RYM-SHOK etenee ryminällä – lähes 40 ilmoittautunut osakkaaksi

Lehdistötiedote 1.12.2008 vapaa julkaistavaksi

Rakennetun ympäristön strategisen huippuosaamisen keskittymää koskeva hanke etenee vahvassa myötätuulessa. Lähes 40 organisaatiota lähetti perusteilla olevan RYM-SHOK Oy:n osakkuutta koskevan alustavan merkintävarausilmoituksen viime viikon loppuun mennessä. Osakkuudesta kiinnostuneet tahot ovat valmiita sijoittamaan yhtiön osakaspääomaan lähes 2 miljoonaa euroa. Muutamat yritykset ja laitokset ovat ilmoittaneet vahvistavansa osallistumispäätöksensä alkavalla viikolla.

”Kiinteistö- ja rakentamisalalla on vahva tahto saada oma aikaan oma SHOK. Alan keskeiset toimijat haluavat katsoa yli vaikean suhdannetilanteen. Ne haluavat löytää avaimia kestävään menestykseen pitkäjänteisen ja kunnianhimoisen tutkimuksen, kehittämisen ja innovaatiotoiminnan avulla”, RYM-SHOK-hanketta vetävä johtaja Jukka Pekkanen Rakennusteollisuus RT:stä toteaa.
Alustavan merkintävarauksen tehneiden yritysten ja muiden yhteisöjen ryhmä on Pekkasen mukaan ilahduttavan monipuolinen. Joukossa on suuria rakennusyhtiöitä ja kiinteistönomistajia, rakennustuoteteollisuuden ja talotekniikka-alan kärkiyrityksiä, mutta myös monia insinööri- ja suunnittelutoimistoja. Lisäksi Helsingin ja Tampereen kaupungit ovat tulossa RYM-SHOK Oy:n osakkaiksi. Tutkimus- ja opetuslaitoksista ovat tähän mennessä ilmoittautuneet VTT, Teknillinen korkeakoulu, Tampereen teknillinen yliopisto, Oulun yliopisto, Turun ammattikorkeakoulu ja Kiinteistöalan koulutussäätiö. Luettelo 1.12. mennessä merkintävarauksen tehneistä tämän tiedotteen lopussa.
Kaikki merkintävarauksen tehneet organisaatiot kokoontuvat 8.12.2009 sopimaan jatkotoimenpiteistä. SHOK-statusta koskeva hakemus tiede- ja teknologianeuvostolle on tarkoitus jättää tammikuussa 2009. Mikäli hakemus saa myönteisen vastaanoton, RYM-SHOK Oy perustetaan kevään 2009 aikana ja sen toiminta käynnistyy vuoden 2010 alkuun mennessä.

Käyttäjät mukaan rakennetun ympäristön kehittämiseen

RYM-SHOK-valmistelun yhteydessä tehdyssä tutkimusstrategiassa on alan yhteiselle yrityslähtöiselle huippuosaamisen kehittämiselle hahmotettu neljä painopistealuetta. Niitä ovat energiatehokkuus, prosessit ja toimintamallit, kilpailukykyinen yhdyskuntainfra sekä käyttäjälähtöiset tilat. Kaikki painoalueet läpäiseviä teemoja ovat ihminen ja ilmastonmuutos. ”Kuluttajakansalaiset ja kaikki rakennetun ympäristön käyttäjät halutaan nykyistä tiiviimmin ja avoimemmin mukaan yhteiseen kehittämiseen”, YIT Oyj:n kehitys- ja viestintäjohtaja Juha Kostiainen korostaa. Kostiainen on RYM-SHOK-hankkeen yritysryhmän puhenjohtaja.
RYM-SHOK-visiona on, että Suomessa on maailman parhaisiin kuuluva ihmisten, elinkeinoelämän ja yhteiskunnan toimintaympäristö, joka vastaa kestävän kehityksen asettamiin haasteisiin. Kiinteistö- ja rakentamisalan panostukset tutkimus-, kehitys- ja innovaatiotoimintaan on tarkoitus kaksinkertaistaa noin 500 miljoonaan euroon vuoteen 2015 mennessä. Tavoitteena on myös, että alan yritysten kansainvälistyminen voimistuu ja kilpailuasema varsinkin Venäjän ja lähialueiden kiinteistö- ja rakennusmarkkinoilla vahvistuu merkittävästi.
Keskittymän osakkaat tekevät aikanaan lopulliset päätökset keskittymän toiminnan laajuudesta, painopisteistä ja yhteisistä tutkimusohjelmista.

Lisätietoja: www.rymshok.fi
Lisätietoja antavat:
johtaja Jukka Pekkanen, Rakennusteollisuus RT ry, puh. 050 527 6966
kehitys- ja viestintäjohtaja Juha Kostiainen, YIT Oyj, puh. 0400 721 475

Merkintävarauksen ovat tähän mennessä tehneet:
Destia Oy
Enervent Oy
Ensto Electric Oy
FCG Planeko Oy
Finnmap Consulting Oy
Oy Halton Group Ltd
Helsingin kaupunki
Insinööritoimisto Olof Granlund Oy
ISS Palvelut Oy
Kiinteistöalan Koulutussäätiö

Lemminkäinen Oyj
Lujatalo Oy
NCC Rakennus Oy
Oulun yliopisto
Parma Oy
Paroc Oy
Pöyry CM Oy
Rakennustieto Oy
Ramboll Finland Oy
Ramirent Finland Oy

Rapal Oy
Rautaruukki Oyj
Rudus Oy / Finnsementti Oy
Saint-Gobain Rakennustuotteet Oy / maxit Oy
Senaatti-kiinteistöt
Sito Oy
SPU Systems Oy
SRV Yhtiöt Oyj
Tampereen kaupunki
Tampereen teknillinen yliopisto

Tekla Oyj
Teknillinen korkeakoulu
Turun ammattikorkeakoulu
Uponor Suomi Oy
Vianova Systems Finland Oy
VTT
VVO-yhtymä Oyj
YIT Oyj

Yrityksestä

Rakennusteollisuus RT ry on koko rakennusteollisuuden liittoyhteisö, joka muodostuu Rakennusteollisuus RT ry:stä keskusliittona ja siihen kuuluvista viidesta toimialasta. Viiden toimialan yhteensä yli 2000 jäsenyrityksen palveluksessa on lähes 55 000 henkilöä. Jäsenyritysten yhteenlaskettu liikevaihto on noin 10 miljardia euroa.