Talousrikollisuuden valvontaan nopeasti lisää viranomaisresursseja.

Rakennuksen elinkaaren kokonaisenergiakulutusta ohjaamalla EU:n tavoitteisiin.

Rakentaminen on merkittävässä roolissa Suomen pyrkiessä täyttämään EU:n asettamat energiatehokkuustavoitteet. Rakennusten osuus on 40 % kaikesta energiankäytöstä ja 30 % kasvihuonekaasupäästöistä. ”Pidämme tärkeänä, että vuonna 2012 voimaan tulevat korjatut energiamääräykset perustuvat rakennuksen kokonaisenergian kulutukseen yksittäisten rakennusosien ominaisuuksien hiomisen sijasta. Ja silloin tulee ottaa huomioon rakennuksen koko elinkaari,” totesi Rakennusteollisuus RT ry:n toimitusjohtaja Tarmo Pipatti puhuessaan Tampereella Talonrakennusteollisuuden Sisä-Suomen piirin 40-vuotisjuhlassa tänään. Ammattirikollisuus kitkettävä rakennusalaltakin Toimitusjohtaja Pipatti puuttui Tampereen puheessaan myös keskusteluun talousrikollisuudesta ja pimeästä työstä suomalaisessa yhteiskunnassa. Rakennusalan yritykset ja järjestöt ovat 90-luvulta alkaen tehneet pitkäjänteisesti työtä pimeätä työtä ja ammattirikollisten pyörittämää talousrikollisuutta vastaan. Se yksin ei riitä. ”Pidämme välttämättömänä yhteiskunnan voimakasta panostusta viranomaisvalvonnan nopeaan lisäämiseen. Valtiovallan tulee huolehtia siitä, että kaikessa urakoinnissa noudatetaan ainakin suomalaista vähimmäispalkkatasoa, huolehditaan ennakkopidätysten tilittämisestä ja veroluonteisista maksuista sekä noudatetaan työturvallisuusmääräyksiä. Tämän valvominen kuuluu viranomaisille, ei yrityksille eikä työntekijäjärjestöille”, linjasi Tarmo Pipatti RT:n vaatimuksia valtioneuvostolle ja vuoden 2010 budjetin laatijoille. Sisä-Suomen talonrakentajat muistavat TTY:n säätiötä 100 000 eurolla Toimintansa 40-vuotisjuhlaa viettävä Talonrakennusteollisuuden Sisä-Suomen piiri jäsenliik-keineen lahjoittaa Tampereen teknillisen yliopiston säätiöpääomaan 100 000 euroa. Tukemalla yhteiskunnan tarpeita vastaavaa opetusta ja tutkimusta ala huolehtii jatkuvuudestaan. Kiinteistö- ja rakennusalan toimijat ovat vastanneet piiriyhdistyksen heittämään haasteeseen hyvin. Talonrakennusteollisuuden Sisä-Suomen Piiri ry:n puheenjohtaja Jukka Terhonen on hyvillään haasteen saamasta vastaanotosta: ”TTY:n säätiöpääomaa on lupauduttu kartuttamaan jo 100 000 eurolla, ja lisää sitoumuksia on tulossa. Piiriyhdistys lahjoitti itse säätiölle 20 000 euroa keskiviikkona 5. toukokuuta järjestetyn 40-vuotisjuhlansa yhteydessä. Loput jo koossa olevista lahjoituksista tulevat piirin jäsenliikkeiltä ja yksityisiltä henkilöiltä.” Talonrakennusteollisuus ry:n aluepäällikkö, Sisä-Suomen piirin toiminnasta vastaava Jari Lehtonen muistuttaa, että alan toimijoilla on mahdollisuus näin tuoda esiin ja vahvistaa yliopiston ja rakennusalan merkitystä. ”Rakennusalan yliopistokoulutusta annetaan kahdessa paikassa, Hervannassa ja Otaniemessä. TTY:n rakennustekniikan laitos on ollut suosittu, tehokas ja tuottoisa kouluttaja sekä tutkimuspalveluiden tarjoaja. Se on ollut paitsi kansallinen