Suomalainen säätiö kouluttamaan rakennusalan työntekijöitä Venäjällä

Lehdistötiedote Vapaa julkaistavaksi 4.6.2009 klo 10.00 Suomessa ollaan aloittamassa aivan uudenlaista koulutusyhteistyötä Venäjällä. Tänään perustettu uusi Rakennus-, kiinteistö- ja ympäristöalan Venäjä-koulutusyhteistyön tukisäätiö (FINEDU) tähtää suomalaisten yritysten viennin edistämiseen tuottamalla koulutus- ja muita palveluja naapurimaassamme. Sen tarkoituksena on järjestää työvoiman täydennyskoulutusta ja ammatillista aikuiskoulutusta aluksi etenkin Pietarin alueella. Säätiön taustalla on suuri joukko merkittäviä suomalaisia rakennus- ja kiinteistöalan yrityksiä sekä järjestöjä ja oppilaitoksia.

”Ensisijaisena tavoitteena on lisätä suomalaisten yritysten mahdollisuuksia vientimarkkinoilla kouluttamalla venäläisiä ammattilaisia yritysten palvelukseen. Samalla koulutuksesta ja oppimateriaalista tehdään vientituote. Uskon, että suomalaisesta rakennusalan ammatillisesta koulutuksesta tulee menestystuote Venäjällä”, sanoo Rakennusteollisuus RT:n työmarkkinajohtaja Tapio Kari. Maailmatalouden laskusta huolimatta suomalaisia yrityksiä odottaa Pietarin alueella ja Venäjällä valtavat rakennus-, kiinteistö- ja ympäristöalan markkinat. Koulutetusta työvoimasta on kuitenkin ollut pulaa Venäjällä, tilannetta halutaan nyt korjata suomalaisten mittavalla projektilla. Taustalla on myös Venäjän nykyisen rakentamista säätelevän lisenssijärjestelmän korvautuminen uudella SRO-mallilla ensi vuoden alussa. Se edellyttää yrityksiltä uudenlaista ajattelua, jossa koulutus on tärkeässä asemassa. Nyt perustettu organisaatio edustaa aivan uutta toimintatapaa Venäjän rakennusmarkkinoilla. Säätiö aikoo perustaa yhteistyössä venäläisten kanssa tarkoitusta varten oppilaitoksen aluksi ainakin Pietariin. Säätiön perustajatahoja on 25, muun muassa Lemcon Oy, SRV Russia Oy, YIT Oyj ja Uponor Oy. Kiinteistöalan Koulutuskeskus KIINKO ja Rakennusteollisuuden Koulutuskeskus RATEKO kuuluvat myös perustajajäseniin. Ammatilliset aikuisoppilaitokset ovat laajasti mukana, kuten Etelä-Kymenlaakson ammattiopisto ja Pohjois-Karjalan aikuisopisto. Ammattikorkeakouluista ovat mukana muun muassa Turun ammattikorkeakoulu ja Hämeen ammattikorkeakoulu. Ensimmäisinä allekirjoittajina olivat Rakennusteollisuus RT ry ja Rakennusliitto ry. Lisätietoja antavat: Aluepäällikkö Raimo Hovi (Talonrakennusteollisuuden Lahti-Kymen piiri ry) puhelin 050 380 7768, sähköposti raimo.hovi@rakennusteollisuus.fi Johtaja Tapio Kari (Rakennusteollisuus RT ry) puhelin 0500 300 990, sähköposti tapio.kari@rakennusteollisuus.fi Toimitusjohtaja Heikki Lampi (Yliopistotieto Oy), Venäjä-koulutuksen asiamies (Talonrakennusteollisuuden Lahti-Kymen piiri ry, KIRAKE-projekti) puhelin 03-5260 544, sähköposti heikki.lampi@develop.fi

Yrityksestä

Rakennusteollisuus RT ry on koko rakennusteollisuuden liittoyhteisö, joka muodostuu Rakennusteollisuus RT ry:stä keskusliittona ja siihen kuuluvista viidesta toimialasta. Viiden toimialan yhteensä yli 2000 jäsenyrityksen palveluksessa on lähes 55 000 henkilöä. Jäsenyritysten yhteenlaskettu liikevaihto on noin 10 miljardia euroa.