Rakentamisen hintatason pudotus on nyt totta - nyt kannattaa rakennuttaa alhaisten kustannusten takia

”Rakentamisen kustannukset ovat pudonneet merkittävästi lähes kaikilla rakentamisen sektoreilla, vaikka edelleen jotkut puhuvat päinvastaisesta. Syynä pudotukseen on rakentamisen volyymien pieneneminen Suomessa ja globaalisti — ja siitä nopeasti seurannut panoshintojen yleismaailmallinen lasku. Nyt kannattaa siis rakentaa”, sanoo Rakennusteollisuus RT ry:n toimitusjohtaja Tarmo Pipatti.

Kustannusten lasku näkyy hyvin rakentamisen tilastoissa, kuten totesi äskettäin myös ympäristöministeriön asettama, valtion elvytystoimien vaikutusta asuntorakentamisen kustannustasoon selvittänyt työryhmäkin. Ryhmä löysi viitteitä tuntuvistakin urakkahintojen laskusta, joita esiintyy sekä konkreettisten urakkakohteiden että urakkatarjousten kohdalla. Tuore esimerkki rakentamisen hintatason laskusta löytyy ARA-tuotannosta, missä hinta on alentunut koko maassa. Pääkaupunkiseudulla rakentamisen hinta on laskenut kuluvan vuoden aikana 6 prosenttia edellisvuoteen verrattuna. Urakkatarjousten hintakehitystä mittaavan Haahtela-hintaindeksin mukaan talonrakentamisen urakkatarjoushinnat ovat alentuneet lähes 15 prosenttia viime kesän hinnoista ja hinnat edelleen alenevat niin työmailla kuin tuoteteollisuudessakin. Vuosilasku tilastokeskuksen rakennuskustannusindeksissä, joka seuraa hieman hitaasti muutoksia, oli heinäkuussa vain 1,9 prosenttia vuodentakaisesta. Rapalin pääkaupunkiseudun asuntorakentamisen urakkahintaindeksin vuosimuutos oli 3,1 prosenttia miinuksella. Pääkaupunkiseudulla hintojen aleneminen onkin maltillisempaa kuin muualla Suomessa. Hinnat tippuneet kaikilla sektoreilla Infra-rakentamisessa kireä kilpailu on kasvattanut tarjousten määrän kolminkertaiseksi ja pudottanut hintoja. Maarakennusalan urakkahinnat ovat pudonneet lähes kolme prosenttia vuoden takaisesta ja kuljetuspuolella pudotusta on yli kuusi prosenttia. Kilpailu on kiristynyt myös LVI-alalla, kun monet urakoitsijat siirtyvät uudisrakentamisen puolelta korjausrakentamiseen. Urakkahintojen pudotus on kymmenen prosentin luokkaa, vaikka työvoimakustannukset ovat palkkaratkaisujen johdosta samalla nousseet. ”Hintojen pudotus on nyt totta. Kilpailun kiristymisen, kustannusten pudotuksen ja työvoiman hyvän saatavuuden ansiosta niin rakennuttajien, kuntien kuin yksityisten ihmistenkin kannattaa nyt toteuttaa suunnitelmiaan”, Tarmo Pipatti sanoo. Rakennusinvestoinneista 40 prosenttia palautuu yhteiskunnalle, miljoonan rakennusinvestointi työllistää 17 rakentajaa Valtion kannattaa nyt satsata rakentamiseen ja estää alaa uhkaava massatyöttömyys. Rakennussektori on erittäin työllistävä ala, ja 40 prosenttia siihen sijoitetusta rahasta palautuu yhteiskunnalle erilaisten verojen ja maksujen muodossa”, muistuttaa RT:n toimitusjohtaja Tarmo Pipatti. Tässä ei todellakaan ole kyse entisajan työllisyystöistä, vaan järkevästä tavasta toteuttaa rakennushankkeita silloin, kun se on kansantaloudelle ja rakennuttajille kannattavinta. Huomioon otettavaa on sekin, että rakentamisen tuloksena syntyvä rakennus tai liikenneväylä pysyy kotimaassa ja siten hyödyttää kansalaisiamme myös valmistumisensa jälkeen. Miljoonan euron satsaus rakennussektoriin synnyttää VTT:n selvityksen mukaan alalle 17 henkilötyövuotta, se on todella hyvä suhdeluku. Tätä ei saa nyt unohtaa, kun kukaan ei toivo alalle massatyöttömyyttä. Rakentamisen aloitusten hiljentyminen uhkaa jättää tulevana talvikautena koko Suomessa noin 50 000 rakentajaa ilman työtä. Lisätiedot: toimitusjohtaja Tarmo Pipatti, p. 040 506 5021 johtaja Risto Pesonen, p. 050 517 3229 Rakennusteollisuus RT ry on rakennusalan elinkeinopoliittisten ja työmarkkina-asioiden edunvalvoja. RT-liittoyhteisöön kuuluvat Keskusliitto ja viisi toimialaa: Talonrakennus, Tuoteteollisuus, Infra, Pinta ja Tekninen urakointi. Tämä tiedote on myös Rakennusteollisuus RT ry:n verkkosivuilla osoitteessa: http://www.rakennusteollisuus.fi

Yrityksestä

Rakennusteollisuus RT ry on koko rakennusteollisuuden liittoyhteisö, joka muodostuu Rakennusteollisuus RT ry:stä keskusliittona ja siihen kuuluvista viidesta toimialasta. Viiden toimialan yhteensä yli 2000 jäsenyrityksen palveluksessa on lähes 55 000 henkilöä. Jäsenyritysten yhteenlaskettu liikevaihto on noin 10 miljardia euroa.

Tilaa