myös kansainvälinen teknologisen kehityksen tiennäyttäjä. Meidän kannaltamme erityisen tärkeää on ollut TTY:n ennakkoluulottomuus elinkeinoelämäyhteistyössä ja etenkin rakennustekniikan koulutus”, Lehtonen tiivistää. TTY:stä tuli säätiömuotoinen yliopisto vuoden 2010 alusta. Säätiömalli tukee merkittävästi koko suomalaista yhteiskuntaa palvelevan tutkimuksen ja koulutuksen laadun kehittämistä. Valtio lahjoittaa säätiöyliopistojen pääomaan 2,5-kertaisen summan jokaista yksityisen tahon lahjoitusta vastaan. Suomen vanhin piiriyhdistys 40 vuoden ikään Talonrakennusteollisuuden Sisä-Suomen Piiri ry juhlii jäsenistönsä keskuudessa keskiviikkona 5. toukokuuta toimintansa 40-vuotismerkkipaalua. Rakennusalan työnantajien RT-liittoyhteisöön toimialajärjestö Talonrakennusteollisuus ry:n kautta kuuluva Sisä-Suomen piiri on RT:n piiriyhdistyksistä vanhin. Historiansa varrella se on ottanut edelläkävijän roolia ja ollut mukana luomassa käytäntöjä, jotka ovat levinneet muuallekin Suomeen. Sisä-Suomen piiri kattaa Pirkanmaan, Kanta-Hämeen ja Keski-Suomen alueet. Toimintaa johdetaan Tampereella sijaitsevasta aluetoimistosta. Juhlahetken kunniaksi piiriyhdistys on julkaissut historiikin Yhteiskunnan ytimessä. Filosofian maisteri Tomi Järvenpään kokoamassa kirjassa pureudutaan paitsi piirin omaan toimintaan myös rakentamisen ilmiöihin ja muutokseen. Teos on jatkoa piiriyhdistyksen aiemmalle 30-vuotishistoriikille ja painottuu 2000-luvun kehitykseen. Uudella vuosituhannella rakennusalan keskeisiä kysymyksiä ovat olleet muun muassa työturvallisuus, ammattitaitoisen työvoiman saannin turvaaminen, harmaan talouden kitkeminen ja koko maailmantaloutta koetelleesta finanssikriisistä selviytyminen. Järjestäytyneillä rakennusliikkeillä on keskeinen merkitys alan kehitystyössä, laadun parantamisessa ja imagon nostamisessa. RT:n merkin alle järjestäytyneet rakennusalan työnantajat vastaavat noin 80 prosentista kaikesta talonrakentamisesta. Median edustajat ovat tervetulleita mukaan klo 16 - 17.45 kuulemaan asiasta lisää ja haastattelemaan paikallaolijoita osoitteessa Musiikkiteatteri Palatsi, Hämeenkatu 30. Pyydämme ystävällisesti ilmoittautumaan Jari Lehtoselle, puh 050 911 6788 tai jari.lehtonen@rakennusteollisuus.fi. Lisätietoja: Talonrakennusteollisuuden Sisä-Suomen Piiri ry:n puheenjohtaja Jukka Terhonen, puh 040 050 0597 Talonrakennusteollisuus ry:n aluepäällikkö Jari Lehtonen, puh 050 911 6788 Rakennusteollisuus RT ry on rakennusalan elinkeinopoliittisten ja työmarkkina-asioiden edunvalvoja. RT-liittoyhteisöön kuuluvat Keskusliitto ja viisi toimialaa: Talonrakennus, Tuoteteollisuus, Infra, Pinta ja Tekninen urakointi.

Yrityksestä

Rakennusteollisuus RT ry on koko rakennusteollisuuden liittoyhteisö, joka muodostuu Rakennusteollisuus RT ry:stä keskusliittona ja siihen kuuluvista viidesta toimialasta. Viiden toimialan yhteensä yli 2000 jäsenyrityksen palveluksessa on lähes 55 000 henkilöä. Jäsenyritysten yhteenlaskettu liikevaihto on noin 10 miljardia euroa.

Tilaa