Suomalaiset paikkaamaan rakennusalan koulutuksen puutteita Venäjällä

LEHDISTÖTIEDOTE 13.7.2009 vapaa julkaistavaksi

Merkittävä joukko suomalaisia rakennus- ja kiinteistöalan yrityksiä sekä järjestöjä ja oppilaitoksia on aloittanut aivan uudenlaisen koulutusyhteistyön Venäjällä. Tarkoituksena on järjestää suomalaisvoimin täydennyskoulutusta ja ammatillista aikuiskoulutusta rakennus- ja kiinteistöalan työntekijöille naapurimaassamme. Taustalla on suomalaisyritysten tarpeet ja rakennusalan työvoiman vaatimaton koulutustaso Venäjällä. ”Suomalaiset toimivat nyt tiennäyttäjinä, kun ne markkinoiden hiljaisena aikana valmistautuvat tulevaan nousuun”, kertoo projektijohtaja Matti Väätäinen Talonrakennusteollisuus ry:n Lahti-Kymen piiristä. Viime vuosina rakennustuotanto Venäjällä on lisääntynyt yleistä taloudellista kasvua nopeammin. Asuntorakentamiselle on asetettu Venäjällä valtavat tavoitteet, amerikkalaisten laatiman raportin mukaan se tarkoittaisi koko ensi vuosikymmenelle 200 miljoonan kerrosneliömetrin vuosivauhtia. Maailmatalouden laskusta huolimatta suomalaisia yrityksiä odottaa Venäjällä valtavat rakennus-, kiinteistö- ja ympäristöalan markkinat, Väätäinen uskoo. Rakennusalan työvoiman koulutustaso Venäjällä on yleisesti vaatimatonta. Merkittävin syy tähän on nuorisoasteen ammattikoulutuksen alhainen taso rakennusalalla sekä erityisesti aikuisväestön ammatillisen täydennyskoulutuksen puuttuminen lähes täysin. Myös työn tuot-tavuuden taso on Venäjällä erittäin huono. Näitä puutteita on nyt tarkoitus paikata suoma-laisten järjestämällä täydennyskoulutuksella. ”Projektin taustalla on myös Venäjän nykyisen rakentamista säätelevän lisenssijärjestelmän korvautuminen uudella SRO-mallilla ensi vuoden alussa. Se edellyttää yrityksiltä uudenlaista ajattelua, jossa koulutus on tärkeässä asemassa”, Väätäinen sanoo. Koulutusta hoitamaan on perustettu säätiö, Rakennus-, kiinteistö- ja ympäristöalan Venäjä-koulutusyhteistyön tukisäätiö. Se tähtää suomalaisten yritysten viennin edistämiseen tuottamalla koulutus- ja muita palveluja aluksi etenkin Pietarin alueella. ”Ensisijaisena tavoitteena on lisätä suomalaisten yritysten mahdollisuuksia vientimarkkinoilla kouluttamalla venäläisiä ammattilaisia yritysten palvelukseen. Samalla koulutuksesta ja oppimateriaalista tehdään vientituote. Uskon, että suomalaisesta rakennusalan ammatillisesta koulutuksesta tulee menestystuote Venäjällä”, toteaa Rakennusteollisuus RT:n työmarkkinajohtaja Tapio Kari. Lisätiedot: projektijohtaja Matti Väätäinen, Talonrakennusteollisuus ry Lahti-Kymen piiri, puh. 0400 558 807

Yrityksestä

Rakennusteollisuus RT ry on koko rakennusteollisuuden liittoyhteisö, joka muodostuu Rakennusteollisuus RT ry:stä keskusliittona ja siihen kuuluvista viidesta toimialasta. Viiden toimialan yhteensä yli 2000 jäsenyrityksen palveluksessa on lähes 55 000 henkilöä. Jäsenyritysten yhteenlaskettu liikevaihto on noin 10 miljardia euroa.