RT ja STUL: 5.talousrikostorjuntaohjelma pääosin onnistunut, käännetty alv ei poista pimeän työvoiman ongelmaa

Rakennusteollisuus RT ry ja Sähkö- ja teleurakoitsijaliitto STUL ry pitävät tänään julkaistua viidettä rikoksentorjuntaohjelmaa pääosin onnistuneena. Alalla toimivat yritykset tukevat täysin ohjelmassa mainittuja toimenpiteitä rakennussektorilla esiintyneen talousrikollisuuden ja pimeän työvoiman käytön torjuntaan muuten paitsi käännetyn arvonlisäveron osalta. ”Käännetty alv ei toimi talousrikollisuuden torjunnassa. Se ei poista pimeän työvoiman eikä kuittikaupan ongelmaa, jotka ovat pahimmat alan talousrikollisuuden ilmiöt”, sanoo Rakennusteollisuus RT ry:n toimitusjohtaja Tarmo Pipatti. Pipatin mukaan alalla toimivat yritykset haluavat kitkeä rikollisen talouden alalta kokonaan. ”Kyse on 400 — 500 miljoonan kokonaispotista, minkä yhteiskunta talousrikollisille vuosittain menettää. Lisäksi kuittikauppa ja pimeä työvoima sotkevat tervettä kilpailua ja haittaavat merkittävästi rehellisten yrittäjien toimintaa”, Pipatti manaa. Pimitetyn arvonlisäveron osuus on rakennusalan harmaista markkinoista 130 miljoonaa euroa vuodessa, mikä on vajaa kolmannes harmaiden markkinoiden kokonaispotista. Loput, eli suurin osa, muodostuu maksamatta jääneistä pimeän työvoiman tuloveroista ja sosiaalimaksuista ja muista väärinkäytöksistä. ”Eikä näihin käännetty alv pure. Käännetty alv pitääkin nyt kokonaan unohtaa ja sen tilalle ottaa muita, tehokkaampia keinoja, jotta hämäräyritykset saadaan kuriin”, Pipatti vaatii. Käännettyä alv:ia tehokkaampia vaihtoehtoja talousrikollisuuden torjuntaan käytettävä Rakennusalalla toimivat yritykset näkevät käännettyä menettelyä tehokkaampina keinoina: - neljännesvuosi-ilmoitukset verottajalle, jossa kaikki urakkasopimukset ilmoitetaan verottajalle - rakennustoiminnan tekeminen luvanvaraiseksi - viranomaisten tekemät työmaatarkastukset - yritysten oman kulunvalvonnan tehostamisen. Alan järjestöt näkevät käännetyssä alv:ssä paljon rajoitteita: - menettely koskisi vain tiettyjä yrityksiä, yritykset jotka eivät halua antaa tietoja verohallinnolle nykyisessä menettelyssä eivät antaisi niitä käännetyssäkään menettelyssä - niin sanottua negatiivista veroa ilmoittavien yritysten määrä lisääntyisi merkittävästi, mikä loisi vilpillisille toimijoille mahdollisuuksia uusiin rikoksiin - osa rakennustarvikkeista ja -materiaaleista saattaisi päätyä kulutukseen verottomina - käännetty menettely olisi poikkeus arvonlisäverojärjestelmän yleisestä periaatteesta, jolloin sen hallinnointi sekä yrityksissä että viranomaisten taholla tulisi kalliiksi - menettely aiheuttaisi kohtuuttomia vaikeuksia etenkin sellaisille yrityksille, jotka toimivat vuoroin ali- ja vuoroin pääurakoitsijana, ja joiden liiketoimintaan sisältyy esimerkiksi tavaramyyntiä tai huoltotöitä. Lisätiedot: Toimitusjohtaja Tarmo Pipatti, Rakennusteollisuus RT ry, puh. 040 506 5021 Toimitusjohtaja Olli-Heikki Kyllönen, Sähkö- ja teleurakoitsijaliitto STUL ry, puh. 040 5011 289 Johtaja Tapio Kari, Rakennusteollisuus RT ry, puh. 0500 300 990 Rakennusteollisuus RT ry on rakennusalan elinkeinopoliittisten ja työmarkkina-asioiden edunvalvoja. RT-liittoyhteisöön kuuluvat Keskusliitto ja viisi toimialaa: Talonrakennus, Tuoteteollisuus, Infra, Pinta ja Tekninen urakointi. Sähkö- ja teleurakoitsijaliitto STUL ry on edunvalvonnan asiantuntija, vahva vaikuttaja ja alan johtava tiedontuottaja. Liiton yli 3 100 jäsenyritystä rakentavat ja pitävät kunnossa maamme sähkö- ja televerkot. Tämä tiedote on myös Rakennusteollisuus RT ry:n verkkosivuilla osoitteessa: http://www.rakennusteollisuus.fi

Yrityksestä

Rakennusteollisuus RT ry on koko rakennusteollisuuden liittoyhteisö, joka muodostuu Rakennusteollisuus RT ry:stä keskusliittona ja siihen kuuluvista viidesta toimialasta. Viiden toimialan yhteensä yli 2000 jäsenyrityksen palveluksessa on lähes 55 000 henkilöä. Jäsenyritysten yhteenlaskettu liikevaihto on noin 10 miljardia euroa.