 5,8 prosenttia eli sama kuin edellisenä vuonna. Tulos ennen satunnaisia eriä ja veroja eli liikevoitto oli 4,4 prosenttia liikevaihdosta. Eri yritysryhmistä - pienet, keskisuuret ja suuret yritykset - tulos laski pienillä ja keskisuurilla yrityksillä, mutta suurilla yrityksillä parani. Osalla yrityksiä tulos oli viime vuonna erittäin hyvä. Epätyydyttävän tai huonon tu-loksen tehneiden yritysten määrä kasvoi edellisvuodesta.
Sijoitetun pääoman osuus rakennusyritysten oikaistusta liikevaihdosta kohosi 47 prosenttiin vuonna 2009. Rakennusyritysten vakavaraisuus omavaraisuusasteella mitattuna nousi 35 prosenttiin. Yritysten suhteellinen vakavaraisuus parani myös selvästi. Nettovarallisuus liikevaihdosta nousi edellisvuoden 17 prosentista viime vuonna 23 prosenttiin.

Tuoteteollisuuden tulos tipahti välttävälle tasolle

Rakennustuotteita valmistavien yritysten kannattavuus heikkeni toisena vuotena peräkkäin. Vuonna 2009 rakennustuotteita valmistavien yritysten käyttökate oli keskimäärin 10,0 prosenttia liikevaihdosta, kun se vielä edellisenä vuonna oli 14,1 prosenttia. Erityisesti palkkakulujen osuus kasvoi viime vuonna jyrkästi vähentyneen tuotannon vuoksi. Rakennustuoteteollisuuden liikevoitto heikkeni 2,5 prosenttiin vuonna 2009. Nettorahoituskulut kasvoivat ja olivat 1,5 prosenttia liikevaihdosta. Vaikka veroja maksettiin hieman vähemmän, heikkeni laskennallinen tulos keskimäärin 0,3 prosenttiin liike-vaihdosta voitolliseksi.
Erot rakennustuoteteollisuuden eri toimialoilla kasvoivat viime vuonna. Pääomavaltaisen perusmateriaaliteollisuuden käyttökate oli 16,5 prosenttia liikevaihdosta. Betoniteollisuuden käyttökate ja liikevoitto romahtivat. Betoniteollisuuden laskennallinen tulos on ollut koko 2000-luvun 5–9 prosenttia voitollinen, mutta oli viime vuonna 0,7 prosenttia tappiollinen. Erityisen tappiollista oli betonielementtiteollisuus. Puutuoteteollisuudessa käyttökate heikkeni edellisvuoden 7,1 prosentista 4,8 prosenttiin liike-vaihdosta vuonna 2009. Myös liikevoitto heikkeni.
Tulokset ilmenevät Rakennusteollisuus RT:n kesäkuussa 2010 tekemistä talonrakennusteollisuuden ja rakennustuoteteollisuuden jäsenyrityksiä koskevista kannattavuusselvityksistä.
Talonrakennusalan kannattavuusselvitykseen vastasi 74 yritystä, joiden liikevaihto oli yhteensä 4,4 miljardia euroa, mikä kattaa yli 80 prosenttia toimialan jäsenyritysten koko liikevaihdosta.
Rakennustuoteteollisuuden kannattavuusselvitykseen saatiin 48 vastausta. Yritysten yhteenlaskettu liikevaihto oli 1,1 miljardia euroa, mikä kattaa noin 80 alan liikevaihdosta.

Lisätietoja:
Rakennusteollisuus RT ry, pääekonomisti Bo Salmén, puh. (09) 1299 279 ja asiamies Jussi Heiskala puh. (09) 1299 235.
Liitteet:
Rakennustuoteteollisuuden kannattavuus
Talonrakennusyritysten kannattavuus

Rakennusteollisuus RT ry on rakennusalan elinkeinopoliittisten ja työmarkkina-asioiden edunvalvoja. RT-liittoyhteisöön kuuluvat Keskusliitto ja viisi toimialaa: Talonrakennus, Tuoteteollisuus, Infra, Pinta ja Tekninen urakointi.
Tämä tiedote on myös Rakennusteollisuus RT ry:n verkkosivuilla osoitteessa:
http://www.rakennusteollisuus.fi
 

Yrityksestä

Rakennusteollisuus RT ry on koko rakennusteollisuuden liittoyhteisö, joka muodostuu Rakennusteollisuus RT ry:stä keskusliittona ja siihen kuuluvista viidesta toimialasta. Viiden toimialan yhteensä yli 2000 jäsenyrityksen palveluksessa on lähes 55 000 henkilöä. Jäsenyritysten yhteenlaskettu liikevaihto on noin 10 miljardia euroa.

Tilaa