Toimistorakentaminen romahtanut puoleen - kuntien rakennushankkeille saatava 25 prosentin elvytystuki

Talonrakentamisen alamäki näyttää edelleen jatkuvan erittäin huolestuttavana. Muun talonrakentamisen kuin asuinrakennusten aloitukset jäävät tänä vuonna miltei puoleen vuoden 2007 tasosta, eikä tilanne parane suinkaan ensi vuonna.

Vain asuinrakentaminen on elvytykseen liittyvän, valtion tukeman asuntotuotannon turvin onnistunut välttämään pahimmat uhkakuvat. Senkin aloitukset laskevat viime vuoden 23 500 asunnon tasolta tänä vuonna yli 10 prosenttia 20 000 asuntoaloitukseen. ”Tilanne on rakentajien kannalta erittäin hankala. Toimitilojen uudisrakentaminen, joka edustaa kolmannesta koko talonrakentamisesta, odottaa edelleen maailmantalouden käännettä, eikä siihen nopeaa muutosta ole vielä näkyvissä. Pudotukset ovat todella suuria ja rakentajat nyt kovilla”, Rakennusteollisuus RT ry:n toimitusjohtaja Tarmo Pipatti harmittelee. Vaikka vuonna 2010 toimitilarakentamisen aloitusmäärät eivät enää supistu vuoden 2009 vähäisistä määristä merkittävästi, niin toimitilarakentamisen käynnissä olevan rakentamisen määrä supistuu alkavana vuonna edelleen tuntuvasti. Toimitilarakentaminen alkoi vähentyä jo viime vuonna, jolloin käynnistyneet talonrakennustyöt vähenivät 7 prosenttia. Tänä vuonna syvimmin on pudonnut toimistorakentaminen, jonka aloitukset vähenevät lähes 70 prosenttia vuodesta 2008. Liike- sekä teollisuus- ja varastorakennusten käynnistyminen supistuu miltei puolella. Toimitiloille myönnettyjen rakennuslupien määrät ovat tämän vuoden tammi - syyskuussa supistuneet lähes kolmanneksen. Teollisuus- ja toimistorakennusten osalta pudotusta on yli 50 prosenttia. Myös varastorakennuksille myönnettyjen rakennuslupien määrä on vähentynyt miltei saman verran. Tarmo Pipatin mukaan rakennusalan elvytystä pitää jatkaa, jotta toimitilarakentamisen väliaikainen notkahdus ei tee kohtuutonta tuhoa alalla. Hänen mukaansa notkahdusta kompensoi korjausrakentamisen piristyminen vain osittain. Monia korjausrakentamisen kohteita on lykätty ja korjausvelka maassamme vain kasvaa. Nyt pitää saada liikkeelle niin valtio, kunnat, seurakunnat kuin yksityiset taloyhtiötkin tekemään nopeita päätöksiä. ”Talonrakentamisen lisäelvytys tulee tietenkin kohdistaa muutenkin rakentamis- ja korjaustarpeen mukaan; ei siis vain työllisyyssyistä. Oikea kohde voisivat olla kuntien uudis- ja korjausrakennushankkeet, joiden rahoitukselle valtion tulisi antaa korvamerkitty 25 prosentin tuki. Silloin esimerkiksi 500 miljoonan euron valtiontuen vipuvaikutuksella syntyisi kahden miljardin rakennusaktiviteetit, mikä työllistäisi alallamme 34 000 henkilöä”, RT:n toimitusjohtaja Tarmo Pipatti sanoo. Lisätietoja antaa Rakennusteollisuus RT ry:n pääekonomisti Bo Salmén, puh. 050 553 7175 Rakennusteollisuus RT ry on rakennusalan elinkeinopoliittisten ja työmarkkina-asioiden edunvalvoja. RT-liittoyhteisöön kuuluvat Keskusliitto ja viisi toimialaa: Talonrakennus, Tuoteteollisuus, Infra, Pinta ja Tekninen urakointi. Tämä tiedote on myös Rakennusteollisuus RT ry:n verkkosivuilla osoitteessa: http://www.rakennusteollisuus.fi

Yrityksestä

Rakennusteollisuus RT ry on koko rakennusteollisuuden liittoyhteisö, joka muodostuu Rakennusteollisuus RT ry:stä keskusliittona ja siihen kuuluvista viidesta toimialasta. Viiden toimialan yhteensä yli 2000 jäsenyrityksen palveluksessa on lähes 55 000 henkilöä. Jäsenyritysten yhteenlaskettu liikevaihto on noin 10 miljardia euroa.