Suomelle asetetut energiatehokkuustavoitteet saavutettavissa, uusia keinoja etsittävä: energiatodistus ei edistä tehokkaasti tavoitteita

LEHDISTÖTIEDOTE 30.10.2009 vapaa julkaistavaksi

Suomelle asetetut energiatehokkuustavoitteet on tulevina vuosina saavutettavissa, mutta tähän tarvitaan uusia keinoja. Tavoitteiden saavuttaminen edellyttää myös kaikkien rakennusalan toimijoiden välistä yhteistyötä. ”Vuonna 2012 tulevissa uusissa energiamääräyksissä on nykyisestä, rakenneosittain tapahtuvasta ohjaamisesta, siirryttävä kohti rakennusten kokonaisenergiatarkastelua. Rakennusteollisuus RT ry suhtautuu myönteisesti valtiovallan toimenpiteisiin ja haluaa osallistua voimallisesti tavoitteiden saavuttamiseen, ja yksiselitteisen laskentamenetelmän aikaansaamiseen. Esiselvitys tämän laskentamenetelmän kehittämiseksi valmistuu tämän vuoden aikana, kertoi Hämeenlinnan kaupungin rakentajatilaisuudessa tänään puhunut johtaja Risto Pesonen Rakennusteollisuus RT ry:stä. Lisäksi Pesosen mukaan erilaisten rakennusten ympäristö- ja energiavaikutuksien arviointiin on luotava yhtenäiset pelisäännöt eurooppalaisten standardien pohjalta, joissa otetaan huomioon koko elinkaaren aikaiset päästöt ja energian kulutus. Energiatodistus ei nykyisellään edistä tehokkaasti tavoitteita Yksi konkreettinen, nyt jo käytössä oleva energiasäästöihin pyrkivä toimenpide, on kiinteistöjen energiatodistukset. Vuoden 2009 alusta lähtien todistusta on alettu vaatia myös olemassa olevilta kiinteistöiltä silloin, kun kiinteistö tai sen tiloja myydään tai vuokrataan. Todistusta ei kuitenkaan vaadita, jos kiinteistön huoneistojen lukumäärä on korkeintaan 6. ”Todistus ei vielä riittävästi toimi energiasäästötavoitteita tukevasti, sillä esimerkiksi lämmitysmuodon vaikutusta ei ole otettu huomioon. Myös laskennallisesti saatu luokitus uusille rakennuksille näyttää asettavan kovemmat vaatimukset kuin kulutukseen perustuva luokitus, jota sovelletaan vanhoihin rakennuksiin. Uusissa energiatodistuksia koskevissa määräyksissä muun muassa nämä asiat tulee ottaa huomioon. Energiatodistusluokituksen tulee perustua primäärienergiatarkasteluihin tai hiilidioksidipäästöjen tarkasteluihin, jolloin luokitus todella ohjaa pienentämään kasvihuonekaasupäästöjä. Myös energiatehokkuuslukua määritettäessä lämpimän bruttoalan tilalle on löydettävä tätä järkevämpi jakaja,” linjasi Rakennusteollisuus RT:n Risto Pesonen tänään Hämeenlinnassa. Lisätietoja antavat: Antti Koponen, Rakennusteollisuus RT ry, puh. 050 414 0082 Risto Pesonen, Rakennusteollisuus RT ry, puh. 050 517 3229 Rakennusteollisuus RT ry on rakennusalan elinkeinopoliittisten ja työmarkkina-asioiden edunvalvoja. RT-liittoyhteisöön kuuluvat Keskusliitto ja viisi toimialaa: Talonrakennus, Tuoteteollisuus, Infra, Pinta ja Tekninen urakointi. Tämä tiedote on myös Rakennusteollisuus RT ry:n verkkosivuilla osoitteessa: http://www.rakennusteollisuus.fi

Yrityksestä

Rakennusteollisuus RT ry on koko rakennusteollisuuden liittoyhteisö, joka muodostuu Rakennusteollisuus RT ry:stä keskusliittona ja siihen kuuluvista viidesta toimialasta. Viiden toimialan yhteensä yli 2000 jäsenyrityksen palveluksessa on lähes 55 000 henkilöä. Jäsenyritysten yhteenlaskettu liikevaihto on noin 10 miljardia euroa.

Tilaa