Tuhon tiellä: Suomen tieverkko kaipaa rajua remonttia

Lehdistötiedote Vapaa julkaistavaksi 3.12.2009

Pöyry Infra Oy:n uuden tutkimuksen mukaan tiestömme nykykunnon säilyttäminen edellyttää päällystettyjen teiden ylläpidon rahoituksen nostamista 150 miljoonasta eurosta 215 miljoonaan euroon vuodessa 15 vuodeksi. Ylimenokauden jälkeen rahantarve olisi noin 200 miljoonaa euroa vuodessa. Nykyrahoituksella vain ylempiasteisimman tieverkon kunto pystytään säilyttämään, mutta muun tieverkon kunto romahtaa. Pitkien etäisyyksien ja harvan asutuksen maassa hyväkuntoinen tieverkosto on toimivan elinkeinoelämän kivijalka, joka luo pohjan alueelliselle elinvoimaisuudelle ja sosiaaliselle tasa-arvolle. Suomen teillä kulkee vuosittain noin 29 miljardia tonnikilometriä tavaraa. Kaksi kolmasosaa kaikista kuljetuksista liikkuu kumipyörillä. Euroopan komission arvion mukaan tiekuljetusten osuus kasvaa puolella seuraavan 20 vuoden aikana. - Teollisuuden ja kaupan logistiikkakustannukset ovat Suomessa 35 miljardia euroa vuodessa eli 19 prosenttia bruttokansantuotteesta. Kuljetusten kustannustehokkuus, täsmällisyys ja nopeus asettavat suuria haasteita liikenneväylästön kehittämiselle, korostaa Infra ry:n kehittämisjohtaja Heikki Jämsä. Rapistuneet tiet ovat myös riski ihmisten turvallisuudelle: kuinka monta ihmistä onkaan vammautunut tai menettänyt henkensä rapakunnossa olevien teiden takia? Infra ry muistuttaa, että 2010-luvusta olisi aiheellista tehdä tiestömme ylläpidon ja korjauksen vuosikymmen. - On edesvastuutonta kasvattaa teidemme korjausvajeesta syntynyttä velkaa tulevien sukupolvien maksettavaksi, sanoo Infra ry:n toimitusjohtaja Paavo Syrjö. Infra ry on tuottanut Suomen tiestön kunnosta ja sen vaikutuksesta liikenteeseen Tuhon tiellä –dvd:n ja esitteen. Infra ry on maa- ja vesirakennus- sekä asfalttialan yrittäjien ja yritysten etujärjestö, joka hoitaa sekä elinkeino- että työmarkkina-asioita. Jäsenet toteuttavat 80 prosenttia Suomen maa- ja vesirakennusalan uudistuotannosta. Lisätietoja: Kehittämisjohtaja Heikki Jämsä, Infra ry, 050 587 2911 Toimitusjohtaja Paavo Syrjö, Infra ry , 040 560 1803 Dvd-tilaukset medialle: Viestintäpäällikkö Jukka Lyytinen, Infra ry, 050 545 1937, jukka.lyytinen@infrary.fi Infra ry kuuluu Rakennusteollisuus RT ry:hyn. RT-liittoyhteisöön kuuluvat Keskusliitto ja viisi toimialaa: Talonrakennus,Tuoteteollisuus, Infra, Pinta ja Tekninen urakointi.

Yrityksestä

Rakennusteollisuus RT ry on koko rakennusteollisuuden liittoyhteisö, joka muodostuu Rakennusteollisuus RT ry:stä keskusliittona ja siihen kuuluvista viidesta toimialasta. Viiden toimialan yhteensä yli 2000 jäsenyrityksen palveluksessa on lähes 55 000 henkilöä. Jäsenyritysten yhteenlaskettu liikevaihto on noin 10 miljardia euroa.