Toimistorakentaminen romahtanut puoleen - elvytys purrut vain asuinrakentamiseen

Talonrakentamisen alamäki näyttää edelleen jatkuvat erittäin huolestuttavana. Vain asuinrakentaminen on noussut elvytykseen liittyvän, valtion tukeman asuntotuotannon turvin, mutta senkin sektorin aloitukset laskevat viime vuoden 23 500 asunnon tasolta tänä vuonna 15 % eli tasolle 20.000 asuntoaloitusta. Muiden kuin asuinrakennusten aloitukset jäävät tänä vuonna miltei puoleen vuoden 2007 tasosta eikä tilanne parane ensi vuonna. ”Tilanne on rakentajien kannalta erittäin hankala. Toimitilarakentaminen, joka edustaa kolmannesta koko talonrakentamisesta, odottaa edelleen maailmantalouden käännettä, eikä siihen nopeaa muutosta ole vielä näkyvissä. Pudotukset ovat todella suuria ja rakentajat nyt kovilla”, Rakennusteollisuus RT ry:n toimitusjohtaja Tarmo Pipatti harmittelee. Vaikka vuonna 2010 toimitilarakentamisen aloitusmäärät eivät enää supistu merkittävästi, niin sillä sektorilla käynnissä olevan rakentamisen määrä supistuu alkavana vuonna edelleenkin tuntuvasti. Toimitilarakentaminen alkoi vähentyä jo viime vuonna, jolloin käynnistyneet talonrakennustyöt vähenivät 7 prosenttia. Tänä vuonna syvimmin on pudonnut toimistorakentaminen, jonka aloitukset vähenevät lähes 70 prosenttia viime vuodesta. Liike- sekä teollisuus- ja varastorakennusten käynnistyminen supistuu miltei puolella. Toimitiloille myönnettyjen rakennuslupien määrät ovat tämän vuoden tammi-syyskuussa supistuneet lähes kolmanneksen. Teollisuus- ja toimistorakennusten osalta pudotusta on yli 50 prosenttia. Myös varastorakennuksille myönnettyjen rakennuslupien määrä on vähentynyt miltei saman verran. Kuntien rakennushankkeille saatava valtiolta 25 %:n elvytystuki Tarmo Pipatin mukaan rakennusalan elvytystä pitää jatkaa, jotta toimitilarakentamisen väliaikainen notkahdus ei tee kohtuutonta tuhoa alalla. Hänen mukaansa notkahdusta kompensoi korjausrakentamisen piristyminen vain osittain. Monia korjausrakentamisen kohteita on lykätty ja korjausvelka maassamme vain kasvaa. Nyt pitää saada liikkeelle niin valtio, kunnat, seurakunnat kuin yksityiset taloyhtiötkin tekemään nopeita päätöksiä. ”Talonrakentamisen lisäelvytys tulee tietenkin kohdistaa muutenkin rakentamis- ja korjaustarpeen mukaan; ei siis vain työllisyyssyistä. Oikea kohde voisivat olla kuntien rakennushankkeet, joiden rahoitukselle valtion tulisi antaa korvamerkitty 25 prosentin tuki. Silloin esimerkiksi 500 miljoonan euron valtiontuen vipuvaikutuksella syntyisi kahden miljardin rakennusaktiviteetit, mikä työllistäisi alallamme 34 000 henkilöä”, RT:n toimitusjohtaja Tarmo Pipatti sanoo. Lisätietoja antavat Rakennusteollisuus RT ry:n toimitusjohtaja Tarmo Pipatti, puh. 040 506 5021 Rakennusteollisuus RT ry:n pääekonomisti Bo Salmén, puh. 050 553 7175

Yrityksestä

Rakennusteollisuus RT ry on koko rakennusteollisuuden liittoyhteisö, joka muodostuu Rakennusteollisuus RT ry:stä keskusliittona ja siihen kuuluvista viidesta toimialasta. Viiden toimialan yhteensä yli 2000 jäsenyrityksen palveluksessa on lähes 55 000 henkilöä. Jäsenyritysten yhteenlaskettu liikevaihto on noin 10 miljardia euroa.

Liitteet & linkit