Tänä vuonna vähiten asuntoaloituksia sotien jälkeen - kohderahoitus edelleen pullonkaulana

Lehdistötiedote 10.6.2009 vapaa julkaistavaksi

Rakennusteollisuus RT ry:n tuoreen jäsenkyselyn mukaan asuntoaloitusten määrä näyttää tänä vuonna jäävän reilusti alle lamavuoden 1995 tason. Tilannetta ei korjaa sekään, että Asumisen rahoitus- ja kehittämiskeskus ARAn tavoitteena on yli kaksinkertaistaa viime vuodesta valtion tukema asuntotuotanto 10 000 asuntoon tänä vuonna. Rakennusteollisuus RT myös epäilee, että näiden asuntojen aloituksista osa siirtyy ensi vuoteen. ”Olemme tyytyväisiä kunnianhimoisesta, valtion tukeman asuntotuotannon tavoitteesta, mutta pelkäämme, riittävätkö ARAn nykyiset resurssit sen toteuttamiseen. Olo huojentuu vasta, kun näen työmaita käynnissä ja nostureita pystyssä. Aloitusten lykkääntyminen on todennäköistä, mikäli ARAan ei saada pikaisesti lisää resursseja asioiden käsittelyyn”, sanoo Rakennusteollisuus RT:n toimitusjohtaja Tarmo Pipatti. Asuntoaloitukset jäämässä 1940-luvun tasolle RT:n tuoreen jäsenkyselyn mukaan sen jäsenet käynnistävät tänä vuonna vain 4 500 asunnon rakentamisen, joista lähes 1 860 olisi omaa perustajaurakointia ja 2 640 vapaarahoitteista vuokratalokohdetta neuvottelu-urakkana. Senkin tavoitteen saavuttamisella alkaa olla jo kiire. ”Kun alkuvuonna on aloitettu vain 1 290 asuntokohdetta, joista 442 on kovan rahan omistusasuntoja, pitäisi vuoden jälkipuoliskolla käynnistää peräti 3 200 asuntoa”, Pipatti sanoo. Rakennusteollisuus RT:n jäsenkyselyn pohjalta voidaan arvioida koko tämän vuoden asuntotuotannon aloitusten jäävän 14 000 asuntoon. Näin alhaisella tasolla rakentaminen oli viimeksi 1940-luvulla. Viime vuonna aloitettiin 23 500 uutta asuntoa, asuntotuotannon pitkän tähtäyksen tarve on VTT:n laskelmien mukaan 30 000 asuntoa vuodessa. Asuntoaloitukset ovat vähentyneet 2008 kesän jälkeen erittäin voimakkaasti, vaikka kuluttajien ostoaikeet ovat edelleen korkealla. ”Kun talous alkaa taas nousta ja kuluttajien epävarmuus väistyä, ollaan tätä menoa pian tilanteessa, jossa etenkin pienistä asunnoista tulee pulaa”, Tarmo Pipatti uskoo. Rakennusteollisuus RT:n asuntotuotantokyselyn mukaan rakenteilla on tällä hetkellä enää noin 2 000 vapaarahoitteista asuntoa. Pienten asuntojen kysyntä on kuluvan vuoden alkukuukausina vilkastunut, vaikka myynnissä olevien valmiiden asuntojen määrä onkin pysynyt edelleen korkeana. RT:n jäsenkyselyn mukaan asuntoja oli toukokuun alussa myynnissä 4 477 kappaletta, eli viidenneksen vähemmän kuin vielä viime vuodenvaihteessa. Myynnissä olevien valmistuneiden asuntojen osuus oli noussut vielä hieman, 2 650 kappaleeseen, mikä on 59 prosenttia kaikista myynnissä olevista. ”Rakentamisen aloitusten hiljentyminen uhkaa jättää ensi syksynä koko Suomessa noin 50 000 rakentajaa lyhyeksi tai pitemmäksi ajaksi ilman työtä. Nykyisellä noin 14 000 asunnon vuositahdilla jäämme jatkuvasti jälkeen rakentamisen määrän normaalista tarvetasosta”, Pipatti harmittelee. Kuntarahoitus Oyj:n toimivaltaa laajennettava Valtion rakentamisen elvytyspakettiin kuuluva niin sanottu välimalli on tuotteena herättänyt paljon kiinnostusta. Kuitenkin rahoitus on tämänkin mallin kohteiden osalta osoittautunut vaikeaksi toteuttaa. ”Yksinkertainen keino ongelman ratkaisuksi olisi Kuntarahoitus Oyj:n toimivallan laajentaminen siten, että se voisi rahoittaa myös yksityissijoittajien välimallin asuntokohteita”, ehdottaa RT:n toimitusjohtaja Tarmo Pipatti. Lisätietoja: toimitusjohtaja Tarmo Pipatti, p. 040 506 5021 pääekonomisti Bo Salmén, p. (09) 1299 279 Liitteessä: Asuntotuotannon käynnistymistä haittaavia tekijöitä / Valmiiden myynnissä olevien asuntojen määrä Rakennusteollisuus RT ry on rakennusalan elinkeinopoliittisten ja työmarkkina-asioiden edunvalvoja. RT-liittoyhteisöön kuuluvat Keskusliitto ja viisi toimialaa: Talonrakennus, Tuoteteollisuus, Infra, Pinta ja Tekninen urakointi. Tämä tiedote on myös Rakennusteollisuus RT ry:n verkkosivuilla osoitteessa: http://www.rakennusteollisuus.fi

Yrityksestä

Rakennusteollisuus RT ry on koko rakennusteollisuuden liittoyhteisö, joka muodostuu Rakennusteollisuus RT ry:stä keskusliittona ja siihen kuuluvista viidesta toimialasta. Viiden toimialan yhteensä yli 2000 jäsenyrityksen palveluksessa on lähes 55 000 henkilöä. Jäsenyritysten yhteenlaskettu liikevaihto on noin 10 miljardia euroa.

Liitteet & linkit