Toimihenkilöiden kesäharjoittelu ja perehdyttäminen helpottuu rakennusliikkeissä - myös vastavalmistuneita määräaikaisesti töihin irtisanomisista huolimatta

LEHDISTÖTIEDOTE 3.2.2009 vapaa julkaistavaksi

Rakennusteollisuus RT ry ja Toimihenkilöunioni TU ry ovat sopineet vastavalmistuneiden työmahdollisuudesta ja opiskelijoiden kesäharjoittelusta rakennusliikkeiden toimihenkilötehtävissä myös niissä yrityksissä, joissa yrityksen omia toimihenkilöitä on irtisanottuina tai lomautettuina. Jatkuvuuden kannalta on tärkeää, että uudet nuoret osaajat perehtyvät alaan.

- Pidän tätä sopimusta hyvin tärkeänä. Työntekijätasolla on jo aiemmin Rakennusliiton kanssa päästy vastaaviin yritystasoisiin sopimuksiin. Tuore sopimus TU:n kanssa antaa rakennusliikkeille mahdollisuuden hoitaa myös toimihenkilöpuolella tätä tärkeää harjoittelu- ja perehdyttämistehtävää. Toivon TU:n päätyvän samaan myönteiseen ratkaisuun myös tuoteteollisuuden osalta, mitä päätöstä vielä odotamme. Nyt työnantajien on toimittava aktiivisesti alan jatkuvuuden kannalta ensiarvoisen tärkeässä henkilöstökysymyksessä, toteaa Rakennusteollisuus RT ry:n puheenjohtaja, NCC Rakennus Oy:n toimitusjohtaja Timo U. Korhonen.

Vastavalmistuneen työsopimus enintään kahdeksan kuukauden mittainen

Vaikka yritys olisi joutunut lomauttamaan tai irtisanomaan omia toimihenkilöitään, mahdollistaa TU:n hyväksymä sopimus toimihenkilötehtävissä alan opiskelijoiden ja vastavalmistuneiden harjoittelun ja perehdyttämisen. Näihin tehtäviin tulevan harjoittelijan kanssa voidaan solmia määräaikainen työsopimus yritystä velvoittavien työsopimuslain takaisinottovelvollisuutta ja työntarjoamisvelvollisuutta koskevien määräysten sitä estämättä.

Rakennusteollisuus RT ry:n työmarkkinajohtaja Tapio Kari korostaa, että sopimuksen tarkoittaman harjoittelun tulee olla joko opintojen aloitukseen kuuluvaa pakollista harjoittelua, tai opintojen aikana tutkintoon liittyvää harjoittelua rakennusliikkeissä. Korkeakoulusta tai ammatillisesta oppilaitoksesta / opistosta vastavalmistuneen kanssa tehtävä työsopimusta ei myöskään voida solmia kahdeksaa kuukautta pitemmäksi ajaksi.

Sovittaessa työsopimuksesta tulee työnantajan ja luottamusmiehen tai muun toimihenkilöitä edustavan yhdessä todeta, ettei työharjoittelu vaikuta muiden toimihenkilöiden työsuhteisiin eikä työehtoihin. Harjoittelupaikat tarjotaan ensisijaisesti niille, joille työharjoittelu on välttämätöntä opintojen jatkamiseksi tai niiden loppuunsaattamiseksi. Kustakin harjoitteluohjelmasta laaditaan toimenkuva. Harjoittelijan tehtävä sijoittuu aina nimetyn toimihenkilön ohjaukseen, joka varsinaisesti vastaa työn suorittamisesta.

- Uskon yritysten nyt jatkavan kesärekrytointejaan, jotka ovat edenneet toistaiseksi hitaasti. Opiskelijoista vasta noin viidenneksellä on kesätyöasiat kunnossa. Toivon myös, että rakennustuoteteollisuuden osalta kesäharjoittelu toimihenkilötasolla saadaan nopeasti kuntoon, toteaa johtaja Tapio Kari vielä sopimatta olevasta tuoteteollisuussektorista.

Lisätiedot: Rakennusteollisuus RT ry, johtaja Tapio Kari, puh. 0500 300 990, asiamies Tuomas Ruohonen, puh. 050 566 5318

Rakennusteollisuus RT ry on rakennusalan elinkeinopoliittisten ja työmarkkina-asioiden edunvalvoja. RT-liittoyhteisöön kuuluvat Keskusliitto ja viisi toimialaa: Talonrakennus, Tuoteteollisuus, Infra, Pinta ja Tekninen urakointi.
Tämä tiedote on myös Rakennusteollisuus RT ry:n verkkosivuilla osoitteessa: http://www.rakennusteollisuus.fi

Yrityksestä

Rakennusteollisuus RT ry on koko rakennusteollisuuden liittoyhteisö, joka muodostuu Rakennusteollisuus RT ry:stä keskusliittona ja siihen kuuluvista viidesta toimialasta. Viiden toimialan yhteensä yli 2000 jäsenyrityksen palveluksessa on lähes 55 000 henkilöä. Jäsenyritysten yhteenlaskettu liikevaihto on noin 10 miljardia euroa.

Tilaa